Dagelijks archief: 14 juni 2012

smartC4RE werkt ook bottom-up

Vorige maand schreef ik over de aftrap van het Europese project smartC4RE.  Het thema wordt ‘Gezond ouder worden’, of in goed  EU-jargon: Healthy Ageing. Projectaanjager Jan Walburg legde ons tijdens die bijeenkomst uit langs welke beleidslijnen zo’n project opgezet moet worden. Dit proces vindt  plaats op vele niveaus: Europees, nationaal, regionaal, provinciaal.  Bovendien veelal gemotiveerd en geïnspireerd vanuit overheidsstrategieën. Top-down, als het ware. 

Tijdens de korte pauze verzorgden de mensen van De Spitkeet een smakelijke kop soep met broodjes, opdat de deelnemers aan de bijeenkomst nadien tijdig en goed gevoed huiswaarts konden keren. Daar konden zij Nederland zien verliezen in de EK-strijd tegen Duitsland. Foto © Kabelnoord, Gijs van Hesteren

Dat is echter bepaald niet voldoende. Het werken vanuit de lokale samenleving, van onder af, bottom-up, dat is de werkelijke voorwaarde voor het welslagen van dit soort plannen. Een begin hiermee werd gisteren gemaakt, tijdens een bijeenkomst in het attractiepark De Spitkeet, in het Noordoost-Friese plaatsje Harkema. Vertegenwoordigers van alle eerstelijnszorgverleners uit het dorp hadden de moeite genomen om in te gaan op de uitnodiging van de initiatiefgroep. Die bestond onder andere uit lokaal zeer markante persoonlijkheden als huisarts in ruste Hans de Vries, ICT-ondernemer Wouter Slotegraaf, denkgenoot Henk Everts. Een beter comité van aanbeveling kan je je in deze contreien niet voorstellen.

De brainstormende dokters, tandarts, psycholoog, fysiotherapeuten en thuiszorgers waren het snel eens: allen zagen de mogelijkheden die Zorp op Afstand kan bieden. Natuurlijk: een gezond exploitatiemodel is heel belangrijk bij zulke e-Healthprojecten, daarnaast de bereidheid tot verandering van werkwijze en mindset. Maar die bereidheid is er zeker! In tegenstelling tot een jaar of vijf, zes geleden is het gevoel van urgentie veel groter geworden. De sterk veranderende economische en demografische omstandigheden dragen daar beslist aan bij. Het geeft ons goede hoop op een voorspoedige voortzetting van dit project.

Het werkdocument: draft6.eHealth

Lees meer berichten over smartC4RE.