Geldzaken, zeilen en droogvallen, VBZH – Politiek dagboek 5

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier aflevering 4

Zeilen met Staten- en gemeenteraadsleden van GroenLinks Friesland. (Foto: Inge van Hesteren)
Zeilen met Staten- en gemeenteraadsleden van GroenLinks Friesland. (Foto: Inge van Hesteren)

Dinsdag 2 april

Tijd voor een regiobijeenkomst in het Provinciehuis, over Finfun, de “financiële functie”, zoals dat genoemd wordt. Het Congres- en Studiecentrum VNG legde ons raads- en statenleden van alles uit over de overheidsfinanciën.

Niet alleen was de uitleg bijzonder verhelderend, het was ook leuk en nuttig, om in de wandelgangen met vele raads- en statenleden uit de regio van gedachten te wisselen over de gevolgen van de dualisering voor de gemeentebegroting. De door het college aangeboden begroting van voorheen, die geherkauwd wrodt door de raad, moet vervangen worden door een programbegroting, die de raad zelf “kaderstellend” opstelt. Het college krijgt de opdracht dit uit te voeren, de raad volgt en controleert op hoofdlijnen. Een omslag in denken en werkwijze is nodig.
Ik heb vele gesprekken gevoerd met raadsleden van diverse gezindheid, uit Harlingen, Franeker, Menaldumadeel, Texel, Opsterland. Velen hebben twijfels over de uitvoerbaarheid van de dualisering, maar men ziet er toch ook veel mogelijkheden in tot effectiever werken. Maar hoelang gaat het duren voor het zover is?
Een Franeker PvdA-raadslid vroeg me, waarom we als GL-fractie niet probeerden wat meer samenwerking te zoeken met de PvdA-fractie in Harlingen. Ik had tegen hem gemopperd hoe moeilijk het voor ons is, om in Harlingen iets voor elkaar te krijgen. Gek genoeg kende hij de Harlinger PvdA-afdeling niet. De communicatie schijnt moeizaam te zijn. Harlingen had aangegeven: “Voor ons hoeft dat niet. Waar zouden we het over moeten hebben?”. Ik voor mij zou wel wat weten.

In de LC van gistermiddag: Ameland steunt nieuwe grens voor droogvallen. De vaar- en droogvalmogelijkheden voor de wadvaarder (professioneel en recreatief, zeilcharterschipper en jachtenschipper) worden verruimd, in ruil tegen meer uitgewerkte regelgeving, die de sector zichzelf oplegt. Kortom, meer draagvlak, minder onduidelijke regels, leuker wadvaren. Samen met de BBZ, de Vereniging Wadvaarders, het NNWB, de Vereniging van Kustzeilers, de Stuurgroep Waddenprovincies, het Ministerie van LNV, het Coördinatiecollege Waddenzee, de Waddenvereniging, is hier lang over vergaderd, onder meer door mij namens de V.B.Z.H. Het voorlopige resultaat is, dat alvast één Waddengemeente over de streep is getrokken. Nu de andere nog!

5 april

Er staat een artikel in het VNG-magazine, waar mijn weblog in wordt genoemd. Een eerste reactie is al binnen. Hoera, bezoekers op de site!
Het artikel is interessant en prikkelend. Het beschrijft het hele scala aan manieren, waarop je je als raadslid kan digitaliseren. Het brengt me zeker ook weer op nieuwe ideeën.

11 april

Joop van der Heide, mijn fractievoorzitter, heeft het wel gehad met alle extra vergaderingen. Hij wil dat ik namens onze fractie zitting neem in de commissie, die het nieuwe duale raadsprogramma moet samenstellen. Dat wil ik ook, dus dat is dan geregeld.

“Kan Gijs dat wel?”, was een vraag van een andere oppositiefractie. Joop dacht van wel. Ik ook.

13 april

Deze zondag hebben Inge en ik gevaren met alle GroenLinkse gemeenteraadsleden en statenleden in Friesland. Een zeiltocht met de zeilklipper, waarmee mijn partner Inge en ik de kost verdienen. In het voorseizoen is het toch nog niet zo druk.
Het leek me een mooie gelegenheid om ze eens wat beter te leren kennen. Je kan schrikbarend langs elkaar heen werken, en elke gemeente en elke fractie lijkt soms wel bezig op eigen gelegenheid het wiel opnieuw uit te vinden. Gelukkig vonden ze dat allemaal en we hebben een fantastische zonnige voorjaardag doorgebracht op de Waddenzee. Actief zeilen, lekker in de zon liggen, maar ook uitgebreid tegen elkaar aan zeuren over wethouders en beleidsnotities.

De gemeenteraad wil ook al een keer mee varen, maar ik wil Vic Berends (VVD-fractie, aan de beurt voor het jaarlijkse tripje van de raad) niet in de wielen rijden.

Donderdag 17 april

Gisteravond VBZH-vergadering. De schippers en ik verlieten tevreden hotel Anna Casparii. Het laat zich aanzien, dat de ligplaatsenindeling wordt opgelost. Deze plek, de het uiteinde van de westkant van het ‘Dokje’, was altijd een heet hangijzer. Nu ik als bestuurslid mijn nek heb uitgestoken en heb toegezegd, dat de zogenaamde rijntrap wordt verplaatst, zijn eigenlijk alle bezwaren verdwenen en kunnen we overgaan tot een betere en efficiëntere indeling.
Bovendien kunnen alle betrokkenen weer lachen.

Van de VBZH-voorzitter, Jaap Gomes, hoor ik later dat de havendienst bereid is binnen twee weken de verplaatsing van de rijntrap uit te voeren. Tevoren had ik nog het doemscenario geschetst van een lange ambtelijke behandeling, maar dat valt honderd procent mee. Applaus!
Ook vertelt Jaap me, dat men tevreden was over mijn manier van voorzitten. Vind ik ook wel eens leuk om te horen! Zo heb ik tenminste niet voor niets de raadsvergadering laten schieten…

22 april

Een paar dagen was ik in Zuid-Frankrijk, op bezoek bij familie. Ik bekijk via webmail mijn ingekomen post. Naast veel spam, zoals altijd, ook de notulen van de fractievergadering. Toch handig, het internet. Langzamerhand ben ik wel heel nieuwsgierig naar het verloop van de raadsvergadering, maar ik ben te gierig om er Joop over op te bellen vanuit de Provence. Wat een land.

Zondag 27 april

De afgelopen vier dagen na terugkomst uit Nice zijn volledig besteed aan de voorbereidingen tot en het zeilen met de groep De Haas uit Badhoevedorp. Weinig wind op zaterdag, maar op de terugweg uit Terschelling, zondag, een harde zuidwester die uitliep tot een dikke acht, aldus de Harlinger havendienst. Fokkeboom gescheurd en afgeschreven. Verder wel een hele mooie zeildag.

Lees verder in aflevering 6.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *