Dagelijks archief: 8 november 2011

Innoveren met studenten

Innoveren vanuit Kabel Noord geschiedt vanuit één afdeling en die bestaat hoofdzakelijk uit mezelf. De laatste jaren heb ik geprobeerd mijn eenmansteam uit te breiden, vaak met succes. Stagiaires van lokale onderwijsinstellingen blijken welkome hulptroepen te vormen. De trainees zijn afkomstig van verschillende studierichtingen en zijn bij voorkeur geworteld in de regio. Ze zitten er niet om uren te maken, maar om in die uren iets tot stand te brengen. Ik probeer hen de ruimte te geven om hun eigen ideeën uit te werken.

In de Kenniswerkplaats Feanwâlden altijd vruchtbaar samenwerken. Met koffie. Foto Gijs van Hesteren

Multidisciplinaire studententeams

Voor de innovatieafdeling streven we naar een multidisciplinair studententeam. Tot nu toe kwamen onze trainees op één of twee na altijd van de NHL Hogeschool. Daar willen we iets aan doen. Daarom stuurde ik een verzoek aan de andere grote instelling voor hoger onderwijs in Leeuwarden: Stenden University. Ik ben benieuwd of er iemand op af komt.

Het eerste halfjaar van 2011 hadden we er drie en momenteel werken er vier studenten van de NHL bij Kabel Noord. Ze komen meestal van Communicatie, MER, Bedrijfskundige Informatica, Technische Bedrijfskunde of van Bedrijfseconomie. Het zou mooi zijn:  een communicatiespecialist erbij, of een student Media & Entertainment. Of iemand die veel kan met Open Innovatie. Met aanvullende competenties komen we nét een stapje verder.

De opdrachten variëren: onderzoek naar deelprojecten, projectmanagement daarvan  en regelmatig voeren onze trainees opdrachten uit voor regionale partners, zoals de gemeenten. De werkplekken zijn ook wisselend. Soms intern bij Kabel Noord, maar vaak ook in detachering. Dit najaar vooral bij het Kenniscentrum Noordoost-Friesland en bij Welzijnsstichting Het Bolwerk in Dokkum.

Kenniswerkplaats

Meestal zit een trainee er voor zes maanden, maar het kan ook anders. Deze week is een team van vier studenten begonnen met een project van drie maanden. Ze werken een plan uit voor Het Nieuwe Werken in Noordoost-Friesland. Daarover schreef ik al in mijn blogbericht 2012 en verder. Dankzij bemiddeling van locatiemanager Alice Posthuma van de Kenniswerkplaats Feanwâlden kon ik ook aan hen een degelijke werkplek bieden.

Wordt vervolgd!