Ferwerderadelers zien veel in ICT

Tussenrapportage Leefbaarheidonderzoek 

Van onze stagiair Jaap Drost kregen we de eerste resultaten binnen van zijn ondezoek naar de leefbaarheid in zijn woongemeente Ferwerderadeel, hoog in het noorden van Friesland. Jaap loopt stage bij Kabel Noord. Hij is derdejaarsstudent aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Zijn studierichting is Management, Economie en Recht (MER).

Jaap is voortvarend aan de slag gegaan. Hij heeft zich gestort op dorpshuizen, woningcorporaties, ontwikkelaars van dorpsvisies, gemeentelijke ambtenaren en wethouders. Samen met hen heeft hij een onderzoeksplan bedacht. De eerste stap was het uitdenken en verspreiden van een enquête. Inmiddels is hij al een aantal stappen verder. De vragenlijst is verdeeld over álle 3600 huishoudens in zijn gemeente. 

Jaap Drost vertelde me: "De enquêtes zijn 1 december jl. verstuurd naar alle huishoudens in de gemeente Ferwerderadiel. Afgelopen week kwamen de eerste ingevulde vragenlijsten binnen. Bijna allemaal waren ze ingevuld via de vragenlijst die ik op internet had gezet. In de voorlopige resultaten heb ik er 98 van meegenomen."

Op de vraag of ICT iets zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid binnen de gemeente antwoordde 82% positief. Zou Zorg op Afstand een verbetering van de leefbaarheid kunnen zijn? "Ja", zegt 75%. Dat vinden we een interessante uitkomst, gezien het geringe gebruik dat er tot nu toe van wordt gemaakt. 
Niet minder dan 89% van de respondenten vindt ICT een goed middel om een aantal dagen thuis te kunnen werken. 

Jaap concludeert: "De meerderheid van de inwoners van de gemeente Ferwerderadiel heeft baat heeft bij goede ICT-voorzieningen en vindt ook dat ICT een middel kan zijn om de leefbaarheid te verbeteren".

Uitkomsten die aan het denken zetten, vind ik. Het sterkt me in de overtuiging dat goede digitale infrastructuur kan bijdragen aan de kwaliteit van het leven op het platteland. Jaap, bedankt zover en ga zo door.

Meer platteland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *