Virtueel loket in volgende fase

Juist nu zetten we door!

Sommige Twijzelerheiders mopperden over het nieuwe Virtueel Loket in het Dorpssteunpunt. “Een hobby van dure adviseurs!”, zeiden ze, of: “Nu het klaar is zie je ze niet meer!”

Wie de mopperaars waren weten we niet precies, dat is ook niet belangrijk. Natuurlijk leidde het nieuws hierover tot zelfonderzoek. Hadden we ‘het dorp’ voldoende bij het Steunpunt en het loket betrokken, na de opening eind november? Hadden we ons vaak genoeg gemeld in het Steunpunt? Volgens mij wel. Mocht het toch te weinig zijn geweest, of niet voldoende effectief, dan kan ik hier Frederieke van der Lijn citeren. Zij is projectleider namens de gemeente Achtkarspelen.
“Tja, tot de opening was het een hectische tijd; voor we daarvan bekomen waren was het bijna Kerstmis en in januari werden we onmiddellijk overspoeld door bakken met werk!”

Opening in november. Burgemeester Tjeerd van der Zwan en een Bekende Twijzelerheider in gesprek via het virtueel loket. Foto: Binne-Louw Katsma

Zoals zij het beschrijft verging het velen; druk was het, ook bij de bemensing van het Steunpunt, bestaande uit kader en vrijwilligers van Raderwerk. Gelukkig waren er tussentijds behoorlijk veel informele contacten. Vervolgafspraken konden we smeden tijdens de fotosessie voor een artikel voor “Dichterbij”, het clubblad voor de leden van Rabobank Lauwersland – een belangrijke toekomstige dienstenaanbieder. Frederieke en ik hebben voor de fotograaf geposeerd voor de deur van het Steunpunt. Foto’s die trouwens nooit in het artikel verwerkt werden. Wat mijn lelijke tronie betreft maar goed ook. Over dat artikel een andere keer meer, voor nu is belangrijk dat we gisteren uiteindelijk de koppen bij elkaar hebben gestoken.

Positieve indruk eerste maanden

De Steunpuntbemanning gelooft inmiddels heilig in het concept van een virtueel loket. “Omdat je de ambtenaar aan de andere kant kan zien, bouw je een betere vertrouwensband met hem of haar op,” stelt vrijwilligerster Diet.
“Je wordt minder snel afgescheept, de ambtenaar zet zijn beste beentje voor. Hij weet dat de klant niet belt vanuit thuis, maar vanuit het Steunpunt. De klant heeft er moeite voor gedaan.”

Ook Fred van der Pol en Hanny Massolt van reïntegratieclub Raderwerk beamen dat. Ze stralen een verfrissend enthousiasme uit. Ze doen er alles aan om van hun Steunpunt en inbrengwinkel een succes te maken. “Inbedding in de lokale dorpssamenleving kost tijd”,  zegt Fred.

Dat inbedden moet weer een tikje beter gaan lukken door de aanwezigheid gisteren van Hilly Veenstra. Zij is iemand die zich verantwoordelijk maakte voor veel dorpszaken, als een soort spil in het dorp. Ze is uitgeefster van de papieren én digitale Heidebingel. Ik ben meteen abonnee geworden. Vanaf nu gaat zij maandelijks een tekstje opnemen van het Steunpunt. “Communicatie is alles”. Daarnaast is ze voorzitter van de Computerwerkgroep Twijzelerheide.

Internetcafé

Hilly is heel beslist. “We smeden het ijzer als het heet is. Ga je mee, Gijs? Dan halen we meteen één van de internetcomputers op in het dorpshuis De Jister. Die zijn eigendom van de Computerwerkgroep en worden toch niet of weinig gebruikt.”
Daar houd ik nu van. Niet teveel discussie, gewoon ophalen en plaatsen dat ding. Het kostte even moeite en de verpleegkundige van de ouderenopvang in De Jister was duidelijk not amused over ons onaangekondigd bezoek. Maar dat kon Hilly haar uitleggen. Ze vertelde me later, dat de bestuursleden van Plaatselijk Belang evenmin amused waren met haar snelle uitleen van de computer.

Ze gaat dat binnenkort met het bestuur uitpraten. “Ik ga vertellen dat samenwerking van cruciaal belang is en we kunnen van alles gezamenlijk ondernemen. Misschien kan ik één middag in de week daar zitting nemen. Ik zeg altijd:  de jeugd heeft de toekomst! Wie weet, als pa of ma de huiscomputer in beslag hebben genomen kunnen de kinderen naar het dorpshuis komen. En misschien is het mogelijk om een virtueel loket te realiseren voor of door kinderen.”

Goede ideeën allemaal. Vanaf gistermiddag staat er dus een internetcomputer klaar in het Steunpunt. Alle Twijzelerheiders die thuis geen computer hebben kunnen daarmee even iets opzoeken of versturen. Als het nodig is met hulp door de Steunpuntvrijwilligers. Een mooie aanvulling op het virtueel loket, vind ik.

Stap voor stap gaan we ergens naar toe, dat is mooi om mee te maken. Nu nog uitbouwen van het aantal dienstenaanbieders en ook de beperkte bandbreedte van de internetverbinding baart nog zorgen.

1 reactie op “Virtueel loket in volgende fase

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *