Twitterdebat trending topic

700 tweets over de zorg in Friesland

Het is verkiezingstijd, dus als je van debatten houdt kan je je hart ophalen, dezer dagen. Vooral als je houdt van ’s avonds vergaderen in donkere zaaltjes, waar iedereen iedereen kent. Een debat via Twitter maak je minder vaak mee. Zorgbelang Friesland heeft het georganiseerd vandaag. De Friese politici zouden debatteren vanuit verschillende locaties. Daarbij hoorde ook Nijlânstate, een zorgcentrum met ‘zorgconsumenten’. Deze zouden – voor zover nodig – worden begeleid door twitterbuddies. Maar in dat zorgcentrum was ik niet.

Jan Waterlander, provinciaal politicus en Margreet de Boer, brein zorgdebat. Foto Gijs van Hesteren

Waar was ik wel? Als een soort van leek met oogkleppen op het gebied van Zorg vond ik het boeiend om mee te doen. Ik had vernomen dat je het debat kon volgen vanuit het zenuwcentrum van het debat, in het illustere Gameship te Leeuwarden. Twitteraar Margreet de Graaf (@MargreetdeGraaf) gaf van daaruit leiding aan het debat, bijgestaan door de technici Edwin Hollander (@edwinhollander) van Idéfix Communicatie en Marc Hoekstra (@ditkanbeter) van Dit Kan Beter.

Rustig zaten Jan Waterlander en ik temidden van hun regieaanwijzingen en losse opmerkingen (“Ik ben gestresst!”, “We worden top-trending topic!”, en “Tien seconden tot de volgende stelling!”). Jan en ik werden ieder geparkeerd achter een beeldscherm en we mochten meetwitteren zoveel we zin hadden. Jan is van de 50Pluspartij en hij komt op voor de ouderen in onze samenleving. Hij leek niet zo bejaard, trouwens. Hij zag er zelf eerder uit als een oudere jongere, net als ik. Dat hij toch een dagje ouder aan het worden was kon je zien aan de hoofdletters, die hij van tijd tot tijd gebruikte in zijn tweets. Dat is internetschreeuwen, Jan.

Technocratisch?

Wat me opviel was de ietwat technocratische manier waarop veel deelnemers in het debat keken naar de zorg; zowel vanuit de overheidsrol als vanuit die van zorgaanbieder. Heel goed vond ik het, dat de (zeer) oude bewoners van het zorgcentrum overduidelijk lieten blijken, dat zorg wat hen betreft dichtbij de klant (cliënt, patiënt) hoort te liggen.

Heel goed herinner ik me nog het persoonsgebonden budget (PGB), waarvan mijn vrouw een tijdje mocht genieten, toen zij tijdelijk zeer slecht ter been was. Het Zorgkantoor en het CAK bedolven haar onder een lawine van oekazes, mededelingen, ondoorgrondelijke rekeningen en aanwijzingen. Misschien wel een goede tactiek, want we besloten al snel om af te zien van de persoonsgebonden zorghulp. Ik wil er maar mee zeggen, dat de theorie en de praktijk vaak nogal uiteenlopen.

Gespannen aandacht in het centrum van het debat. Gaat het allemaal wel goed? Foto Gijs van Hesteren

“Niet te veel schijven!”, vindt mevrouw Kooistra (83). “Liever rechtstreeks contact tussen cliënt en zorgaanbieder”.  Zo wil meneer Brouwer van 95 jaar oud dat de zorgaanbieders meer samenwerken. Maar dan zonder tot een eenheidsworst te verworden, laat mevrouw Kijkindevegte (87) weten. Meneer van der Meer (75) vindt dat er niet bezuinigd mag worden op ouderenzorg, jeugdzorg en speciaal onderwijs. En alle zorgverzekeraars laten fuseren tot één grote vindt hij niets: “Één zorgverzekeraar is een slecht idee. Dan heb je geen concurrentie meer.”

Natuurlijk nog even over breedband

Tot mijn genoegen maakten de Friese politici tijdens het twitterdebat van Zorgbelang nog een aantal opmerkingen over glasvezel en internet. Wel fijn dat men spontaan de Friese breedbandinfrastructuur ter sprake bracht. Ik geef een paar tweets weer.

Remco van Maurik (PvdA, @Remcovan Mourik) twitterde aan mij: “Breedband zal een belangrijke factor worden in de zorg. Volstrekt mee eens.”
Irona Groeneveld (GL, @ironagroeneveld) voegde daaraan toe: “Verglazing ook door provincine betaald:  investeren in Fryslân. Mag met behulp van Nuon-gelden.”
En Marieke van de Ree (D66, @mariekevanderee): “Zo is het! Sociale en technische innovaties bieden antwoorden op krimp en vergrijzing.”

Een en ander werd direct aanschouwelijk geïllustreerd door Jouke Breitsma (@JoukeBreitsma):  “Een sneller Internet zou ook handig zijn hier in Hoornsterzwaag” en de reactie daarop van Remco van Maurik: “Leuke ervaring dit Twitterdebat. Moeten we nog eens doen. Techniek graag dan wel beter. Verglazing in heel Fryslân.”

Een positief geluid vanuit de politiek. Verglazing van de provincie Fryslan kan echter niet alleen door de ‘markt’ worden uitgevoerd. Daar is samenwerking over de maatschappelijke sectoren heen voor nodig. Als dat lukt, kan breedbandinfrastructuur een belangrijke factor worden voor de zorg van de toekomst. Ik vond het een goed idee van Irona Groeneveld: laten we de NUON-gelden inzetten voor versnelde verglazing in de hele provincie. Dat geld kan net het zetje zijn dat we nodig hebben. En het hoeft niet eens als investering. Voorfinanciering met uitgestelde terugbetaling kan al genoeg zijn. Daarna sluiten we de mooie oude zorgboerderijen en -kerken aan op de wereld met snel breedband. Beeldbellen met je kleinkinderen. En Zorg op Afstand.

Zo, nu heb ik zelf ook nog even aan politiek gedaan.

Edwin Hollander en Marc Hoekstra. Foto Gijs van Hesteren

1 reactie op “Twitterdebat trending topic

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *