Digitale raadsleden en jongerenbestuur – Politiek dagboek 39

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 38.

Digitale raadsleden naar Apeldoorn

Vrijdag 6 februari

In een futuristische omgeving te Apeldoorn verzamelde zich vandaag een stel digitale raadsleden van Nederland. Nou, niet allemaal dan, maar toch een aardige doorsnee. De uitnodiging was uitgegaan van Anno Zijlstra (VVD Arnhem) en Mellouki Cadat (GroenLinks Zeeburg), die vorig jaar de 1e en 2e prijs wonnen van “meest digitale raadslid van Nederland”. De Gebruikersvereniging van Pink Roccade speelde voor gastheer.

Wat dat allemaal inhoudt, leg ik nog wel eens uit. Waar het om gaat: veel volksvertegenwoordigers proberen zich te profileren en te verantwoorden bij hun kiezers via het internet. Maar de groei blijft beperkt:
de technische aspecten van het maken van een eigen website schrikken velen van hen af. Daarom probeert PR een soort standaard sjabloon te ontwikkelen, opdat meer raads- en statenleden de stap aan zullen durven. Tja, GroenLinks probeert zoiets landelijk te organiseren voor haar kader in het land. Daar blijf ik ook rustig de kat uit de boom kijken. Naar mijn idee kan ik wel gedeeltes van de functionaliteit van hetgeen me vandaag werd voorgeschoteld in deze website inbouwen.
Enfin, zoals je op het plaatje ziet: een heel aantal overigens vriendelijke en keurige heren in jasje-dasje, die een nieuw ‘product’ aanbieden, dat trouwens liever niet zo moet worden genoemd: maak er maar ‘oplossing’ van!

Dualisme en jongerenbestuur

Zaterdag 7 februari

In de Harlinger Courant van afgelopen vrijdag las ik een hoofdartikel over de oprichting van een jongerenbestuur. Een geweldig initiatief.
De regering heeft voor de lokale politiek het dualisme ingevoerd. Gemeenteraadsleden zouden dan meer tijd overhouden voor contacten met de bevolking. Al hebben we nou niet direct de indruk, dat we nu minder papier- en vergaderwerk hebben, proberen we die contacten tóch te versterken. Daarom stuur ik een e-mail aan het Rondeel.
Zeker voor de jongeren hebben we als fractie altijd veel proberen te doen. Zo roepen we al jaren om een integraal jongerenbeleid en hebben we samen met de fractie van HA’97 een motie voor het instellen van een jongerengemeenteraad erdoor gekregen. Jammer, dat ons college van B & W zo weinig haast heeft om er uitvoering aan te geven.
Het lijkt ons best nuttig eens een gesprek te hebben met het nieuwe jongerenbestuur. Hoe meer wij uit de eerste hand weten over eventuele problematiek, hoe beter we erop kunnen inspelen.

Voorbereiden raadsvergadering

Donderdag 12 februari

Naar de fractiekamer in het Stadhuis om raadsstukken door te nemen. Het zal volgende week woensdag vooral over het Raadsprogramma 2004-2006 gaan.
De griffier probeert terecht de komende bespreking in de raad van het raadsprogramma te structureren. Tijdens de commissie werd de bespreking vager en vager en iedereen had het over iets anders. Ik heb de steunfractie gevraagd om eens kritisch naar de opzet van de griffier te kijken en met suggesties te komen over hoe te handelen. Hidde Risselada heeft al een reeks kritische vragen op ons afgevuurd. Die vragen heb ik serieus beantwoord.
Joop van der Heide belt me, om te vragen of ik nog boos ben vanwege de asielbehandeling in de 2e Kamer, afgelopen maandag. Ja, Joop, natuurlijk ben ik nog boos, maar wat doe je eraan? vandaag opnieuw behandeling in de Kamer, naar aanleiding van moties van GroenLinks. Wie weet wat het oplevert. En volgende week dinsdag wordt er gestemd in de Kamer. Lokale CDA’ers zijn nog bezig met een offensief voor hun congres dit weekend. We hopen er maar het beste van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *