Nieuw Werken in Noordoost-Friesland

Gisteravond hebben Dennis Postma en Sytze Takema van de studentenadviesgroep Inn-create hun eindconcept gepresenteerd. Lees de voorgeschiedenis in Noordoost-Friesland en de Derde Werkplek.

Sytze, Dennis en hun publiek. Foto © Kabelnoord, Gijs van Hesteren

Aanwezig waren vertegenwoordigers van de vijf samenwerkende Noordoost-Friese gemeenten, de Noordoost-Friese Gouden Driehoek, ROC Friese Poort, het NHL-lectoraat Open Innovatie, het project Kenniskaart Noord-Nederland en AOC Friesland. Dennis en Sytze legden aan dit niet grote, maar wel representatieve gezelschap uit hoe zij tot hun eindadvies waren gekomen. Samen met Leonie Dijkstra en Stefan Geier hebben zij de mogelijkheden voor het Nieuwe Werken in NO-Friesland onderzocht, eventueel in combinatie met ‘De Derde Werkplek’, via Seats-to-Meet-achtige locaties.

Zij adviseerden hun toehoorders het volgende: áls jullie in deze vorm iets willen doen met Het Nieuwe Werken, richt dan een faciliterend platform in, respecteer bestaande initiatieven in de regio en zoek naar gezamenlijke waardecreatie.
Dat gehoord hebbende, besloten de aanwezigen om met die aanbevelingen aan het werk te gaan.

Uiteraard zijn er zaken die uitgezocht moeten worden. Hoe de nu nog beperkte markt met potentiële gebruikers te ontsluiten? Hoe laat je die markt groeien? Communicatie? Marketing?
Is het mogelijk om samen te werken met bestaande initiatieven? Indien ja, waaruit dient een gezamenlijke look & feel te bestaan? Uit een sticker? Uit een motto “Inspired by seats2meet”? Uit een website, of uit gestandaardiseerd meubilair?
Moet er worden geïnvesteerd? Door wie? Kan dat terugverdiend worden? Kan er voor alle partijen een levensvatbaar businessmodel ontwikkeld worden?

Als opvolger van Inn-create zou een studententeam zich aan beantwoording van deze vragen kunnen zetten. De NHL zal hiertoe initiatieven nemen, samen met Kabelnoord.
Voorts spraken we af, dat Kabelnoord het procedurele voortouw zal nemen. Op korte termijn:

1. Vervolggesprekken met bestaande initiatieven in de regio, misschien ook daarbuiten;
2. Enkele  voorstellen die de keuzeopties concreter en inzichtelijker maken;
3. Bijvoorbeeld een keuze uit drie alternatieve wegen die naar Rome leiden;
4. N.a.v. deze voorstellen de opzet van een niet al te uitgebreide werkgroep;
5. De werkgroep stelt een definitief plan van aanpak op;
6. Legt dat plan voor aan een bredere groep.

Vergeet niet om het Inn-create_Adviesrapport door te bladeren en lees vooral even de samenvatting (blz. 4), de analyse (blz. 15), de ‘overige initiatieven’ (blz. 24), het ‘final concept’ (blz. 56 en verder) en  zeker ook de verslagen van de interviews die tijdens het onderzoek zijn afgenomen (vanaf blz. 68).

Korte fotoserie van de avond, beginnend bij deze foto:
https://picasaweb.google.com/lh/photo/WhoJngZd22_R9MNoUE2phtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink
en vergeet niet door te klikken naar de vervolgfoto’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *