Maandelijks archief: november 2003

Vluchtelingen, Koningsbrug, Havendagen – Politiek dagboek 24

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 23

Zaterdag 15 november

Renee van der Heide, iemand die zich altijd erg inzet voor het lot van asielzoekers, vraagt mij per email hoe het nou volgens mij verder moet – alsof ik dat weet!
In het kort: Ik vind elk initiatief dat het asielbeleid aan de orde stelt een goed initiatief. Want het asielbeleid van deze nieuwe regering vind ik onmenselijk. Was het paarse beleid al zeer dubieus, nu “rechts” aan de macht is gekomen is elke humanitaire consideratie verdwenen. Ach ja, is rechts is tenslotte niet synoniem voor “hard”, voor “eigenbelang”, voor “recht van de sterkste” en “jammer voor de zwakkeren”?

De komende twee jaar zal daar weinig verbetering in komen, vrees ik. Integendeel. De 2.200 gelegaliseerden van de recente pardonregeling hebben misschien geluk. Maar velen zijn daar buiten gevallen. Wie weet maken zij in hun procedure nog een kansje. Zij zijn wel binnengelaten in ons land, maar zij zullen het verloop hun procedure moeten afwachten zonder enige ondersteuning door de overheid. Daar mogen lokale overheden en groeperingen de kastanjes uit het vuur halen.

Wie uitgeprocedeerd is, kan het wel vergeten, lijkt mij. Men wordt uitgezet of verdwijnt in de illegaliteit. Maar waar naar toe te gaan? Ik weet het ook niet. Europa heeft zijn grenzen gesloten. Wie hier klaar is komt elders in Europa ook niet meer aan de beurt.

Intussen raakt de pot van de noodopvangstichtingen en de goodwill bij de bevolking in Nederland uitgeput. Een kille wind van verrechtsing, nieuwe politieke correctheid, waait door het land, maar nu niet meer de linkse correctheid (die tenminste nog was ingegeven door solidariteit en medegevoel), maar een van conservatieve snit.

Zondag 16 november

Willem de Haan uit Witmarsum stuurt mij een wanhopig e-mailtje. Ook al iemand voor wie geen moeite teveel is als het gaat om asielzoekers. Maar nu weet Willem het ook niet meer.

In grote lijnen gaat het over een Koerdisch vluchtelingengezin dat al vijf jaar wacht op een uitspraak van de IND. Willem is woedend over de Kafkaëske behandeling die de familie ten deel valt. Hij schaamt zich Nederlander te zijn.

Koningsbrug en N31

Dinsdag 18 november

Enkele telefoongesprekken gevoerd. Eérst een met Openbare Werken, naar aanleiding van een brief die ik vind in de fractiekamer. Op 10 oktober heeft meneer Bloemhof aan de raad een brief gestuurd over de onveiligheid van het fietspad langs de N31 ter hoogte van de Koningsbrug. Deze meneer heeft hierop nog geen inhoudelijke reactie gehad, noch van de raad, noch van college of ambtelijk apparaat. Dat trek ik me wel aan, want de raad moet vragen vanuit de bevolking serieus nemen, ook als een oplossing voor het probleem niet direct ligt bij de raad! De raad moet tenslotte besturen op hoofdlijnen en zou zich in het nieuwe dualisme minder moeten bemoeien met dagelijks bestuur.

De verantwoordelijk ambtenaar blijkt juist doende te zijn met beantwoording, maar is pas ziek geworden. Toch weet ik nu wat meer. Men overweegt om tussen de Rijksweg en de parallelweg een zgn. “lamellenscherm” te plaatsen. Want het grootste probleem is waarschijnlijk niet eens de duisternis, waarin de ventweg verdwijnt na het passeren van de Koningsbrug, maar de verblinding door het snelverkeer. Jammer genoeg is het geld voor 2003 “op” bij Rijkswaterstaat, zoals in de krant te lezen is geweest, eerder deze maand. Dus pas na de jaarwisseling wil RWS er verder over nadenken.

Blijft het feit, dat het grootste deel; van het tracé van de ventweg onder verantwoordelijkheid valt van de gemeente. Eén ding is wel belangrijk op de kortere termijn: ik vraag me af, of de raad al op enigerlei wijze gereageerd heeft op de brief van de heer Bloemhof. Die vraag leg ik voor aan de voorzitter van de agendacommissie en aan de griffier.
Ik neem me voor, om beantwoording af te wachten en daarna eventueel pas verder te kijken of er nog iets aan gedaan moet worden.

Havendagen

Vervolgens heb ik gebeld met Gea Stornebrink van het Projectbureau Friese Havendagen. Het bureau stuurde vanmorgen een persbericht de wereld in, met een korte vooruitblik op het programma van het evenement. Duidelijk naar aanleiding van de kritische vragen, die in de raadsvergadering werden gesteld. Dat gaf mevrouw Stornebrink ruiterlijk toe.

Oké, niks mis mee, daarmee waren we blij en dat heb ik gezegd. Maar: we blijven nieuwsgierig naar een begroting! Kunnen we die tezijnertijd nog wel even inzien? Controleren, dat is een taak van een raadslid!
Ten tweede brak ik een lans voor de bruine zeilvaart. Die hoort in de wandelgangen van alles; vaste wisselligplaatsen zijn misschien nodig voor het evenement. Hoe gaat dat verder? Het bestuur van de VBZH heeft nog geen contact gehad met het projectbureau…
De spreekster zei me toe er in te duiken.

Dualisme in Harlingen – Politiek dagboek 23

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed. Lees hier de voorgaande aflevering 22.

Donderdag 13 november

Een bewogen avond, deze gemeenteraadsvergadering, voor zover die kwalificatie van toepassing kan zijn op een gezelschap dames en heren van middelbare leeftijd die zich verzameld hebben in een bedompt zaaltje. De beweging zat misschien in het hart, dat overliep en in de woorden, die niet gezegd zijn…

Was er sprake van emoties, die stamden uit een vorige raadsperiode? In elk geval woedde er een onbenoemde strijd en ik denk dat die ging om de macht. Een machtsstrijd tussen raad en college, wetgevers en uitvoerders, die veroorzaakt is door de overgang naar het dualisme; of we het nu leuk vinden of niet, de grenzen tussen ieders competentie blijken opnieuw getrokken te moeten worden.

Herbenoemingsverordening

De discussie over de herbenoemingsprocedure van de burgemeester leidde ten gevolge van dit alles tot een schorsing van de vergadering. Gedurende deze time-out spraken sommigen geladen woorden. De fractievoorzitters deden dat onderling en in afzondering, waarbij de griffier degene was, die de juistheid van de standpunten mocht toetsen. De overigen en het college spraken off the record tot elkaar, maar wel in de aanwezigheid van de verzamelde pers, die een en ander met belangstelling noteerde.

Nadat de schorsing achter de rug was, werd het procedurevoorstel ongewijzigd aangenomen. Hadden de fracties besloten hun kruit droog te houden tot in de vertrouwenscommissie?

Waar ging dit eigenlijk allemaal over? Een dualistisch vraagstuk. Zijn de wethouders wél of níet structureel adviseurs van de herbenoemingscommissie? Mag deze commissie daarnaast nog andere externe adviseurs raadplegen? Wie het weten wil, mag het vragen aan de griffier.

Vertrouwenscommissie

Joop had mij voorgedragen om zitting te nemen in die commissie. Voor hem hoefde het niet, zo zei hij mij. Ik vond dat best, zo krijg je weer de kans om iets bij te leren. Maar van Gerben Boskma van het CDA “mocht het niet”. Gerben heeft als voorzitter van de raadscommissie natuurlijk recht van spreken. Hij wilde de vertrouwenscommissie exclusief samenstellen uit de fractievoorzitters. Morrend legde Joop zich daar bij neer. En ik vond het weer best. Zo leer je ook steeds weer iets bij…

Internet

Ook de burgemeester begeeft zich op het internet en leest zelfs deze weblog, zo vertrouwde hij mij toe bij mijn binnenkomst. Hij schaart zich daarmee achter wethouder Piet Waaijer, die al langer meeleest en die zich zelfs heeft geabonneerd op de GroenLinks nieuwsbrief. Hij heeft wat dat betreft een beetje pech, trouwens, want de nieuwste nieuwsbrief is nog niet uitgekomen, sinds hij abonnee is geworden. Piet, het komt binnenkort!

Dit alles opent nieuwe perspectieven voor dit dagboek. Kan ik hier en daar, tussen de regels door, de burgemeester een goede groenlinkse gedachte influisteren, zoals een boek onder het hoofdkussen dat tijdens de nacht zo goed schijnt te kunnen doen? Wie weet, over enkele weken ziet het collegebeleid er een tikje groener en linkser uit. Mooie dromen.

Friese Havendagen

Opnieuw geïnspireerde woorden van onze burgemeester, die werkelijk álles gaf om een (volgens mij ook in zijn eigen ogen procedureel opzicht onvoldoende onderbouwd voorstel) door de raad aanvaard te krijgen.

Mijn eigen mening: het blijft een blanco cheque, die we toekennen. Promotie door deze Havendagen: okee. Een ton euro’s toekennen: okee. We zijn best bereid vertrouwen te schenken, echter we willen de uitgave graag verantwoorden aan de bevolking van Harlingen. Andere verenigingen moeten óók met een begroting komen.

Ik wil graag een lans breken voor mijn fractievoorzitter Joop van der Heide, die deze Havendagen eigenlijk dolgraag door wil laten gaan. In opdracht van mij en de steunfractie moest hij zijn eerdere standpunt (commissievergadering) nuanceren; dat heeft hij loyaal gedaan. Goed gedaan Joop!

Joop en ik hebben tijdens de bespreking samen overlegd, goed geluisterd naar de argumenten van burgemeester Arlman en naar Wouter van den Brands (Harlinger Belang) nuanceringen. Uiteindelijk hebben we ingestemd met het voorstel.

Flauw, dat andere fracties hem verweten gemakkelijk van mening te veranderen; we willen zo graag meer discussie in de raad en dat eenmaal ingenomen standpunten niet als in rots gebeiteld zijn. Nu láát Joop zich overtuigen door de discussie en weer is het niet goed.

Plan Ludinga

Volgens de burgemeester konden we toestemming niet onthouden aan het ontwerp-bestemmingsplan Ludinga. Het was een ontwerp, dus konden we hooguit niet instemmen met het voorleggen van het ontwerp. Goedkeuring kan de raad pas al dan niet geven na de inspraakprocedure. Ook goed.

Motie betonning op het Wad

Een vergadering waarin veel is besproken en waarover wij tevreden zijn, alleen al vanwege het aannemen van onze motie over de betonning. Zie daarvoor de nieuwspagina. Én de burgemeester tot een gelukkig man gemaakt (door de subsidie voor de Havendagen tóch goed te keuren)!

Lees hier aflevering 24.

Steunfractie over nautische zaken – Politiek dagboek 22

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed. Lees hier de voorgaande aflevering 21.

Zondag 9 november

Het voorstel voor de Havendagen is binnen onze fractie nog een discussiepunt. Joop is er erg voor, zelf weet ik het nog niet helemaal. Als zeeman, altijd betrokken bij havenzaken, heb ik er beslist wel sympathie voor. Als promotiemiddel tot bevordering van de goede naam van Harlingen (economisch, toeristisch) ook zeker wel. De relatie met visserijdagen blijft een vraagstuk. Ook ben ik bang dat het een blauwe blazersfeestje wordt voor de heren met de leasebakken. Is dat nodig? En de investering: een ton is niet niks. Inderdaad, de relatie met de toeristenbelasting is gauw gelegd. Andere potjes, maar geld is geld. Sommige fracties wilden een begroting zien. Ik denk dat dat terecht is.

Subsidie voor de “Holland’: een prachtig schip. Zeker een subsidie waard, dat vind ik althans. Alweer: 30 ruggen is heel veel. Wat kost het huren van een dagje Holland normaal gesproken eigenlijk? Jammer, dat Harlinger schippers niet aan zo’n subsidieaanvraag hebben gedacht. Maar dat zijn dan ook allemaal ondernemers en geen ideële stichtingen.
Dit is allemaal mijn eigen mening. We vergaderen met de fractie, morgenavond. Daarna pas hebben we een mening als fractie!

Motie over betonning?

Maandag 10 november

We overwegen het indienen van een motie m.b.t. het weghalen van de betonning in de Waddenzee.
Het laten vervallen van de vaarwegen doet mij als varensman aan alsof alle fietspaden en secundaire wegen in onze gemeente zouden worden afgesloten, zodat alle verkeer, langzaam en snel, zich via de N31 moet verplaatsen.
Voordat we daadwerkelijk moord en brand roepen, kunnen we beter nog even wachten op het antwoord van het ministerie op de kamervragen van naar ik meen de VVD-fractie. Maar als daadwerkelijk tot deze maatregel zou worden besloten, lijkt mij een protest van onze gemeente op zijn plaats.
Door de fracties van HB, PvdA, VVD, D66 is ons al steun toegezegd.

Wat betreft het subsidiëren van de sleepboot “Holland”: ik ben de hele middag bezig geweest om iemand van die stichting te vinden. Maar dat valt nog niet mee. De kapitein heet Vlieger. Als een klant dat schip wil boeken moet hij wel een doorzetter zijn.

Lees de volgende aflevering 23.

Bestemmingsplan Ludinga – Politiek dagboek 21

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 20.

Dinsdag 4 november

De hele ochtend bestudeerde ik de stukken voor de commissievergadering aanstaande donderdag. Een greep uit de onderwerpen.
Bestemmingsplan Ludinga: We zijn nog steeds niet overtuigd van de het nut van de brede “allee met allure”. Die kan ook wel wat minder beeldbepalend worden aangelegd, bijvoorbeeld parallel, maar meer langs de randen van het verbindingsgebied.
Ook de zuidelijke “puist”, die 150 meter voorbij de zuidgrens van de stad schiet, zou wel anders kunnen, ondanks de groenmaatregelen, die de bebouwing van deze puist moeten afscheiden van het Hegewiersterveld. Per slot van rekening komen in deze puist alleen de megavilla’s van de grootmogols van het kapitaal te staan.
De Vereniging voor Natuurmonumenten en de Provinicale Commissie beamen dat.
Tot slot hoopten we in het bestemmingsplan wat meer waarborgen voor een hoog percentage sociale woningbouw te mogen terugvinden. Maar misschien hoort dat niet in zo’n plan.

Dienst SoZaWe

Over de Dienst SoZaWe heb ik in oktober al het één en ander geschreven in deze weblog. Er is nog een aanvulling gekomen op dit agendapunt. Die wordt deze keer wél besproken. Het onderwerp over de verdeelsleutel staat pas voor december op de agenda.
Voor de Friese Havendagen 2004 staat een bedrag van 100.000 Euro op de agenda. Het is niet niks, maar als varensman spreekt het gebeuren me ergens wel aan; het kan een goede promotie van de haven betekenen. Die haven is economisch toch heel belangrijk voor de stad. Zeker in toeristisch opzicht kan dit evenement positief uitwerken. Een beetje bang voor opgeblazen gedoe van blauwe blazers met koperen knopen ben ik wel. De steunfractie is er nog niet uit; we kunnen ook wel andere leuke dingen doen voor dit geld. En wat vinden de organisatoren van bruine vlootdag en visserijdagen hier nou van? Vorige maand ontstond er wel even wat gemor aldaar.

Minder betonning op Wad

Woensdag 5 november

Eind aan betonning deel routes op Wad , staat in de krant van dinsdag.
Rijkswaterstaat wil 40 procent van de vaarwegen op de Waddenzee opheffen. Een dramatisch voornemen, zowel vanuit het perspectief van belevingstoerisme als vanuit de vaarveiligheid. Nederland en zijn infrastructuur: we zakken langzaam (snel?) af naar het niveau van een derde wereldland. Gaten in de wegen, roestende spoorlijnen, dichtgeslibde vaarwegen – alleen Schiphol mag nog geld kosten.

Recordduur vergadering raad

Vrijdag 7 november

De raadscommissievergadering duurde gisteravond tot half één. Voor Harlingen bijna een uniek record. En dan te bedenken, dat dit in vele gemeenten gebruikelijk is!
De behandeling van de programbegroting en de problematiek rond de Dienst SoZaWe kostten vrij veel tijd; het pleidooi van de burgemeester voor de subsidiëring van de havendagen stond echter nummer één in de rangorde van tijdrovende agendapunten. Hoofdoorzaak van de lengte was mijns inziens toch vooral het grote aantal agendapunten. Maar ja: wat moet gebeuren, moet gebeuren…
De rondvraag schoot er bij in, maar die mogen we schriftelijk indienen. Gaan we nog doen, daar is email voor uitgevonden.
Ludinga: In onze afwijzing van de allee met allure waren wij onderhand de enige overgebleven fractie. Dat gold ook voor onze zorg over de aantasting van het open gebied in zuidwaartse richting. Het zij zo. Zie ook o.m. weblog juni. Een aantal bewoners van Groot-Ropens had als toehoorder op de publieke tribune plaatsgenomen.

Hoe verder met de VBZH? – Politiek dagboek 20

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 19.

Dinsdag 28 oktober

Hoe verder met de VBZH, de Harlingen zeilschippersvereniging? Vanavond vergaderde het bestuur, waar ik deel van uitmaak. Om allerlei hooggestelde doelen te bereiken is tijd nodig, energie en geld. Dat moet de vereniging dan wél willen…

Zo nee, dan trekt het bestuur zich terug op de kerntaken: beheer en behartiging van de ligplaatsen voor de bruine vloot in Harlingen. Wat blijft er in dat geval liggen: communicatie met de leden, het versterken van het netwerk, overleg met naburige havens, promotionele activiteiten rond vlootdag en Friese havendagen, overleg met kantoren, onderzoek naar toekomstige ontwikkelingen, de implementatie daarvan.
Heel veel verenigingen hebben te maken met een tekort aan inzet van hun leden. Bestuursleden zijn maar moeilijk te vinden. Onderlinge solidariteit ontbreekt. Niet zo vreemd, trouwens, bij een ondernemersvereniging.

Zondag 2 november

Een zeilcollega moppert in zijn charternieuwsbrief over de handelwijze van de gemeente Lelystad. In het VNG-magazine heb ik juist iets over dit onderwerp gelezen en ik stuur het volgende stukje naar zijn forum:

Charterhaven Lelystad

De gemeente Lelystad heeft een mooie nieuwe haven voor charterschepen. Volgens een column in Charternieuws nr 102 blijkt de gemeente van plan het gebruik ervan te willen beperken tot schippers, die bij één exclusief gezelschap zijn aangesloten: de Hanzestad Compagnie. Dit heeft al enkele reacties opgeroepen bij ondernemers die niet in deze positie verkeren, getuige de al genoemde column.

De verontwaardiging bij de schrijver hiervan lijkt me gerechtvaardigd. Zo zullen er meer schippers zijn, zelfstandig dan wel varend onder de vlag van enigerlei charterkantoor, die hierdoor in hun werk belemmerd worden.

Er zijn wel meer voorbeelden die op deze situatie lijken aan te wijzen. De gemeente Harlingen heeft sinds een jaar of tien bijvoorbeeld beperkingen opgelegd aan de omvang van de passagierszeilvaart. Daartoe heeft de gemeente afspraken gemaakt met een plaatselijke schippersvereniging. Wellicht al op het randje, maar misschien is de handelwijze aldaar gerechtvaardigd door het streven naar het behoud van een werkbare situatie in de haven. Maar juist met het oog op de Europese regelgeving zal een ‘buitenstaander’ niet gauw een daadwerkelijk ‘nee’ te horen krijgen van de havendienst in Harlingen. Minder goede faciliteiten in plaats en tijd misschien, maar als puntje bij paaltje komt zal de toegang niet ontzegd kunnen worden.

Er zitten echter wél wat meer haken en ogen aan het besluit van de gemeente Lelystad om een bepaald soort gebruik van de haven exclusief toe te wijzen aan een groep ondernemers. De bezwaren tegen deze handelwijze gaan ver uit boven de gemeentelijke politiek. In een artikel van de hand van J. Freeke uit Terneuzen in het blad van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) wordt er deze week weer de aandacht op gevestigd. De Europese regels voor overheidssteun zijn duidelijk: steun door de overheid moet ten goede kunnen komen aan álle Europese ondernemers en mag niet beperkt worden tot maar één groep participanten. De steun behoeft niet altijd financieel te zijn: ook de aanleg van een weg of haven geldt als zodanig.

Alleen steun ter waarde van maximaal 100.000 euro over drie jaar behoeft bij de EU niet te worden aangemeld ter beoordeling van rechtmatigheid. Per 1 januari 2004 wordt de controle op de naleving van de Europese regels verder aangescherpt, in het kader van het Besluit Accountantscontrole provincies en gemeenten.
De gemeente Lelystad is dus gewaarschuwd!

Lees verder in aflevering 21.