Aftrap voor smartC4RE

Peer Rexen (Vejen Kommune, DK) en Jan Walburg (programmamanager smartC4RE) in de pauze van de meeting.

Initiatief voor een internationaal project

We werken aan een nieuw Europees project. Met een aantal internationale partners in de Noordzeeregio willen we ons storten op ‘Healthy Ageing’ en ‘Slimme Zorg‘.  Jan Walburg, beoogd programmamanager schrijft me daarover:

“Na een eerste voorbereidende bijeenkomst op 25 en 26 april 2012 in Dokkum komt het toekomstige EU-project smartC4RE is een nieuwe fase. Er is door de potentiële projectpartners (Vejen Kommune, Kabelnoord en het Innovatiehuis Lauwersdelta) besloten verder te gaan met de voorbereidingen, met managementondersteuning door Jan Walburg. Ook de partnersearch wordt nu versterkt ter hand genomen. Er is duidelijk belangstelling voor het project.

Gezamenlijk met de huidige en toekomstige potentiële projectpartners zal het project inhoudelijk, financieel en organisatorisch verder worden uitgewerkt op een transnationale manier. Daarnaast zullen we het project inpassen in beleidsvoornemens op nationaal, regionaal en lokaal niveau.”

Op korte termijn gaan Jan en ik op bezoek bij de Provinsje Fryslân, HANN, het UMCG, het SNN, het Netwerk Noordoost en andere daarvoor in aanmerking komende instanties en organisaties. Ook zal contact worden opgenomen met het nationaal contact point Interreg en de programme preparations group Noordzee.  De buitenlandse partners gaan eveneens op dit terrein in eigen land actie ondernemen.

Tot zover de update door Jan Walburg. Ik zie dit als een opvolging van het succesvolle project Vital Rural Area en verwacht er veel van.

In de vergaderzaal bij Kabelnoord, Dokkum

Foto’s © Kabelnoord, Gijs van Hesteren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *