Spoorlijn moet blijven – Politiek dagboek 25

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 24.

Burgemeester Chris Arlman uit zijn zorgen over de provinciale spoorlijnplannen bij Commissaris van de Koningin Ed Nijpels. (Foto: Inge van Hesteren)
Burgemeester Chris Arlman uit zijn zorgen over de provinciale spoorlijnplannen bij Commissaris van de Koningin Ed Nijpels. (Foto: Inge van Hesteren)

Maandag 24 november

Ons college van B & W wordt een actiegroep, die demonstratief naar de provinciehoofdstad afreist om daar te vertellen wat men vindt van het gepraat over de opheffing van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden. Wij gaan mee!

Uit het persbericht van het college:

B&W van Harlingen vergaderen op het spoor

Het college van Burgemeester en Wethouders van Harlingen houdt dinsdagmiddag 25 november 2003 een bijzondere collegevergadering in de trein Harlingen-Leeuwarden, (...) over het behoud van deze spoorlijn voor de regio Noordwest Fryslân.

U bent van harte welkom om mee te reizen met het college. Men vertrekt om 15.01 uur vanaf het station Harlingen Haven. Het college zal voor dat men instapt de handtekeningactie voor het behoud van de spoorlijn van de heer Loek van der Heide ondertekenen.

De trein komt om 15.28 uur aan op het station van Leeuwarden. Het Harlinger college zal vandaar naar het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt lopen. Om 15.45 uur zal men een brief overhandigen aan de tien fractievoorzitters en de voorzitter van de Staten. In die brief geeft het gemeentebestuur van Harlingen zijn mening over het mogelijk opheffen van het spoor tussen Harlingen en Leeuwarden.

Bron: Gemeentevoorlichter Harlingen

Ons college van B & W werd actievoerder! Arlman, Sijbenga en Waaijer vonden het welletjes, dat gesol met de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden. Die moet blijven, zeggen zij. Dat hebben ze kracht bijgezet met een persoonlijk bezoek aan het presidium van de Staten van Friesland. Ed Nijpels hoorde Arlman aan en nam een brief aan, waarin nog eens om voorzichtigheid wordt verzocht. Wat er nu is, kan zomaar verdwijnen. Terug komt die lijn niet meer zo gemakkelijk! Wij zijn heel blij met deze actieve opstelling en gingen mee.

Inge, Sijvert en ik waren als GroenLinks-delegatie mee met de collegetreintocht naar het provinciehuis. Van GroenLinks was verder ook Oene Hofman er bij. Een goede afvaardiging, zo met z’n vieren! Er waren ook raadsleden mee van andere fracties. Vic Berends (VVD), Wouter van den Brand (Harlinger Belang), Sita Helfrich, Jilles Toornstra (beiden PvdA), Douwe ten Napel, Gerben Boskma (beiden CDA). En natuurlijk collegeleden Chris Arlman, Jan Sijbenga en Piet Waaijer. Plus voorlichter Tymen-Hein Corporaal en secretaris Harinxma.

Het College van B & W vergadert o[p het treinperron. (Foto: Inge van Hesteren)
Het College van B & W vergadert op het treinperron. In beeld onder meer en v.l.n.r. Chris Arlman (met handtekeningenformulier in de hand), voorlichter Corporaal, Jilles Toornstra, Loek van der Heide. (Foto: Inge van Hesteren)
Inge werd zeer geïnspireerd van dit alles (ze is een ouwe actievoerder), maakte foto’s, en heeft me gek gemaakt om een handtekenlijst op de site te zetten om down te loaden of om digitaal te ondertekenen.
We hadden dus bedacht, dat college en Loek best wat hulp kunnen gebruiken, zeker gezien het karakter van deze aktie, waar je als groenlinkser alleen maar erg vóór kan zijn. Daarom hebben we het mogelijk gemaakt dat je digitaal mee kan ondertekenen en ook dat je handtekeninglijsten kan downloaden.

Donderdag 27 november

Nog maar 32 uur staat het actieformulier voor behoud spoorlijn op het internet, toch al veertig steunbetuigingen ontvangen! Dat gaat niet slecht. Voor wie het nog niet heeft gedaan: vul online het formulier in door hier te klikken.

Vandaag stond in de Leeuwarder Courant een voorpagina-artikel over de kwestie. De LC zegt dat het nog wel even meevalt, maar wie goed leest weet dat de discussie later weer terugkomt in de Provinciale Staten en dat het college van gedeputeerden er verdeeld over is. Alle reden dus, om het hoofd nog even niet in de schoot te leggen.

Vrijdag 28 november

Op deze manier gaat het nog een hoop tijd kosten, als we niet uitkijken… Niet alleen komen er veel steunbetuigingen binnen, vele mensen hebben ook een commentaar toegevoegd, dat vaak heel zinnig is en waar je iets mee zou moeten doen.

Voorlopig laten we het even gebeuren. Morgen gaan we in Franeker om handtekeningen vragen aan het winkelend publiek. Franeker wilde toch af van de spoorlijn? Nu maar eens horen of de bevolking dat echt vindt!

Zaterdag 29 november

Met Oene Hofman en Loek van der Heide naar Franeker. Men beweert, dat de mensen uit Franeker die spoorlijn wel kwijt willen, want dan kunnen ze verder met hun brug, hun rondweg en hun industrieterrein. Dat wilden wij wel eens toetsen.

Maandag 1 december

Omroep Mercurius, de lokale omroep uit Leeuwarden, belt mij op om meer te horen over de spoorlijnactie. Je krijgt in zo’n vraaggesprek maar weinig kans en tijd om er iets over te zeggen, maar de dame die me ondervraagt is in elk geval ook hevig begaan met de bedreigde treinverbinding. Het lukt me daarna nog net, om het krediet voor de actie nog even aan Loek van der Heide te geven.

Zaterdag 6 december

Het handtekeningenformulier is een aantal malen gedownload vanaf de GroenLinks-site; wat het resultaat daarvan is moeten we maar afwachten. Van mijn dochter Wies hoor ik wel, dat er in de supermarkt in Franeker lijsten klaarliggen.

We hebben alles bij elkaar vrij veel tijd gestoken in die spoorlijnactie. Het college gaf het goede voorbeeld en Loek ook. Hij ploeterde maar voort in z’n eentje en daarom vonden we dat hij wel wat hulp kon gebruiken. De internetbenadering werpt vruchten af voor de goede zaak en – een beetje eigenbelang – het trekt ook veel meer bezoekers naar onze afdelingswebsite, zodat ik deze weblog ook eens onder een wat breder publiek kan brengen.

Lees hier aflevering 25.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *