Zwembad en windmolens – Politiek dagboek 4

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier aflevering 3.

Vrijdag 21 maart

Nog even terug naar woensdagavond. Het college legde een begrotingswijziging voor, om anderhalve ton aan Euro’s aan bureau Vaessen te besteden. Vaessen moet de plannen voor het nieuwe zwembad verder ontwikkelen. We hebben schoorvoetend vóór gestemd. (“Knarsetandend”, zei de VVD van zichzelf).
Het betekent níet, dat Vaessen en Optisport definitief de opdracht krijgen, het betekent echter wél, dat het voor het college over en uit is, als we later dit jaar alsnog Vaessen afstemmen. We vonden, dat we een Salomonskeuze moesten maken. Met goed fatsoen konden we hier niet tegen stemmen, het zou bij voorbaat de afwijzing van een nieuw zwembad inhouden.
We hebben wél heel duidelijk onze zorg voor het voetlicht kunnen brengen, dat het afzien van een brede openbare aanbesteding voor bouw en exploitatie de gemeente Harlingen later nog wel eenz zou kunnen opbreken.

Dat aan de stichting Noodopvang Asielzoekers tienduizend euro minder subsidie werd gegeven dan gevraagd, vonden we onbegrijpelijk. Natuurlijk waren we wél heel blij, dat er überhaupt geld naartoe mocht gaan.

Op het land van Wim en Alie Kroon lagen nog steeds de symbolische windmolens op hun kant. Ze waren vlak na de verkiezingen tegen de vlakte gewaaid. De provinciale campagnecommissie was het bestaan van de molens helemaal vergeten. Het was geen gezicht. Van collega-raadsleden kreeg ik er al commentaar over. Daarom heb ik ze maar weggehaald. Nu liggen ze in mijn eigen tuin in de weg…

Vredesdemonstratie Amsterdam

Zaterdag 22 maart 2003

Vredesdemonstratie Amsterdam 2003. (Foto: Inge van Hesteren)

Met vrouw en kinderen vandaag naar Amsterdam geweest, voor de vredesdemonstratie. Vermoeiend maar inspirerend.
Het was lang geleden, dat we ergens de straat voor opgingen. Afgezien van die kleinere vredesdemo in Leeuwarden eerder deze maand, meer dan twintig jaar. Nu roepen mensen je toe: het helpt toch niet, de oorlog is al begonnen! We vonden, dat we toch onze stem moesten laten horen. Wie niet spreekt, wordt niet gehoord. Misschien bekort deze demo de oorlog met één uur en besparen we één leven. Dan was het al niet zinloos, om hier bij te zijn.
Op de terugweg naar het station bijna nog ruzie met een voorstander van de oorlog, die ons protestbord zag. Agressief mannetje. Gelukkig was ik groter en breder dan hij en heb ik een door vele jaren passagierschartervaart gescherpte tong!

Maandag 24 maart

Fractievergadering. Een goed gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een fractie op de korte en lange termijn, naar aanleiding van de bespreking van toeristenbelasting, financiering zwembad en subsidie aan noodopvang in de gemeenteraad van afgelopen woensdag. De agenda van de raadscommissie is kort, dus hoeft er niet langdurig gepraat te worden over de te behandelen onderwerpen.

Open source

Dinsdag 25 maart

De directie van het Noordzeecollege nodigde de raad en het college uit voor een werkbezoek.
Mijn vroegere collega uit de zeilchartervaart Arjen Mintjes vult zijn taak als directeur met verve in. We werden voorgelicht over de ontwikkelingen in het maritieme onderwijs. Naast VBO wordt er nu ook MBO en beroepsbegeleidend onderwijs gegeven. Dat opent mogelijkheden voor een bedrijfstak, die schreeuwt om goed personeel.
Een groot deel van de leerlingen is intern. Voor uitbreiding van de huisvesting belooft Mintjes in de nabije toekomst een beroep op de medewerking van de gemeente Harlingen te zullen doen. Het gaat vooral om uitbreiding van het internaat.

Een interessant artikel uit de Leeuwarder Courant van vandaag. Het gaat over de te grote afhankelijkheid van monopolist Microsoft. Voor onze gemeente lijkt het me een goed idee om hier ook eens over na te denken. Er bestaan heel bruikbare en veel goedkopere alternatieven, die ook nog eens berusten op voor iedereen toegankelijke en beter te beveiligen open source software. Misschien op termijn een overstap, net als Groningen, de Duitse Bondsregering of het Amerikaanse Ministerie van Defensie?
Een afschrift van het artikel stuur ik aan alle gemeenteraadsleden; wie weet is het een toekomstig agendapunt voor de raad.

Woensdag 26 maart 2003

’s Avonds zie ik Wouter Bos op het journaal. De hele dag – wat zeg ik? WEEK! – al, heb ik me zitten ergeren aan de flexibilitetit die de PvdA weer aan de dag heeft gelegd. “Túúrlijk keuren we die oorlog in Irak af!” Jaja. Als we willen meeregeren, kunnen we altijd nog een leuke woordenconstructie bedenken…
Kan een politicus dan nooit ergens zijn rug recht over houden? Is dat ook mijn uiteindelijke lot?

Wouter van de Brand (fractie Harlinger Belang) stuurt me een reactie op het Microsoftonderwerp van gisteren. Hij stelt, dat er belangrijker zaken zijn, zoals oorlog. Zolang de software van MS goed werkt mag Gates er geld aan verdienen, vindt hij.
Ik kan me ook best verplaatsen in zijn standpunt. Er zijn erger dingen en Windows doet wat het moet doen, meestal. Maar toch, Wouter, je haalt er oorlog bij en koppelt het aan andere levensvragen – wat is dan nog belangrijk genoeg? Waar mag je je dan nog druk over maken?
Zullen we het dan ook maar niet meer over ons zwembad hebben, niet over toeristenbelasting? Okee, laten we ons dan als gemeenteraad maar onledig gaan houden met het opstellen en aan Den Haag verzenden van moties over het Rijksbeleid…. (GroenLinks probeerde dat al vaak genoeg en steeds weer was er het verwijt, dat we in de raad niet aan Rijksbeleid moeten doen).

Maandag 31 maart

Van Vic Berends (fractievoorzitter VVD) ontvang ik een email naar aanleiding van mijn verzoek aan raadsleden, om eens na te denken over de open-source softwarekwestie. Hij is positief over het anti-monopolistische aspect ervan. Hij verdient zelf zijn brood op de parallelmarkt. Als ondernemer in de zeilchartervaart heb ik zelf ook meermalen ervaren, hoe belangrijk het is, dat er diversiteit en voldoende concurrentie heerst in een bedrijfstak.
Vic wil een eventueel voorstel van GroenLinks wel steunen, als het in de raad zou komen.

Lees verder in Politiek dagboek 5.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *