Marktwerking of Samenwerking

Werkt de ‘Gouden Driehoek’ averechts?

Onlangs kwam ik – ongewild – in een eigenaardige discussie terecht. Dat was naar aanleiding van een bericht, dat ik schreef over het gebruik van QR-codes in het Admiraliteitshuis te Dokkum. Daar kreeg ik veel reacties op. Dat vind ik altijd leuk, dat toont aan dat iemand je teksten leest, nietwaar?

‘Eigenaardig’ vond ik het, dat het debat – want dat werd het – langzaam verschoof van de QR-codes naar de rol van de al dan niet erbij betrokken partijen. Hoe werden die gefinancierd? Waren dat wel marktpartijen? Was dat gemeenschapsgeld? Werd daarmee het echte bedrijfsleven benadeeld? Goede vragen, op zich. Die moet je jezelf altijd stellen.

Zo’n debat over concurrentie, subsidiestrategie en de rollen daarbij van overheid, bedrijfsleven en onderwijs (de Gouden Driehoek, of de Drie ‘O’s) vind ik heel interessant. Dat debat hoort volgens mij alleen niet thuis bij mijn blogbericht over QR-codes. Bovendien was ik in dit geval alleen de boodschapper van het nieuws: bedrijven en organisaties die ik toevallig kende hadden iets leuks bedacht en uitgevoerd. Daar was ik enthousiast over, dus beschreef ik hun project. Natuurlijk weet ik best wat af van de positie in de samenleving van clubs als Nofcom, Speak, Yn-Form, Admiraliteitshuis, maar alles wat ik námens hen óver hen zou vertellen, zou uit de tweede hand zijn.

Daarom wijd ik aan dit nieuwe onderwerp deze nieuwe posting, met alle ruimte voor de bijbehorende discussie – mits nog nodig en mits binnen het betamelijke.

Stelling 1: Gesubsidieerde organisaties mogen innovatie aanjagen door marktpartijen bij elkaar te brengen.

Stelling 2: Gesubsidieerde organisaties mogen commerciële opdrachten uitvoeren, mits zij zich beperken tot de eerste stap, zoals het over de streep trekken van partijen die anders waren blijven zitten waar ze zaten.

Stelling 3: Non-profitinstellingen (zoals het onderwijs) vertragen innovatie omdat zij de markt bederven voor het reguliere bedrijfsleven.

Stelling 4: Zonder non-profitinstellingen als boven omschreven zou er geen innovatie zijn; het bedrijfsleven heeft het meestal te druk met geld verdienen om verder te kijken dan zijn neus lang is.

Zie ook:
QR-codes in Dokkum
Nog een keer QR-codes

13 reacties op “Marktwerking of Samenwerking

 1. Avatar van Wietse Elzinga
  Dit wordt een reactie in afleveringen simpelweg omdat er veel over te zeggen valt. Volgens de schrijvers van het alleraardigste boek "Innovatie uit de polder" is een innovatie een vernieuwing die geld oplevert. In Noord-Nederland worden niet zelden dingen een innovatie genoemd die niets anders zijn dan het toepassen van wat anderen elders al weten maar wat velen hier nog niet weten.

  Bij innovaties wordt onderscheid gemaakt tussen product- en procesinnovaties, en sinds kort ook sociale innovaties. Productinnovaties zoals het Senseo koffiezetapparaat vormen een minderheid. De meeste "innovaties" hebben betrekking op bedrijfsprocessen, hoewel echte innovaties zoals die van de Apple iStore zeldzaam zijn. Een bedrijf dat overgaat op slank en slim produceren ("lean manufacturing") doet niet aan procesinnovatie want past slechts een bekende methode toe, die van Toyota om precies te zijn.

  We moeten dus onderscheid maken tussen echte innovaties en het toepassen van bestaande kennis van producten en bedrijfsprocessen. In dit (deel van het) land hebben veel ondernemers geen weet van de bestaande mogelijkheden om hun bedrijfsprocessen te verbeteren en daardoor een betere prijs-prestatieverhouding te realiseren.

  Mijn eerste reacte en (tegen)stelling is: in Noord-Nederland houden non-profit organisaties als onderwijsinstellingen zich niet bezig met innoveren maar met informeren van ondernemers over onderwerpen die die ondernemers al hadden kunnen en moeten weten.

  Wordt vervolgd.

 2. Avatar van Gijs
  @Wietse.
  Eerlijk gezegd deel ik niet de mening van dat boek "Innovatie uit de polder". Althans niet in die zin, dat het niet innovatief zou zijn om dingen die elders al zijn bedacht toe te passen in een regio waar men dat nog niet weet.
  De term "innovatie" is een modewoord dat voor velerlei uitleg vatbaar is. Werkend in Noordoost-Friesland tellen we onze zegeningen. Het is hier veelal nogal hoog gegrepen om naar originaliteit te streven. Door hun degelijke en nuchtere inborst zoeken ook innovatieve bewoners vooral naar bewezen toepassingen. Wilde avonturen zijn hen vreemd.

  Desondanks kan dat best veel opleveren. Het is een beetje treurig om dergelijke resultaten dan af te doen als ‘niet echt innovatief’, vind ik. Stel, dat de non-profitorganisaties zich beperken tot het informeren van de ondernemers. Stel, dat de ondernemers daardoor op ideeën worden gebracht. Wat maakt het dan uit dat ze dat al hadden kunnen en moeten weten? Sommigen zeggen dat in Noordoost-Friesland alles twee jaar later gebeurt dan elders in het land. Over dat soort uitspraken heb ik me vroeger wel eens opgewonden, maar er zit een kern van waarheid in. Nu denk ik: "Nou én? Festina Lente is mijn motto": Latijn voor Haast je Langzaam.

  De innovatieve geldmakerij van sommige financiële instellingen heeft ons als samenleving weinig goeds gebracht, de afgelopen tijd. Laten we dus die snelle wereld van de entrepreneur niet idealiseren.

  Overigens, de definitie van innovatie als een ‘vernieuwing die geld oplevert’ is voor meerdere uitleg vatbaar. Er is ook nog zoiets als ‘maatschappelijk rendement’. Een directe poisitieve cashflow is daar niet altijd direct in het oog springend. Het is echter helemaal niet zo moeilijk om een maatschappelijke business case in euro’s te kwantificeren. Maatschappelijke vernieuwingen blijken dan ineens vaak wel degelijk te renderen. Het probleem ligt dan meer in de ketens, die geen verbinding met elkaar hebben.

  Kortom, inderdaad een interessante discussie, die niet in één reactietje compleet te bevatten is.

 3. Avatar van Wietse Elzinga
  Onderstaande tekst verscheen recentelijk op mijn weblog.

  De charme van Internet is dat je vanuit je luie stoel moeiteloos je blikveld kunt verbreden. Moet je nog wel even weten dat zoiets kan. In Noordoost-Friesland schijnen veel ondernemers dat niet te weten en het leerbedrijf NOFCOM van ROC De Friese Poort te Dokkum voelt zich geroepen met overheidssteun daar ruchtbaarheid aan te geven. Het lijkt mij dat er anno 2010 in die regio iets structureel goed mis is wanneer dat nog nodig is.

  Als dat leerbedrijf NOFCOM zich tot deze zendingsmissie had beperkt dan zou ik daar geen problemen mee hebben. Het vervelende is dat die club ook aan vraagbundeling doet voor o.a. telefonie voor mkb-ers in die contreien. NOFCOM treedt op als inkooporganisatie. Als dat geen commerciële activiteit is die in de marktsector thuis hoort dan weet ik het ook niet meer maar zelf denken zij daar anders over.

  In Noord-Nederland zijn meer clubjes zoals NOFCOM actief die gesubsidieerd proberen ondernemers tot innovatie te bewegen. Nu zijn innovaties relatief, wat voor de een nieuw en innovatief is, is voor een ander gesneden koek. Om onderwijsmensen duidelijk te maken wat een innovatie is ben ik even gaan surfen en kwam ik op mijn radarscherm de volgende link tegen: http://radar.oreilly.com/2010/02/augmented-reality-and-the-ulti.html Een mooi voorbeeld van een echte innovatie waarbij ict wordt toegepast op het overdragen van kennis en vaardigheden waar de samenleving inclusief het bedrijfsleven profijt van heeft. Uiteraard is zo’n toepassing van augmented reality vooralsnog niet voor een ROC weggelegd.

  Als onderwijsinstellingen zich verdienstelijk willen maken voor het bedrijfsleven en de samenleving dan richten zij – onder een fraaie naam als expertisecentrum Zus of Zo – demonstratieruimten in waar mensen kennis kunnen nemen van verschillende ict-toepassingen. De charme van Internet is ook dat je allerlei zakelijke documenten als bestellingen en facturen electronisch kunt versturen en verwerken. Laat ondernemers zien dat zoiets kan en werkt en ze gaan vanzelf lopen, het levert namelijk harde euro’s op en daar zijn ondernemers heel gevoelig voor.

 4. Avatar van Wietse Elzinga
  Dit wil maar geen discussie worden. Kennelijk is iedereen het met mij eens.

  Voor echte innovaties is tegenwoordig veelal veel kennis nodig. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelde in het rapport "Innovatie vernieuwd" dat er in Nederland voldoende nieuwe kennis wordt ontwikkeld maar dat hogescholen er onvoldoende in slagen die kennis te vertalen naar producten die bij bedrijven geld in het laatje brengen. Friesland vormt daarop geen uitzondering.

  Goede ondernemers besteden een deel van hun resources – geld en tijd – aan het scannen van hun omgeving. Het jaar van Charles Darwin ligt weliswaar achter ons maar voor organisaties geldt net als voor organismen: survival of the fittest. Een organisatie die zich niet weet aan te passen aan een veranderende omgeving legt vroeg of laat het loodje. En dat kun je in een dunbevolkte omgeving nu net niet gebruiken. Als lokale/regionale politici wil je de bedreigde groep te hulp schieten, als oud-raadslid snap ik dat wel.

  Veel bedrijven hebben echter meer met geld besparen (uitgaven beperken) dan met geld verdienen (inkomsten vergroten). Geld uitgeven om de inkomsten te vergroten (investeren dus) wordt al moeizaam, investeren in kennis om een betere ondernemer te worden is welhaast tegennatuurlijk. Gek natuurlijk. Ondernemen vereist relevante kennis en vaardigheden, van een doorsnee ondernemer kun je niet verwachten dat ie een halve of hele fiscalist is: ondernemers vinden het heel gewoon om te betalen voor een boekhouder of een fiscaal advies maar voor andere zaken zoals bijvoorbeeld een masterclass dit of dat niet. Er is dus ook iets met de kwaliteit van de ondernemers aan de hand.

  Uiteraard wil je als bedrijf bekwaam personeel hebben en daarvoor heb je het beroepsonderwijs (mbo & hbo). Nu laat je het wel uit je hoofd om een leerling-kapper het vak te laten leren bij echte klanten in een kapsalon, daarvoor heb je als onderwijsinstelling praktijkruimten. Bij ict daarentegen zijn veel onderwijsgevenden van mening dat je het vak in de praktijk kunt / moet leren: bij reguliere bedrijven. Als voormalig onderwijsgevende kan ik bevestigen dat je programmeren, websites bouwen e.d. zeer wel binnen de muren van een onderwijsinstelling kunt leren.

  Kortom, allesoverziend moet ik vaststellen dat in Friesland de onderwijsinstellingen niet samenwerken met ondernemers – kleine uitzonderingen daargelaten – maar de boel verzieken.

 5. Avatar van Gijs
  Nou Wietse, ik geloof er geen bal van dat iedereen het met je eens is. Maar niet iedereen is even handig met bloggen en reageren als jij en ik, misschien. Of even happig daarop.

  Ik vind ze altijd best leuk, die prikkelende stellingen van jou. Het liefst zou ik zien dat anderen daarop weer met passie reageren, dat ben ik helemaal met jou eens. Het werkt kennelijk anders.

  Kijk, een rol voor jou als advocaat van de duivel past volgens mij prima bij jou, maar datzelfde voor mij als advocaat van onzelieveheer zie ik niet echt als mijn opdracht. Voor je het weet wordt dat een permanent één-tweetje tussen jou en mij. Daarom ben ik zuinig geweest met mijn reacties op jouw stellngen hier. Nu toch even één: ik ben het eens met meneer Van der Vlies, fractievoorzitter van de CU in de Tweede Kamer: we horen in ons woordgebruik met beleid en respect om te gaan met onze omgeving.

  Termen als ‘verzieken’ vind ik best thuishoren op een blog, maar dan met name als de blogschrijver dat zelf doet. In reacties op mijn blog vind ik het niet zo prettig. Soms erger ik me, net als jij, aan toestanden en omstandigheden in ons provincietje, maar ik probeer dat altijd in nette bewoordingen naar voren te brengen. Als we eenmaal beginnen met het gebruik van krachttermen, trek ik voor mezelf de grens. Mag ik dat ook aan jou vragen?

  Natuurlijk hoop ik dat iemand zich aangesproken voelt door je mening. Wie weet komt er een reactie!

 6. Avatar van Wietse Elzinga
  Eindelijk iemand die reageert, zij het om de verkeerde redenen. Als gast op andermans weblog zal ik mij gedragen hoewel ik het betreurde woord niet in de categorie krachttermen onderbreng. Maar goed, smaken en stijlen verschillen, dus pas ik mij in dit geval aan.

  Ik zie overigens graag alsnog reacties van anderen dan jij tegemoet, want ik kan mij inderdaad niet voorstellen dat iedereen het met mij eens is.

  Iedereen heeft leren schrijven op school en weliswaar heeft niet iedereen een scherp pennetje, ik begrijp niet waarom reacties uitblijven.

  Mensen die van mening zijn dat het fantastisch gaat met de samenwerking tussen de drie o’s moeten zich even melden … met argumenten.

 7. Avatar van Gijs
  Dank je wel Wietse. Dat waardeer ik zeer.

  Het wordt inderdaad een verhaal in afleveringen en vooralsnog lijkt het erop dat je het mij moet doen als reaguurder. Diverse clubs die zich aangesproken zouden kunnen voelen heb ik gewezen op jouw stellingname en mijn lijst met stellingen. Het is aan hen natuurlijk om er al dan niet op te reageren.
  Het is nu – voor sommigen als sinds donderdag jongstleden – voorjaarsvakantie in onderwijsland; dat zal er alles mee te maken hebben.

  Dat sommigen je intussen niet meer zo aardig vinden kan ook een oorzaak zijn. Een mens kan niet bevriend zijn met iedereen, maar als dat de reden is vind ik het jammer. Dergelijke overwegingen gaan niet in op je doorgaans goed onderbouwde standpunten.

  Natuurlijk jeuken mijn handen om op jouw laatste reacties in te gaan. Voorlopig echter verwijs ik even naar het prima hofdartikelel dat onlangs in het Friesch Dagblad stond. In grote lijnen komt het erop neer – mijn interpretatie! – dat ook de SER en ook het Dagblad het heilloos vinden om het bedrijfsleven in zijn eentje te laten zorgen voor beheer, ontwikkeling en vooruitgang in de samenleving. De overheid zal toch de regie moeten nemen, met het onderwijs in haar kielzog.

  Artikel Friesch Dagblad:
  http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=48885

 8. Avatar van Wietse Elzinga
  Het is mij bekend dat je affiniteit met GroenLinks hebt. Een van de voorgangers van fusiepartij GL is de CPN (Communistische Partij Nederland). Ik kom nogwel eens mensen tegen die met enige weemoed terugdenken aan de onlangs overleden Marcus Bakker.

  In dit land is – of je het leuk vindt of niet – uitgangspunt dat waar marktparijen een steekje laten vallen of geen brood in zien een rol voor de overheid is weggelegd. Jammergenoeg zijn er in het recente verleden zaken geprivatiseerd waar dat beter niet had gekund zoals openbaar vervoer op de rails. Op bepaalde gebieden van de samenleving is en kan er geen marktwerking zijn. Zo kiezen wij in dit land voor publiek onderwijs en niet zoals in de USA voor privaat onderwijs.

  Het door jou aangehaalde artikel heeft niet betrekking op de reguliere gang van zaken. Overheden moeten zich behoudens het stellen van regels omtrent (voedsel)veiligheid e.d. niet bemoeien met de productie van goederen en diensten. Het systeem van de USSR kan onmogelijk een succes worden genoemd.

  De discussie zou moeten gaan over waar het bedrijfsleven in Noord-Nederland in gebreke blijft met als vervelend gevolg dat de broodnodige welvaart en werkgelegenheid achterblijven, en in welke mate overheden en onderwijs de helpende hand kunnen bieden.

  Jammergenoeg wordt er in dit deel van (Noord-)Nederland zelden een discussie op basis van argumenten gevoerd en moet je vooral vriendjes van deze of gene zijn om subsidie of een project te krijgen.

 9. Avatar van Gijs
  Nog één reactie van mij en dan vind ik dat ik er wel genoeg over heb gezegd.

  Stelling 1: Gesubsidieerde organisaties mogen innovatie aanjagen door marktpartijen bij elkaar te brengen.
  Ja

  Stelling 2: Gesubsidieerde organisaties mogen commerciële opdrachten uitvoeren, mits zij zich beperken tot de eerste stap, zoals het over de streep trekken van partijen die anders waren blijven zitten waar ze zaten.
  Ja

  Stelling 3: Non-profitinstellingen (zoals het onderwijs) vertragen innovatie omdat zij de markt bederven voor het reguliere bedrijfsleven.
  Nee

  Stelling 4: Zonder non-profitinstellingen als boven omschreven zou er geen innovatie zijn; het bedrijfsleven heeft het meestal te druk met geld verdienen om verder te kijken dan zijn neus lang is.
  Klopt

 10. Avatar van Herman Boerema
  Volgens mij is deze discussie ontstaan naar aanleiding van geuite onvrede over de soms dubieuze rol die onderwijsinstellingen spelen bij het stimuleren van innovatie in onze regio (Friesland).

  Stellingen die heel algemeen zijn zeggen niet zoveel, zeker niet als ze slechts met ja of nee beantwoord worden. Man en paard noemen is niet vreemd in Friesland, is veel provocerender en zal daarom eerder reacties uitlokken. In de afronding zal ik je enigszins tegemoet komen.

  In mijn bijdrage beperk ik me daarom tot regionale onderwijsinstellingen en dan met name – omdat ik die een paar jaar heb gevolgd – de Internet Academie, onderdeel van de NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden).

  De Internet Academie voert opdrachten uit die zonder meer door marktpartijen uitgevoerd kunnen worden. Daarbij gaat zij zelfs zover dat zij bezoekers van lezingen daartoe uitnodigt: "we kunnen zelfs subsidie voor u regelen".

  Ook de invulling van de rol van intermediair tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt dubieus ingevuld: wetende dat de gevraagde dienst geleverd kan worden door marktpartijen, hoort zij zo neutraal mogelijk een opsomming van die marktpartijen te geven.

  De NHL dient zich, net zoals andere onderwijsinstellingen te onthouden van uitingen die uitgelegd kunnen worden als een aanbeveling, zoals bedrijven die een partner zijn?

  In lijn met het bovenstaande zouden mijn antwoorden op stelling 3 en 4 resp. "Komt voor" en "Klopt niet: 1 tegenvoorbeeld volstaat al" zijn.

  Stellingen 1 en 2 zou ik ook positief beantwoorden, maar daarbij zou ik wel openheid en evaluatie willen zien. Het is immers een feit dat het gemiddelde (kennis)niveau bij ondernemers/ondernemingen in Friesland niet echt hoog te noemen valt. Al sinds jaar en dag niet volgens de economische verkenningen Noord NL. Blijkbaar hebben de aan de z.g. kennisinstellingen toegekende subsidies daar geen verandering in kunnen brengen.

  Misschien moeten gemeenten en provincie overwegen de subsidiestromen te verleggen naar nieuw te vormen samenwerkingsverbanden van kennisintensieve marktpartijen (ja, ze bestaan). Hierbij zou je kunnen verplichten afgestudeerden op te nemen, zodat in elk geval iets aan onze brain-drain gedaan wordt.

 11. Avatar van Redbad
  Weet je wat het probleem is? Jullie denken allemaal nog veel te old-school en in ECHTE producten of oplossingen.
  Wat jullie vergeten, en dat is echt zonde, is dat je vergeet eerst het PROBLEEM te creeren!

  Ik zal jullie een parabel vertellen over een niet bestaand land maar wat zo maar had kunnen bestaan:
  Emarika.

  Emarika. Als je ziet wat voor innovaties ze daar de laatste tijd hebben bedacht, werkelijk BRILJANT.
  Het gaat daarbij niet om miljoenen of miljarden, maar om TRILJARDEN.

  Wat hebben ze daar ondermeer de laatste jaren voor "innovaties" uitgevonden?
  Slechts een kleine greep:

  – de terrorrist.
  – de kredietcrisis
  – de grieppandemie
  – de RFID chip
  – CO2 broeikasgas
  – derivaten
  – de Codex Alimentarius
  – H.A.A.R.P.
  – geld (bij)persen
  – een (prive) belastingdienst die af en toe gewoon een paar triljard belastingeld kwijt is

  Een PERFECTE samenwerking tussen de big corporates, the big bankers en de politiek!
  Dit heeft hun triljarden opgeleverd, nu al, en ze zijn nog niet eens echt los.

  Onderwijs? wat heeft het volk DAAR nou aan? Je komt toch vooral op TV als je zo dom als olie bent?
  En DENKT dat je een soort van leven hebt? Of een mening.. of keuzes?
  Eerst MAAK je de programma’s zo dom als olie, als ware dat de "standaard" en vervolgens passen de burgers er "perfect in" omdat zij aangemoedigd worden daar perfect in te passen. Jerry Springer, Idols, make overs, moet ik verder gaan? Moet ik uitleggen wat Klapvee is?
  Met onderwijs krijg je alleen maar mensen die nadenken en dan gaan ze ineens ook over jou nadenken
  en dan hebben ze jouw spel door en voor het weet heb je discussies en is iemand slimmer dan jij en ben jij de sigaar. Ergo: Niet wenselijk.

  Wat het volk moet doen is gewoon hard werken en consumeren. Ze moeten vooral veel nutteloze spulletjes kopen die na een half jaar de geest geven om daarmee te pronken, hun schijnbestaan en status wat op te poetsen. Verder niks, behalve tegen elkaar opboksen.
  Voor hun ontspanning geven we ze hun dagelijkse dosis propaganda, ik bedoel "nieuws"
  en bieden we ze 500 zenders op TV waar ze naar hartelust kunnen zappen maar waar nooit iets wezenlijks op te zien is. Net als in kranten.

  Wat wij eens moeten overdenken is opschalen naar Economie 2.0.

  Wat wij Friezen moeten doen is met een vliegtuigje de Oldehove invliegen, het de drenthen en groningers op de schuld geven, ze de "as van het kwaad" noemen, ze binnenvallen, beschuldigen van "mass destruction weapons" zoals hunnebedden, oprukken naar Slochteren, en dan vervolgens dat land leegroven, maar zeggen dat we dat doen om hun "te helpen de democratie te herstellen".

  Hebben we hier nog wat radioactief afval? Ja? Mooi, dat stoppen we dan in onze kogels en die schieten we uit over groningen en drenthe. Zijn we mooi van ons depleted uranium af.
  Wat maakt het ons nou uit dat er daardoor monsters van mismaakte kinderen worden geboren.
  Keihard blijven volhouden dat radioactief afval "geen kwaad kan!".

  De zogenaamd werkelijke "daders", Ellert en Brammert kunnen wij natuurlijk NOOIT vinden want die hebben zich verstopt onder een hunnebed. Moet je eens kijken wat dat doet als je zo’n ding op je kop krijgt. Dus wel degelijk sprake van een weapon of mass-destruction!.

  Maar hee, het is ook niet de bedoeling DAT we die daders vinden , want de oorlog -welke nu legaal is,
  want "zij" vielen ons immers aan- moet vooral lang duren. We hebben wel een boogeyman nodig.
  Af en toe moet die even van zich laten horen, een of ander (mislukt) aanslagje opeisen, een "schaap-bom in een haringkar" of zo, en daarna nog iets piepen dat wij Friezen verantwoordelijk zijn voor opwarming van de aarde door al onze koeienscheten, maar dan heb je ook een "waardige vijand" die wij "lange tijd moeten vrezen".

  Voor wie Economie 2.0 nog niet snapt: ANGST verkoopt NOG beter dan SEX!

  En als leverancier van angst hoef je verder ook helemaal geen product te leveren of zo behalve dan nog meer ellende. En als jij als klant het product NIET wilt afnemen dan ben je een gevaar voor de staat wat je nog meer angst aanjaagt. Zie? Het product verkoopt zichzelf!

  Ik zie hierin de volgende voordelen:

  – de bevolking gaat zich scheel betalen aan belastingen maar doet dat graag voor de "veiligheid".
  – wij hebben gratis gas, dus we zitten er voorlopig warmpjes bij
  – we vragen wat bevriende lidstaten als Overijssel of zo of die ons willen helpen, in ruil daarvoor mogen ze ook wat onderdelen maken voor onze JSF jagers,
  – onze bedrijven helpen de bezettte en kapotgeschoten provincies weer "opbouwen".
  Uiteraard moeten groningen en drenthe dit wel ZELF betalen. Dat kunnen ze natuurlijk niet, want wij hebben ze net leeggetrokken, maar hier helpen onze grote vrinden van de big bankers (and to big to fail) bijv van het IMF.
  Deze hebben altijd leuke leningkjes in de aanbieding die beginnen vanaf 5% rente maar na paar jaar
  willen deze wel eens 30% of meer worden, dus drenthe kan dat NOOIT terugbetalen, maar kniesoor die daar op let of er wat van zegt.
  We vragen ook om bijdragen van andere provincies, want we "helpen de democratie daar immers weer op gang te brengen".

  Dus: ONDANKS het feit dat WIJ zijn aangevallen, en "slachtoffer" zijn, zijn wij zo goed dat wij groningen en drenthe nog willen helpen ook. Dus.. tja.. Nobel-prijsje voor de vrede moet er wel uit te slepen zijn voor ons Friezen toch?

  Wat we verder nog even kunnen verzinnen is dat die ene groninger boer daar een varken had die ZO vet de griep had dat dit wel een pandemie MOET worden. Ook hierin zijn wij weer ZEER behulpzaam, wij hadden dit namelijk al verwacht dus WIj hebben de vaccinaties al klaar liggen om de mesnheid te redden. De wat armere landen krijgen wat korting op onze vaccins, dus ipv 100 euro per shot bijv maar 80, maar dan moeten ze er wel TWEE nemen, want anders werkt het niet. (Heee, ook onze goedheid kent grenzen, maar zijn we wel gelijk ook mooi van dat kwik af)

  Omdat onze bankiers al die tijd niet eens een triljard per dag winst hebben gemaakt aan onze oorlogsindustrie wordt het tijd om ook even naar hun om te kijken. Het wordt tijd om de wat kleinere banken te laten omvallen zodat mensen hun geld kwijt zijn en hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Grote banken kunnen dan voor een prikkie de bundels "slechte leningen" overnemen en huizen en land inpikken.
  Zo, hebben die ook even hun zin, kom maar op met die vette bonussen nu.
  Ben je gelijk ook maar mooi van die kleine kruimelbankjes af. Niet iedereen moet maar denken dat ie zomaar bankier kan worden ja? Per slot van rekening doen wij "Gods werk".
  Zonder ons zou niemand een bestaan hebben van enige waarde. Ook zielige ijsbeertjes niet.

  Maar we zijn er nog niet want we kunnen de burgers en buurstaten nog veel verder leegzuigen:
  CO2!
  MAN, wat een vinding. Al die koeien, schapen die scheten wat af , dat warmt de aarde enorm op, en elke fries drenth en groninger zal het helemaal met ons eens zijn dat we straks geen "Enschede aan zee" moeten krijgen.

  Elke burger zal GRAAG belasting betalen om te voorkomen dat de "aarde straks zal opfikken" en hij of zij daarvoor verantwoordelijk is! Oh. oh.. en ons nageslacht.. zoiets doe je je kinderen toch niet aan?
  Kijk dat organisaties als Greenpeace en al die milieu fanaten zich prachtig voor ons karretje laten spannen dat is alleen maar mooi meegenomen voor onze oligarchie!

  Die klimaat heiligen spelen ons PERFECT in de kaart! Dat die hele CO2 een enorme hoax is dat snappen ze niet want linkse milieu activisten kunnen of willen namelijk nooit rekenen.
  Die "voelen". Die "zien". Die "vinden". Die "beleven".
  Dat ze daardoor meer kwaad doen dan goed, en de aandacht afleiden van de ECHTE problemen, dat maakt ons politici en bankiers natuurlijk geen flikker uit: Ga zo door jongens door je voor ONS in te zetten: Wij lachen jullie keihard uit maar dat doen we natuurlijk niet recht in jullie gezicht, want jullie zijn onze ultieme pionnen en we hebben jullie fanatisme en tunnelvisies nog nodig.

  WIJ snappen tenmiste dat wij aan ALLES geld verdienen, en vooral aan dingen die slecht zijn of gaan. Oorlog, milieu,kredietcrississen: whatever. Hoe slechter, hoe meer winst!
  Wij rekenen namelijk WEL, en daarom zijn WIJ onmetelijk rijk en jullie niet.
  Wat ik al zei: wij doen Gods werk… en God kan rekenen…

  Kijk, ik bedoel, het moet natuurlijk wel mogelijk zijn voor onze bankiers om in emissies en derivaten te handelen, cap and trade en zo, "want anders krijg je sociale ongelijkheid." Dus: het moet wel mogelijk zijn om koeiescheten tegen schapescheten uit te wisselen want anders hebben onze goden, ik bedoel bankiers niks. En goden kunnen nooit niks doen. Universums beheren en dat soort dingen.

  Daarbij: er moet ook controle zijn toch? wel en aan wie kan je dat nou BETER overlaten dan aan de politiek en internationale bankiers? Nou?

  Kijk, niet dat er een koe of schaap een scheet minder zal laten, dat zeggen we er niet bij natuurlijk.
  Trouwens: groningers: jullie moeten OOK oppassen want onze ZEER betrouwbare wetenschappers van het Intergovernmental Potatoe Institute (IPI) hebben ontdekt dat AARDAPPELEN ook bijzonder schadelijk zijn voor het milieu. Wat CO2 doet met de noordpool, doen aardappels met de zuidpool.
  Jullie horen nog van ons!

  =-=-=-=-=-=-==-

  Ok: ik laat het hier even bij maar een voorzichtige rekensom leert mij het volgende:

  Op een ruwweg geschatte bevolking van anderhalf miljoen int noorden:
  500.00 huishoudens.

  – oorlogsbelasting: 500.000 x 360,= euro per jaar: 180.000.000,=
  (= slechts 20 euro per huishouden per maand: =KOOPJE)

  CO2 belasting, carbon tax , eco tax: 500.000 x 360, per jaar = 180.000.000

  Wederopbouw bezette gebieden /as van het kwaad
  groningen en drenthe: schatting: 5.000.000.000

  Wapenhandel: (wederzijds) 3.000.000.000

  Gas opbrengsten: 7.000.000.000

  Derivaten/emissie handel CO2: 3.000.000.000

  Landonteigeningen/rampenkapitalisme 3.000.000.000
  Illegale landonteigening tbv biodiesel: 10.000.000.000

  Giften en baten: 1.000.000.000

  Inpikken tegoeden gesneuvelde vijand: 2.000.000.000

  Rente 5% op leningen "wederopbouw"
  welke elk jaar 100% stijgen: 100.000.000 1e jaar

  Vaccins: 1,500.000 x 2 dosis x 100 euro per dosis : 300.000.000

  Gratis shoarma vlees: 10.000.000

  Extra (reklame) inkomsten mainstream media door
  "spectaculaire beelden ineenstorting Oldehove" :
  deze worden weggestreept tegen kosten extra zendtijd
  politici welke ons van de ernst en waarheid en
  continu dreiging zullen vergewissen. 0,=

  Baten en giften onvoorzien: 100.000.000

  ——————————————————————————————————

  Totaal der baten: 35.870.000.000

  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
  Kosten:

  Omkopen politici eerste jaar: 1.000.000.000
  Lobbywerk /snoepreisjes : 500.000.000
  Wederopbouw Oldehove/monument + slachtoffers: 10.000.000
  Oorlogje spelen: 10.000.000.000

  "Wetenschappelijk" Rapport opmaken dat Ellert en Brammert
  de ware daders zijn en hoe de Oldehove toch in zijn
  eigen footprint kon ineenstorten: 10.000,=

  Aanpassen wetten welke de rechten van de burgers
  verder zullen inperken: gaat met de bulk mee. 0,=

  Posten onvoorzien: 10% totaal van baten: 3.500.000.000

  ———————————————————————————————-
  Totaal der kosten: 15.010.000.000

  Baten minus kosten: 20.860.000.000

  BTW 19%: 3.963.400.000

  Netto winst: 16.896.000.000

  Kijk,,, DIT noem ik nou nog eens NEWCONOMY!

  Bijna 17 miljard winst op anderhalf miljoen mensen en je hoeft hiervoor geen flikker te kunnen behalve
  keihard liegen of ontkennen en dat onder ALLE omstandigheden volhouden.
  Thats it! Geen opleiding, geen cursus, niks nodig.

  Verder besteed je ALLE werkzaamheden gewoon uit aan militairen, kanonnenvoer,
  vrijwilliger organisaties, lagere ambtenaren en ander werkvee die je hebt misleid.
  Of die het wel weten maar te laf zijn om iets te doen vanwege hun baantje…
  Main stream media doen zowiezo wel mee. Die floreren ook bij ellende.

  Je moet wel continu je pionnen in het schaakspel meedelen "dat ze belangrijk werk doen in het kader van de wederopbouw en de democratie" natuurlijk. Iets wat we toch allemaal willen?

  Wat je ook niet moet vergeten te vermelden aan het volk en de soldaten die voor je vechten is het Orwelliaanse "double-speak":

  Oorlog is vrede!
  Ik geef graag wat van mijn vrijheid op om veiligheid te krijgen!

  Maar hee; moeilijker is het niet. en de winsten zijn GIGANTISCH!

  En bedenk ook:

  – enorme impuls voor de werkgelegenheid;
  – je raakt zo gratis en makkelijk van je nucleaire afval af;
  – het volk draagt je op handen en betaald GRAAG voor "vrede en veiligheid";
  – JIJ als initiatiefnemer wordt vereerd als een HELD, Nobelprijs Vrede zal het worden;
  – milieu en CO2 activisten werken GRATIS voor je zodat jij je zakken kan vullen;
  – gratis shoppen in de bezette gebieden;
  – je hebt het volk compleet onder de duim en angstig, das goed, want op deze manier
  kun je ze nog veel meer fijne producten door de maag splitsen.
  YOU ARE THE MAN!

  Het enige nadeel aan Economy 2.0 is dat je nogal een hoog startkapitaal nodig hebt om politici en wetenschappers om te kopen en zo, maar ook zij zijn gauw om als zij de voordelen zien van deze geweldige nieuwe vorm van wereldverbetering, werkgelegenheid, economische impuls en voorspoed voor IEDEREEN!
  Nou ja, op een paar oorlogsslachtoffers na dan maar dat waren immers toch maar terrorsiten.

  EN: niemand hoeft er ook maar IETS voor te kunnen of te leren! Trekker overhalen is genoeg.

  DIT noem IK nou eens ECHT innovatief!

  Samengevat: Economy 2.0 verschilt van ALLE voorgaande economieen omdat je
  zelf ook eerst het PROBLEEM creeert. En daarna zelf met oplossingen komt.
  In de oude economie worden al oplossingen gezocht terwijl het probleem nog niet eens
  bekend of gecreeerd is. DAT is de reden waarom het zo fout is gegaan in de oude wereld.

  Ik zal een voorbeeld geven, wetende dat hier mensen enorm rijk mee kunnen worden:

  – er zitten veel meer stoffen in de lucht dan CO2 alleen, welke allemaal "broeikasgassen" zijn.
  Zuurstof is er zo een, water(damp), helium, waterstof, stikstof(oxiden) : de wereld ligt voor u open.
  Verkondig zuurstof tot een "gevaarlijk broeikasgas " en wordt triljardair!

  En wat dacht u van het kipvirus of de vis-griep, weet u wel hoeveel mensen kippen houden en/of rondom het water wonen, op zee varen of visser zijn? Beseffen zij wel dat zij in ERNSTIG gevaar verkeren? U wel!
  U heeft u op kwik, apenieren en formaldehyde gebaseerde vaccins al klaar. Toch?

  Maar wat dacht u van Chinezen? Zij blijken ook allemaal communist te zijn! En er zijn nog veel meer van dan de russen. Een plaag is het! Wordt het niet eens tijd om wakker te worden en ons van het gele gevaar bewust te worden? Wordt het niet eens tijd voor een hete oorlog? Iets met sambal bij?
  Of eens voorgoed af te lekelen met die gele poepchinezen?

  In de nieuwe economie 2.0 moet u gewoon eerst het PROBLEEM creeeren , pas dan kunt u er iets aan doen en daar op een eerlijke manier geld aan verdienen. Maar niet alvast met de oplossing beginnen… dat is ZOOOOO 2009…

  Newconomy 2.0? ik zie het helemaal zitten!

 12. Avatar van Redbad
  Even kijken of dit technisch werkt hier:

  Max Keiser gaat hier nou wel een beetje door het lint vind ik,
  maar leuk om te zien dat ie zich druk maakt om diefstal van maar 100 miljoen dollar per dag,
  bonussen van een half miljard etc.

  Nog grappiger wordt het als professor of international finance
  dit allemaal wat vergoeilijkt omdat immers ALLE bankiers geld jatten.
  Vandaar dat het dus niet zo erg is en verder niet hoeft te worden aangepakt.
  Ik zei het al: Newconomy 2.0? Beter bestaat er niet!

  http://www.youtube.com/watch?v=oOjpEYwSa7k

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *