Dagelijks archief: 29 september 2010

Voetbaldrama door gemiste strafschop

Vandaag opgenomen: anti-alcoholcommercial

Kollumerzwaag. De boys van het B1 team van Voetbalvereniging ‘ De Friese Boys’ uit Kollumerzwaag spelen een belangrijke thuiswedstrijd. Als ze winnen promoveren ze naar de hoofdklasse! De dag ervoor hamert de coach erop dat iedereen vroeg naar bed gaat. Het drankje dat ze normaal gesproken met de hele groep nog even drinken in de kantine gaat dit keer dan ook niet door.

Één van de jongens moet de kantine nog even opzoeken omdat zijn tas er nog ligt. Hij laat zich overhalen om toch wat te drinken en slaat in rap tempo een stuk of tien biertjes achterover, voordat hij slingerend naar huis fietst.

In de allerlaatste minuut van de wedstrijd moet de beslissende penalty genomen worden. Niemand wil de penalty graag nemen en het team wijst de jongen met de kater aan. De druk is enorm. Iedereen moedigt hem aan. Er klinkt spannende muziek. In slowmotion neemt hij een aanloop, terwijl  de spanning van zijn duffe gezicht straalt.
De bal gaat hopeloos naast en de jongen wordt bespot door zijn teamgenoten, coach en het publiek. Hij valt van teleurstelling op de grond. Iedereen gaat naar de kleedkamer en laat hem liggen.

Bittere teleurstelling

Dit is het scenario van de tweede NetNix videoclip, die in beeld brengt wat overmatig alcoholgebruik met je kan doen. In juni van dit jaar werd al een videoclip opgenomen op het  ‘Piter Jelles Impulse’ in Kollum. De videoclips, vier in totaal, worden gemaakt in opdracht van de gemeente Kollumerland. Jongeren uit die gemeente spelen er de hoofdrol in. De organisatie is in handen van studenten van de opleiding Media & Entertainment Management van Stenden Hogeschool Leeuwarden.

Voetbalvereniging ‘De Friese Boys’ verleent graag medewerking; ook op het voetbalveld in Kollumerzwaag zijn de gevolgen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren onmiskenbaar.

NetNix is een stichting die mediaproducties door en voor jongeren maakt. De NetNixproducties hebben betrekking op maatschappelijke thema’s waar jongeren zoal mee in aanraking komen. Al doende laat NetNix jongeren kennis maken met nieuwe media en de mogelijkheden die de digitale snelweg hen biedt op de arbeidsmarkt in Noordoost-Friesland. Begin 2010 kende de provincie Friesland in het kader van het Meerjarenprogramma Landelijk Gebied een subsidie toe aan NetNix voor de inrichting van een multimediastudio in Feanwâlden. Die is inmiddels volop in ontwikkeling.


Tekst: Anneke Smidt, Stichting NetNix.


Meer foto’s van de opnamesessie

Meer blogs over NetNix

Dorpshuis nieuwe stijl in ontwikkeling

Opschalen van het digitale dorpshuis

Het virtuele loket is een praktische uitwerking van het ‘dorpshuis nieuwe stijl’ – een dorpshuis dat is opgebouwd uit hout en steen én uit digitale onderdelen.

In de gemeente Achtkarspelen staat het project goed op de rails. Apparatuur, financiën, aanbieders, gemeente, dorpshuis, vrijwilligers, locatie, communicatie, het is allemaal geregeld of het wordt binnenkort afgetikt. Nu de andere Noordoostfriese gemeenten nog. Een voorbeeldlocatie in de gemeente Achtkarspelen zal zeker helpen hierbij. We verwachten een feestelijke opening in november.

Het digitale loket op de braderie

Het digitale loket op de braderie van Twijzelerheide.


Wat betreft die andere gemeenten het volgende. Samen met onder meer woningcorporatie Thús Wonen ben ik in overleg met welzijnsstichting ’t Bolwerk, vertegenwoordigers van de drie gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland, de afdeling Economische Zaken van de Provincie Fryslân, Zorgclub Pasana en nog zo wat gremia. Dat doen we in het kader van ‘Smart Rural Network Society’. Dat is een onderdeel van Vital Rural Area. De regio Noordoost-Friesland is uitgeroepen tot één van de twaalf zogenaamde krimpregio’s met kansrijke projecten. Daarom krijgen we hulp en bijstand van diverse ministeries. De begeleiding van het landelijke Centrum voor Pulieksparticipatie is daarvan een voorbeeld.

Ach, het betekent weer veel besprekingen, die niet altijd leiden tot tastbare resultaten op de heel korte termijn. Toch, ik ben allang blij dat iedereen in consensus met elkaar om de tafel zit. Als representant van kabel Noord, een regionaal (soort van) MKB-bedrijf, zie ik het als mijn rol om parallel aan het praten en onderzoeken alvast aan concrete projecten te werken. Ik noem het virtuele loket, de digitale supermarkt, de virtuele dorspcommunity, de zorg op afstand, het nieuwe werken en nog zo het een en ander.

Komende week willen we het eens worden over een dorpslocatie, daarna gaan we via enkele sporen verder: bouwen aan draagvlak, onderzoek onder bewoners, opzetten pilotdiensten (dat zie ik als mijn klus). Deze week wordt ik geacht één van de hoofdstukken te schrijven van het projectplan. Het Centrum voor Publieksparticipatie zit ons achter de broek, dus dat moet lukken, want anders…