Dagelijks archief: 23 november 2011

Barsten in het partnerschap

De weg naar de toekomst is weerbarstig

In deze provincie Fryslân zijn we maar druk in de weer met het innoveren. Echter, wanneer je daar als kleine zelfstandige aan wilt meedoen, krijg je te maken met de praktijk. Daarin leidt bureaucratie soms tot een contra-innovatieve patstelling.

Een voorbeeld. Bij een recent projectplan bleek, dat de kleine ondernemers worden ‘gestraft’ voor hun kleinheid. ‘Grote jongens’ zoals hogescholen, clubs als TNO, Atos Origin, PWC of – vooruit dan maar, Kabel Noord – kunnen naar hartenlust innovatieprojecten indienen. Zij mogen dik betaalde werkuren stoppen in hun cofinanciering . Logisch, de ‘markt’ moet altijd eigen geld leggen naast overheidssubsidie. Dat is terecht, maar voor éénmansbedrijven, ZZP’ers en starters wordt het dan vaak moeilijk.

Lees verder Barsten in het partnerschap