Dagelijks archief: 28 juli 2010

Driedimensionaal en virtueel

Moet het anders in virtueel Dokkum?

 

In mijn vorige blog klaagde ik over de minder positieve reacties op de virtuele 3D-binnenstad, die we hebben laten bouwen voor het project Beleef Dokkum. Onmiddellijk kwam er commentaar.

 

Timo Mank schreef me: "Wat voegt dit toe aan Beleef Dokkum? Het voelt aan als een verlaten Sim!"

Een ‘Sim’ is een gesimuleerde wereld. Multimediakunstenaar Mank is een alom erkende expert op het gebied van Second Life en aanverwante driedimensionale virtuele werelden, die zich juist kenmerken door een drukke, virtuele lokale bevolking. Zijn opmerking zet me opnieuw aan het denken. Wat willen wij zien in een simulatie van de werkelijkheid? De werkelijkheid zelf? Een interpretatie? Een wereld mét of zonder bevolking? 

 

En de ondernemer die me schreef: "Wat een bedroevend beeld", voegde er na een reactie mijnerzijds aan toe: "Misschien gebruikte ik harde woorden, maar ik kijk vanuit de consument. Het kan altijd beter, en dat jullie er alles aan doen begrijp ik. Maar ik bekeek het en kon het niet laten om een reactie te geven. Dat doe ik als het goed is, maar ook als het beter kan, c.q. moet."

 

We nemen het ter harte. Nogmaals, niets geprobeerd is niets gecreëerd. Tijdens de Dag van de Toerist peilen we aanstaande zaterdag de reacties van de consumenten!

 
Zie ook "Plattelandsinnovatie gaat niet over rozen".

Meer over Beleef Dokkum en aanverwante onderwerpen


 

Logo Europese Unie  

 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het project Beleef Dokkum 3D Online wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Fryslân


Plattelandsinnovatie gaat niet over rozen

3D-omgeving nog geen onverdeeld succes 

 

We hebben intussen in Dokkum een heel goed werkend draadloos netwerk en toeristisch bezoekersportal. Er is nóg een onderdeel. Nog steeds krijgen we daar commentaar op: de kwaliteit van de driedimensionale virtuele wereld van Beleef Dokkum. Niet iedereen vindt die geslaagd. Sommige issues hebben we al kunnen verhelpen; die hoorden bij de kinderziektes die bij elk nieuw systeem horen. Denk hierbij aan een tijdbalk, die de laadtijd aangeeft, aan een tekst die aangeeft hoe je je muis moet bewegen, of een nieuwe foto om een pand op de juiste manier weer te geven.

Andere zaken zijn wat minder gemakkelijk aan te passen. De laadtijd op zichzelf is niet te vermijden. We hebben er met opzet voor gekozen om de driedimensionale omgeving web-based, dus vanaf een centrale server, te laten draaien. Het voorkomt dat bezoekers software moeten downloaden en installeren.

Hoe ‘echt’ moet het zijn?

Een andere oorzaak voor ontevredenheid is het feit, dat de virtuele wereld niet voor honderd procent een exacte kopie is van de echte wereld. Nauwelijks te vermijden, als je werkt met stagiaires en als je vooral ervoor kiest om tijd te steken in functionaliteit, in plaats van in natuurgetrouwheid.  Bovendien: ik vraag me af hoe belangrijk een exacte overeenkomst met de werkelijkheid is. Gaat het niet om een interpretatie van de realiteit en om het openen van nieuwe mogelijkheden om internet te verbinden met detailhandel? 

Maar goed, als het jouw winkel is die niet helemaal correct is weergegeven, kan dat pijnlijk zijn. Eén ondernemer zei daarover: ""Er staat een persoon voor mijn winkel, het is mijn vrouw zelfs!" Hij vond dat daar onverwijld iets aan gedaan moest worden. Intussen is er een fotograaf langs geweest en de nieuwe beelden worden of zijn al verwerkt in de database. 

En een ander stelde: "Wat een bedroevend beeld, complete panden zijn niet te herkennen. Er zijn panden die hebben boven tweemaal zoveel ramen en ook de begane grond lijkt nergens op.  Knip- en plakwerk, persoonlijk vind ik  dit antireclame voor Dokkum."

Een probleem bij elke oplossing

Pas toen het project al lang en breed was opgeleverd door de softwarebouwer, kwamen er – late  – reacties. Alles wat we nu doen, valt buiten de oorspronkelijke opzet en moet apart worden betaald. Dankzij de coulantie van de softwarebouwer vallen de kosten daarvan tot nu toe mee. Neem van mij aan, dat men daar alles heeft gedaan om het 3D-gedeelte van Beleef Dokkum te verbeteren. Neem ook van mij aan, dat het 3D-deel maar een enkel onderdeel is van een veel groter project, dat verder ook bestaat uit dingen als draadloze internettoegang voor toeristen, of een omvangrijke database met ondernemingen, evenementen en aantrekkelijke aspecten van de stad.

Tja, ik vind niet dat dit klinkt als opbouwende kritiek, maar okee, dat mag. Ik teken er wel bij aan, dat de 3D-binnenstad aan de ondernemers is aangereikt, zonder dat zij daar zelf één cent voor hebben hoeven te betalen. En zonder dat zij er ook maar een vin voor hebben hoeven  te verroeren. Toen de problemen aan het licht kwamen, hebben wij de ondernemers van de Breedstraten tijdens hun vergadering uitgenodigd om zo snel mogelijk te komen met een lijst, via hun bestuur. Die lijst is er niet gekomen, ondanks herhaalde verzoeken onzerzijds. Niet van het bestuur, niet van leden van de Winkeliersvereniging, niet van leden vanuit Club65. Desondanks hebben we de bezwaren meegenomen, voor zover wij die kenden. 

Pas toen het project al lang en breed was opgeleverd door de softwarebouwer, kwamen er – late  – reacties. Alles wat we nu doen, valt buiten de oorspronkelijke opzet en moet apart worden betaald. Dankzij de coulantie van de softwarebouwer vallen de kosten daarvan tot nu toe mee. Neem van mij aan, dat men daar alles heeft gedaan om het 3D-gedeelte van Beleef Dokkum te verbeteren. Neem ook van mij aan, dat het 3D-deel maar een enkel onderdeel is van een veel groeter project, dat verder ook bestaat uit dingen als draadloze internettoegang voor toeristen, of een omvangrijke database met ondernemingen, evenementen en aantrekkelijke aspecten van de stad.

Toekomstige doorontwikkeling

In de toekomst voegen wij daar nog QR-codes aan toe, augmented reality voor i-Phones en smartphones, serious gaming en een koppeling met reality-programma’s in de stijl van ‘Wie is de Mol’ of Robinson eiland. We gaan er gewoon mee verder. Als je niets doet krijg je geen kritiek, maar je brengt ook niets tot stand.

Het is jammer, dat op het Friese platteland  – waar ik het stadje Dokkum gemakshalve ook maar even bij reken – altijd eerst gekeken wordt naar de dingen die niet goed zijn. Voor elke oplossing verzint men hier wel een probleem. Het gaat niet goed met de economie. Het platteland krimpt. Men klaagt en moppert heel wat af, maar wanneer je op zoek bent naar dragers van een innovatie, een plan, of een concept is er zelden iemand thuis.

Zie ook vervolg van deze blog in Driedimensionaal en virtueel 

Logo Europese Unie  

 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het project Beleef Dokkum 3D Online wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Fryslân