Dagelijks archief: 30 juni 2010

Friesland moet haast maken met invoering glasvezel

Infrastructuur en mobiliteit zijn dragers van de kenniseconomie en van innovatie. Van infrastructuren als kanalen, autowegen en rails, hoogspanningsleidingen en aardgasbuizen heb ik minder verstand, maar over digitale infrastructuur zou ik graag het volgende willen opmerken.

In een persbericht laat het Friese College van Gedeputeerde Staten deze week weten, dat het álle Friese huishoudens aan wil sluiten op een breedbandnetwerk. Met name moet dat ook in de zogenaamde ‘onrendabele’ regio’s tot stand komen.

Mij lijkt het een goed beleidsvoornemen. Juist de provincie Fryslân is gezegend met een groot aantal van dergelijke gebieden. Juist op die plekken zal het positieve effect van supersnel internet het meest voelbaar zijn. En als het er eenmaal ligt, kan de provincie haar gedoodverfde rol als ‘Proeftuin’ en als ‘Breedbandlaboratorium’ helemaal waarmaken.

De uitvoering van dat plan willen de gedeputeerden neerleggen bij ‘marktpartijen’. Het is goed dat er van overheidswege extra druk op gelegd gaat worden. Uit zichzelf zal ‘de markt’ er niet zoveel haast mee maken. 

Wijselijk laat het College het in het midden, welke soort breedband de voorkeur geniet. Zelfs ‘draadloos’ wordt erbij gehaald. Een draadloze straalverbinding lijkt mij helemaal geen slecht idee voor moeilijk bereikbare locaties, maar ik hoop niet dat iemand serieus gaat proberen om de hele provincie alleen via dat middel van snel internet te voorzien. Dat gaat gegarandeerd capaciteitsproblemen opleveren.

Volgens mij zal deze provincie zwaar moeten inzetten op de invoering van glasvezel, in de vorm van Fiber to the Home (FttH) en Fiber to the Business (FttB). Weliswaar kan er veel met het KPN-koperdraad en nog meer met de huidige coaxkabel, maar op iets langere termijn – zeg een jaar of vijf á tien – zal glasvezel het toch moeten gaan doen, als we alle hoge ambities willen waarmaken die wij in Fryslân (zouden moeten) hebben.

Zeg nu zelf: glasvezel wordt met grote voortvarendheid ingevoerd in de vroegere Oostbloklanden en in de nieuwe economieën van de eenentwintigste eeuw in Azië en Zuid-Amerika. De wet van de remmende voorsprong zals ons zwaar opbreken, als wij in de Oude Wereld blijven hangen in wat we hebben en niet kiezen voor wat we kunnen. We zullen in de loop van deze eeuw genoegen moeten nemen met een positie aan de zijlijn. Onze grote welvaart zal tot het verleden gaan behoren. We zullen onvermijdelijk terugvallen tot een perifere uithoek van de wereldeconomie, zoals tot nu toe de oude Derde Wereld.


De volledige tekst van het provinciale persbericht, d.d. 29 juni 2010

Breedband biedt kansen voor economie

Ambitie: elke woning aangesloten op elektronische supersnelweg

Alle inwoners van Fryslân moeten aangesloten kunnen worden op internet, of ze nu in de stad wonen of ergens in een dunbevolkt gebied. Een netwerk van (glasvezel)kabel dat de hele provincie dekt, of een draadloos netwerk, is goed voor de Friese economie en de leefbaarheid op het platteland, vindt het college van Gedeputeerde Staten.


Het College wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een netwerk waarop alle inwoners en bedrijven in Fryslân worden aangesloten. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek (waaruit moet blijken dat het bedrijfsleven flink mee-investeert) kunnen Provinciale Staten een besluit nemen over de aanleg van het netwerk.


Op dit moment leggen bedrijven alleen kabels aan in rendabele gebieden als steden en bedrijfsterreinen. Voor het platteland bestaat veel minder animo. De provincie Fryslân wil onderzoeken hoe marktpartijen verleid kunnen worden ook deze onrendabele regio’s te bekabelen. Met een plan dat dekkend is voor heel Fryslân wil de provincie hen uitdagen om eerder en sneller te investeren in glasvezelkabel dan zij nu van plan zijn.


Een netwerk voor ict heeft positieve effecten op de welvaart per hoofd van de bevolking, de productiviteit, werkgelegenheid en het vestigings- en investeringsklimaat. Ook helpt het bij het in stand houden en ontwikkelen van sociale contacten. In dunbevolkte gebieden kan internet een wapen zijn tegen de krimp van het aantal inwoners op het platteland.


Welk netwerk er moet komen, staat nog niet vast. Of het glasvezel moet zijn, coax of een draadloze technologie die ook in de toekomst perspectief biedt op een grote verscheidenheid aan digitale toepassingen moet blijken uit het onderzoek.


In het rapport moet staan hoe groot het aantal aan te sluiten woningen, bedrijven, organisaties en instellingen is en welke al bestaande netwerken aan elkaar geknoopt kunnen worden, zodat er een open netwerk ontstaat dat interessant is voor allerlei providers en leveranciers.


Provinciale Staten krijgen nu eerst een opiniërende notitie van het College, waarin de randvoorwaarden staan geformuleerd voor de rol die de provincie in de bekabeling van Fryslân kan innemen.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Communicatie van de provincie Fryslân, tel. 058 – 292 5735. Dit persbericht is ook te vinden op Internet: www.fryslan.nl.