SoZaWe en andere beslommeringen – Politiek dagboek 3

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier aflevering 2.

Woensdag 12 maart 2003

Gisteren was de dag van de Statenverkiezingen, die daarmee de hoofdmoot vormen van het nieuws van deze dag. Over het verloop en de uitslag meer op de nieuwspagina.

Vanavond was ik met Joop aanwezig op de voorlichtingsbijeenkomst van de Dienst SoZaWe, ofwel vertaald voor gewone mensen: de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een eerste indruk: er moet steeds meer met steeds minder geld. Het Rijk wil 14 miljard bezuinigen, desnoods over de ruggen van de gemeenten en van de bijstandsgerechtigden. Zogenaamd krijgen de gemeenten meer beleidsruimte , maar dat moet dan wel met 30 % minder geld uitgevoerd worden. Het bestuur van de Dienst doet zijn best, maar in een neergaande conjunctuur zou dit wel eens slecht kunnen aflopen.

Donderdag 13 maart

Toevallig sprak ik de secretaris van de Vikings. Jip wil op de zwemclub. De secretaris van de Vikings zou er prijs op stellen een en ander over het nieuwe zwembad toe te mogen lichten aan de fractie op aanstaande maandag. Ik heb toegezegd, dat men welkom was. Vooral de uitvoering en de indeling van het nieuwe bad roepen bij de Vikings vragen op.

Emailnieuwsbrief geschreven voor het internetkollektief van onafhankelijke zeilschippers: www.zeilklippers.nl

Vrijdag 14 maart

Met de fiets onderweg naar het gemeentehuis, maar eerst even langs enkele Harlingers. Zij hebben n.a.v. bouwplannen van iemand die op het perceel naast hun huis wil bouwen een bezwaarprocedure aangespannen. Die bezwaren werden door de Commissie Bezwaar en Beroep niet gehonoreerd. Maar uiteindelijk heeft de Raad van State hen gelijk gegeven en de door de gemeente Harlingen afgegeven bouwvergunning vernietigd. Gek genoeg kreeg de aanvrager kort daarna alsnog een vergunning, op dezelfde voorwaarden. Hier moet ik nog eens verder induiken.

Door het lange gesprek geen tijd meer voor het gemeentehuis vandaag.

De rest van de dag besteed aan onderhoud van de klipper.

Maandag 17 maart

Fractievergadering bij mij thuis. Veel onderwerpen op de agenda van de raad, aanstaande woensdag. Miranda Nagel van zwemvereniging “De Vikings” komt uitleggen wat zij vindt van de door het college gepresenteerde plannen voor het nieuwe zwembad. Hierover later vast en zeker meer.

Dinsdag 18 maart 2003

Het was een beetje een gekkenhuis, vandaag. Intussen de hele wereld aan de telefoon gesproken en ook nog een email ontvangen van een journalist van het VNG-magazine. Zie hieronder.

Vanavond Willem de Haan aan de telefoon, die hoopt dat ik iets kan doen voor een asielzoekersgezin, dat ten dele het AZC wordt uit gezet. Ik heb een email gestuurd naar kerkelijke leiders in Harlingen. Wie weet leidt het ergens toe.

Binnenkort verschijnt een themanummer van VNG-magazine over ICT. Daarin wil men een artikel plaatsen over digitale raadsleden.

Woensdag 19 maart

De dag van de gemeenteraadsvergadering. Ter voorbereiding nog met allerlei mensen gesproken aan de telefoon, tussen de bedrijven door. Terwijl de ankerlier op het dek gelast wordt, spreek ik met mensen van de Stichting Noodopvang Asielzoekers. Ze krijgen minder geld ter beschikking dan ze gevraagd hebben.

De steunfractie heeft me opdracht gegeven een poging te doen de begrotingswijziging inzake het voorbereidingskrediet voor het zwembad van de raadsagenda af te voeren, voor nadere studie. Joop van der Heide is daar tegen. Hij is mijn fractievoorzitter, dus ik sluit me bij hem aan. Ook de motie voor korter vergaderen en opdelen van de enkele raadscommissie in twee, zoals voor de dualisering, vindt in zijn ogen geen genade. We zullen wel wat moeten uitleggen aan de steunfractie.

Donderdag 20 maart 2003

De Amerikanen vallen Irak binnen. Een zwarte dag voor de wereld. Een soeverein land binnenvallen hoort opnieuw tot de mores van de internationale politiek. De Romeinen wisten het al: als je de sterkste bent stel je ook de wetten.

Even bijkomen van die vergadering van de raad gisteravond. Ik vond het geen gemakkelijke avond. Uiteindelijk hebben we ons op diverse beleidsterreinen (aanleg zwembad, toeristenbelasting, subsidie asielzoekers) neer moeten leggen bij halfzachte compromissen of mindere resultaten, dan waarop we hadden gehoopt. Je stemt dan uiteindelijk toch maar vóór, om tenminste iets van je doel overeind te houden.

Lees hier aflevering 4.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *