Noordoost-Friesland en De Derde Werkplek

In het voorjaar van 2011 zat ondergetekende om de tafel met Silvia Hania van de Provincie Fryslân en Auke Piet van der Meulen van de gemeente Achtkarspelen. Zij vroegen of ik – of Kabel Noord – wilde meedenken over een Seats-to-Meetachtig concept voor het Nieuwe Werken. Dat wilde ik wel en al spoedig diende zich een goede gelegenheid aan. In het kader van een Minor Open Innovatie van de afdeling Technische Bedrijfskunde van NHL Hogeschool klopte een groep van vier studenten aan de poort, onder de naam Inn-Create. Zie in dit blog het bericht 2012 en verder, paragraaf  ‘S2M Noordoost-Friesland’, of Innoveren met studenten.

Uit webalbum De Derde Werkplek

Intussen is er veel gebeurd en gedaan. Volgende week krijgt Inn-create de gelegenheid om hun advies aan de regio te presenteren. In drie maanden tijd onderzochten de vier studenten op locatie concepten voor De Derde Werkplek in Noordoost-Friesland. Zij deden dat door enquêtes en interviews. Alleen al de verslagen daarvan vormen zeer boeiende leesstof. Bij Kabel Noord onthulden zij op 17 januari al een stukje van hun eindadvies en diverse sprekers uit de regio gaven hun visie. Een beeldimpressie hiervan is te bekijken in het webalbum De Derde Werkplek .

Kabel Noord zelf heeft ook een visie: wij gaan niet concurreren met bestaande initiatieven, evenmin gaan we zelf bouwen, stichten of inrichten. Het liefste worden we mede-aanjager van een regiobreed platform voor Het Nieuwe Werken. Kabel Noord heeft in de regio een functie als beheerder van digitale infrastructuur en aanbieder van digitale diensten. Het is daarom dat het bedrijf meehelpt bij het inrichten van faciliteiten. Het wil bestaande creativiteit, ondernemingszin en coöperatie versterken.

Aanbevelingen

Een citaat uit de aanbevelingen van het onderzoek van de adviesgroep:

“During the 3 month investigation it became very clear that  basic concept with a fixed location containing flexible working spaces and conference rooms, was not the right road to take. During interviews people told the project group that there already were more similar initiatives in this region and that it is smarter to cooperate with those initiatives instead of creating another similar concept of our own.

Also the results of the surveys taken from the students and the entrepreneurs are clearly stating that the majority of the people in the region think that it is a great idea, but not for them. This means that the overall demand is not really high in the region at this moment and that it is more wise to cooperate with existing initiatives.”

We kunnen ons heel goed vinden in deze aanbeveling tot samenwerking met bestaande initiatieven. Vervolgens vullen de studenten aan:

“A digital platform (…) does have an added value compared to all the current initiatives. (…)

The digital platform is a website that lists all names and places where people can go to flex work or to rent a conference room.”

De aanbevolen lijn is dus het inrichten van een faciliterend platform, in  combinatie met bestaande initiatieven in de regio. Een strategie waarmee ik kan instemmen.

Het studententeam Inn-create en hun begeleidende docent, Sjoerd Moman

Kenniskaart

Vanochtend sprak ik uitgebreid met de heren Jacques Boersma en Pim van der Kleij. Via Vital Rural Area en verwante gremia als de Kenniswerkplaats Noordoost-Friesland kwam ik in aanraking met hun project ‘Kenniskaart NO-Friesland’. Een deelproject van Vital Rural Area, dat wel een zetje kan gebruiken. De projectleiders inventariseren kennis en expertise van innovatieve bedrjiven en organisaties, met behulp van kaartgegevens – en wat misschien belangrijker is: ze proberen verbindingen te leggen op basis van deze kennisgegevens. De Noordoost-Friese gemeenten geven extra ondersteuning aan de Kenniskaart; zij nemen de kosten voor hun rekening voor het opnemen van de eerste zestig bedrijven en organisaties in de database.

Laten we initiatieven als deze bundelen met de strategie zoals Inn-Create die voorstelt. Laten we daarbij concrete plannen uit de ‘markt’ betrekken, zoals die van Denkgenoten voor een Innovatiehuis. Past dat niet prachtig in de Agenda Netwerk Noordoost?

Vervolg

Lees over het vervolg in het bericht Nieuw Werken in Noordoost-Friesland.

1 reactie op “Noordoost-Friesland en De Derde Werkplek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *