NijFinster, Kabel Noord en Krimp

Breedband, internet en ICT bieden grote mogelijkheden voor het oplossen van knelpunten in de samenleving, voor sectoren zoals de zorg, het welzijn, het onderwijs, de economie en voor de leefbaarheid van het platteland.
We leven eigenlijk nog in het ‘stenen tijdperk’ van de computertechnologie. De grootste uitdaging ligt desondanks niet in de technologie, maar in het ‘anders’ organiseren van innovatie- en werkprocessen. Dat kan de manier zijn om krimpvraagstukken te lijf te gaan. Welke nieuwe vormen van samenwerking en dienstverlening kunnen we met wie en onder welke condities ontwikkelen, samen met burgers in een krimpregio? Hoe ziet de ‘maatschappelijke business case’ er dan uit?

Zorg

Enkele voorbeelden uit eigen ervaring. Kabel Noord en dochterbedrijf NijFinster vertaalden de mogelijkheden van breedbandinternet, video en ICT naar nieuwe toepassingen in zorg, onderwijs en dienstverlening. Als voorbeeld nemen we de aanzienlijke vergroting van  de bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg, thuiszorg, mantelzorg, medische specialist of huisarts, die video-verbindingen kunnen bewerkstelligen. NijFinster realiseerde één van Nederlands meest succesvolle en levensvatbare projecten voor zorg-op-afstand, in samenwerking met Thuiszorg Het Friese Land. De kosten waren relatief laag en het uitroltempo hoog. Na het begin in januari 2009 waren er eind 2010 meer dan honderddertig aansluitingen op beeldtelefonie, bij een doelgroep van ouderen met een zware thuiszorgindicatie.

Dat beeldcontact leverde een enorme meerwaarde op: een versterkt gevoel van welzijn, eigen regie en veiligheid, beperking van gevoelens van eenzaamheid en effectievere aanpak van de daadwerkelijke zorgbehoefte. Voor de verpleeg-kundige betekende het een besparing in reistijd, meer rust in de route en efficiënter ingezette zorgmomenten. Dat zijn de zaken die er toe doen.

Kabel Noord en NijFinster zetten ICT-voorzieningen in voor specialistische consulten op de Waddeneilanden. Avant la lettre was ‘krimp’ daar allang een issue. Twee Amelander huisartsen kunnen op afstand en al dan niet in bijzijn van een patiënt een internist in het ziekenhuis te Dokkum raadplegen. Op Schiermonnikoog was er een spreekuur-op-afstand voor diëtisten en verpleeg-kundigen volgden een bijscholing dermatologie.

Onderwijs

Onderwijs-op-afstand is een andere manier om krimpvraagstukken op te pakken, onder andere voor het Dockingacollege te Dokkum en de scholengemeenschap Piter Jelles te Leeuwarden en Kollum. Met projecten als ‘Klasseglas’, ‘Afstandsleren Kollum’, History Clip’ en ‘Virtuele Campus’ kan een waaier aan krimpproblemen worden aangepakt: teruglopend aantal leerlingen, gebrek aan vakleerkrachten, netwerk- en leermiddelenbeheer. Dat niet alleen, samen met hun leerkrachten kunnen de leerlingen met behulp van ICT en sociale media greep en invloed krijgen op hun eigen lesprogramma.

Dorp

Meer ouderen, minder jongeren. Meer zorgbehoefte, minder geld. Meer werkloosheid, minder bedrijven. Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat het toch fijn blijft om in een klein dorp te wonen? Het dorp Burum is de proeftuin voor de inzet van breedband en ICT als instrument voor sociale en economische ontwikkeling van een krimpend platteland.

Het digitale dorpshuis nieuwe stijl . Moet dat er komen? Het wordt niet alleen van baksteen, want dat is er al. Het gaat niet alleen om ‘ontmoeten’, want dat gebeurt daar al. Maar een ‘dorpshuis’ is ook een ‘gedachte’, tussen de oren van de mensen. Die gedachte kan tastbaar gemaakt worden in de ‘wolk’ van het internet, een ‘wolk’ waar mensen elkaar kunnen vinden, net als in de echte wereld.  Voor Het Nieuwe Werken, voor virtuele loketdiensten, voor de bibliotheek- of supermarkt-op-afstand.

Het platteland moet  al vaak genoeg achter in de rij aansluiten, als het aankomt op voorzieningen. Dit keer doen we het andersom!

Wilt u meer weten? Bel, mail of kijk op www.nijfinster.nl.

Logo NijFinster

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *