Breedband en het duurzame platteland

Bewoners maken het verschil

Kunnen ICT, internet en breedband bijdragen aan duurzaamheid en aan de kwaliteit van het leven op het platteland? We weten al, dat een optimale digitale infrastructuur dat wél kan. Rurale gebieden vormen voor de zittende infrastructuurleveranciers (zoals KPN, Ziggo, UPC, etc.) echter geen ‘laaghangend fruit’. Daarvoor is het terugverdienmodel te ‘slow’. Desondanks zijn het juist díe dunbevolkte gebieden, die het meest de vruchten kunnen plukken van een snel breedbandnetwerk – we blijven de beeldspraak even volhouden! Denk aan toepassingen in Zorg-op-Afstand, bij Teleleren, bij Mantelzorg, in het toerisme, voor Het Nieuwe Werken. 

Krimp

Met breedband maakt je het wonen aantrekkelijker, bedrijven vestigen zich eerder en de toenemende vergrijzing kan het hoofd geboden worden. Echter, als je echt wil dat er glasvezel of een ander snel netwerk wordt aangelegd, zal je als buurt, dorp, regio zelf het intiatief moeten nemen. Voor het platteland van Noordoost-Friesland heeft Kabel Noord als nutsbedrijf al kunnen vaststellen, dat er een gezond investerings- en exploitatiemodel te maken is voor glasvezel, tot in de haarvaten van het platteland.

Bewonersgroepen in grotere steden hebben al laten zien, dat planvorming en vraagbundeling van onderaf kan leiden tot de aanleg van supersnelle glasvezelnetten. Eindhoven, Nuenen, Amersfoort, Zeewolde zijn goede voorbeelden. Bewonersinitiatieven op het platteland hebben een decennium gelden al laten zien dat zij heel goed in staat waren om hun dorp te voorzien van het toenmalige best haalbare snelle internet: masten met wifiantennes. Misschien moeten zij het kunstje nog eens dunnetjes overdoen, maar nu met glasvezel.

Meer platteland
Meer breedband en platteland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *