Meindert over de Kenniswerkplaats

Marjoleine van der Meij van het FALW Athena Institute produceerde in opdracht van de Kenniswerkplaats Noordoost-Friesland een vraaggesprek op video over regionale innovatie. Ze ondervroeg mij uitgebreid, maar aan het woord in deze video is NHL-stagiaire Meindert Rozema. Samen met nog enkele collega-studenten liep hij in het najaar van 2011 stage bij Kabelnoord. Door een deel van de week te werken op een alternatieve locatie droeg hij bij aan versterking van innovatieve netwerken in Noordoost-Friesland.

Onderzoek maatschappelijke businesscase

Meindert heeft onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘maatschappelijke businesscase’ van gedigitaliseerde dorpsvoorzieningen, met name voor het Noordoost-Friese dorpje Burum, wereldberoemd om zijn nieuwjaarsduik, afgebrande molen en schotelantennepark. Het rapport hebben we in concept, maar we wachten nog op de definitieve, door de hogeschool geaccordeerde versie. Zodra die er is, zullen we dat rapport online beschikbaar stellen.

Nieuwsbrieven

Daarnaast produceerde Meindert enkele nieuwsbrieven over deze projecten. Voorhemzelf een ontdekking, dat hij bleek te beschikken over deze talenten. Goed werk, Meindert!

Nieuwsbrief Digitaal Dorpshuis Nieuwe Stijl
Een nieuwsbrief, met als aanleiding een informatieavond over virtuele zorgtoepassingen in het dorpshuis Toutenburg te Burum. De relatie tussen een digitaal dorpshuis en een dorpshuis van bakstenen.

Nieuwsbrief Vital Rural Area nr. 3
De derde Engelstalige Newsletter voor Vital Rural Area, met nadruk op Work Package 3. Hier de Nederlandstalige versie.

Nieuwsbrief rurale dienstenoptimalisering
The making of Newsletter nummer 3 aan 1.800 abonnees. Hoofdonderwerp was hetWork Package ‘Optimizing Services’.

Lees ook: Innoveren met studenten

Verantwoording

Marjoleine gaf mij toestemming om deze video te gebruiken als verduidelijking bij innovatieprojecten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *