Daily Archives: 15 mei 2011

Toerisme en Politiek

Vorig najaar schreef ik als een van de vierhonderd medeschrijvers mee aan “Our Common Future 2.0”. Dit project omvat een rapport van 1500 pagina’s en een boek. Met ons allen beschrijven wij onze visie op Nederland in het jaar 2035. Het fenomeen ‘crowdsourcing’ werd min of meer uitgevonden met de eerste versie, die alweer vijfentwintig jaar geleden werd uitgebracht onder leiding van Emma Brundtland.

Zelf kwam ik terecht bij de Themagroep Toerisme. Na enkele vergaderingen ontwikkelde deze uit ongeveer vijftien mensen bestaande groep een gemeenschappelijke visie:  het raamwerk voor het deelhoofdstuk Toerisme in 2035. Ieder koos vanuit zijn of haar eigen vakkennis of belangstelling een deelthema. Het mijne was Politiek en Toerisme in 2035. Het boek en het trapport zijn intussen verschenen. Hier volgt de publicatie van mijn deel van het verhaal.

Continue reading Toerisme en Politiek