Dagelijks archief: 22 juni 2010

Klasseglas voor Friese gemeente

Glasvezelaansluiting basisscholen in Achtkarspelen

Het heeft wel even geduurd, maar op donderdag 24 juni zullen burgemeester Van der Zwan en de drie schoolbesturen uit Achtkarspelen het convenant ‘Klasseglas’ ondertekenen. In 2007 deed het regionale kabelbedrijf Kabel Noord de aftrap. Het noodde een groot aantal schoolbesturen om de tafel. Samen bekeken zij of het aansluiten op glasvezel behulpzaam zou kunnen zijn bij het geven van goed onderwijs.
Kabel Noord financierde vervolgens zonder voorwaarden vooraf een door adviseur Marc Crolla en schoolleiders Willem Wouda, Corrie Bouma en Hans de Haan uitgevoerd vooronderzoek. Sindsdien heeft het basisonderwijs in Achtkarspelen hard gewerkt aan de totstandkoming van dit ambitieuze projectvoorstel. Dankzij een snelle en toekomstvaste ict-infrastructuur krijgen nieuwe innovatieve toepassingen en expertiseontwikkeling in het onderwijs vanaf nu alle ruimte.

De gemeenteraad van Achtkarspelen stemde in november 2009 in met het projectvoorstel. De totale begroting van het project bedraagt meer dan drieëneenhalve ton, verdeeld over drie hoofdactiviteiten. Ten eerste: infrastructuur plus abonnement; ten tweede: een nulmeting en een projectmonitor; ten derde: projectorganisatie en expertise-ontwikkeling.

De drie schoolbesturen (dat zijn Noventa, ROOBOL en de Gereformeerde Scholengroep Primair Onderwijs) zetten donderdag hun handtekening, ondersteund door leerlingen van groep zes van drie basisscholen uit Buitenpost. Wethouder Marten van der Veen, projectleider Willem Wouda zullen in het kort een toelichting geven. 

In Noordoost-Friesland mogen we er best trots op zijn, dat dit project nu kan beginnen. Vital Rural Area, het Interregproject van de Noordoostfriese gemeenten, heeft daar een belangrijke rol bij gespeeld. Nieuwe kansen voor het platteland! Jammer, dat ik er niet bij kan zijn. Het Platform Draadloze Steden roept die middag. 

Meer onderwijs
www.klasseglas.nl