Het geheim van Terneuzen

ONDERWEG EN TOCH THUIS

De man van de nieuwe wethouder in Harlingen zit ook op Twitter. We hebben laatst samen koffie gedronken in Hotel Zeezicht. “Je moet eens bij ons langskomen,” zei Conny van Gremberghen, journalist van beroep. Niet veel later vind ik mezelf terug in een viersterrenhotel in Terneuzen. Inderdaad, van het een komt het ander.

In de eetzaal van het hotel kijk ik uit over de Westerschelde. Het zicht op het langzaam in het avondduister verdwijnende grootscheepse vaarwater ontdooit mijn oude zeemanshart. Het maakt me dichterlijk. Ik zit toch alleen aan tafel; het personeel is voorkomend maar afstandelijk, zoals te verwachten is in een net hotel. Alleen het twitterpubliek houdt me gezelschap. In hoog tempo stuur ik twichten het internet op.

“De bakens blinken, groen en rood. Op de Westerschelde vaart een boot. Het hotelmenu is best gezond. Dus ik tweet dat in het rond. “
“Schepen in de Scheldenacht. Hun lichten als rivieren. Ze varen langs, als verdwaalde dieren, vol verborgen dieselkracht.”
“Met zoveel virtuele eetgenoten, smaakte ook de zeebaars goed. Het geeft me voor ’t toetje moed. Op de Schelde varen nog steeds die boten.”

Het Sinterklaasrijm doet pijn aan de oren, maar enfin, dit houdt me even bezig.


Ongelooflijk uitzicht over de Westerschelde vanuit het balkon van het Terneuzense gemeentehuis.

De volgende ochtend vertel ik over het Noordoostfriese geheim. Samenwerking, doelgerichtheid. Platteland en ICT, een sterke combinatie. In de zaal luisteren de kopstukken van Zeeuws-Vlaanderen . Ze zijn de beslissers in de zorg, het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Jeanette Groeneveld leidt de middag. Zij is degene die me heeft uitgenodigd. We kennen elkaar via Vital Rural Area, het Interregproject waar ook Noordoost-Friesland bij betrokken is. Op Jeanette na lijkt breedband in Zeeuws-Vlaanderen een zaak van mannen in donkere pakken.

BREEDBAND IN ZEEUWS-VLAANDEREN

Feyo Sickighe van Bird & Bird gaat me voor. Hij spreekt over regelgeving en glasvezeltrends. Een goed verhaal, ik ben blij dat ik dat niet allemaal hoef te vertellen. Hij stelt, dat de coaxkabel nog wel 15 jaar meekan. Dát vraag ik me af. Ziet hij over het hoofd dat coax asymmetrisch is en beperkt van capaciteit? Wijselijk houd ik me buiten die discussie. Mijn eigen verhaal draai ik af binnen de gestelde tijd. Voor het eerst gebruik ik het online presentatiegereedschapje Prezi. De verbinding lijkt even te hangen, maar het kwam goed. Het publiek vind Prezi prachtig. Het halve werk.


Wethouder Bos opent de vergadering. Jeanette Groeneveld houdt in de gaten dat hij niet vergeet om iets te vertellen.

Alles goed en wel; ik kom daar om te vertellen hoe goed we het doen in Friesland, maar Zeeland loopt vóór op het Noorden. In elk geval hier en daar, zoals met glasvezelaansluitingen voor basisonderwijs. Niet minder dan 136 Zeeuwse scholen onderschreven onlangs een convenant. Ze gaan nu gezamenlijk aan het werk met breedband. Wij zijn zover nog niet!

Het gebruik van e-Learning en ‘werken vanuit de cloud’ staan op het wensenlijstje. Dat is iets dat noch de Zeeuwen, noch de Friezen al hebben kunnen verwerkelijken. Misschien liggen wij hier wél een beetje voorop: is dit een kans voor de Friese Virtuele Campus? Gert-Jaap van Ulzen heeft hard gewerkt aan het van de grond krijgen van deze gebruikersvereniging. De VCF gaat het draagvlak en de uitvoerende macht vormen voor betere efficiëntie en nieuwe vormen van lesgeven.

BREEDBAND AANJAGEN

Ik noteer nog enkele zaken die me opvielen.
Toeristen worden een belangrijke factor in de breedbandbehoefte en men wil verder met toeristische wifi hotspots. Dat vind ik interessant, vooral omdat één van de techneuten die daar mee bezig is in de zaal zit.

De thuiszorgmanagers in de zaal herkennen onze projecten voor zorg-op-afstand. Ze aarzelen echter over de inpasbaarheid van e-Health in de zorgprocessen. Dat is geen nieuws voor mij. Het langetermijnbelang ziet iedereen in; het is alleen zo verdomd moeilijk om dat in kortetermijnacties om te zetten…

De bandbreedtebehoefte van het grote ziekenhuis in Zeeuws –Vlaanderen neemt exponentieel toe, dus misschien is het G-woord van ‘glasvezel’ toch niet zo overbodig.
Enfin, er is veel verwarring, over de begrippen breedband en over wie er een kar zou moeten trekken. Het leek wel Friesland. Eén ding is zeker: zonder regionaal aanjagen zal er niet veel tot stand komen.

Op de terugweg naar het Noorden sta ik in de file op de Ring van Rotterdam. Ik verlaat de weg en eet een lang niet slechte kipsalade bij de Schiedamse Burger King. Onder het kauwen denk ik nog even terug aan mijn Zeeuwse avontuur. Mijn komst was niet voor niets, vind ik, en past ook prettig in de Europese ‘knowledge transfer’ en internationale samenwerkingsgedachte van Brussel in het algemeen en van Vital Rural Area in het bijzonder.

Mijn verhaal met Prezi

Lees de regionale verslagen:

Zeeland Ontwaak! vindt voedingsbodem
Actieplan voor digitale snelwegen

Meer over Vital Rural Area en platteland

Zie ook blog ‘Haast u Langzaam’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *