Draadloos internet voor Waddeneilanden

Jorrit en Gradus spreken een volle zaal toe in Hotel Duinzicht op Schier. Foto Gijs
Jorrit en Gradus spreken een volle zaal toe in Hotel Duinzicht op Schier. Foto Gijs

Op Ameland werken we in het project Ameland Online aan draadloos internet op publiekslocaties. Over concepten als deze heb ik in het verleden al vaker geschreven, bijvoorbeeld in Onderzoek naar recreatief internet. Op het buureiland Schiermonnikoog werken we via ‘Schier Digitaal’ intussen aan een vergelijkbaar concept. Daar doen we het samen met Jilke Visser, de voorzitter van de Schiermonnikoger Ondernemersvereniging SOV en met Pascalle Laponder, adviseur externe betrekkingen van de NHL University. De laatstgenoemde organisatie neemt de internet awareness van het eiland onder handen en de corporate indentity. De NHL-studenten Jorrit Miedema en Gradus Kooistra zijn de directe uitvoerders van het werk daar, onder leiding van hun docent Frederik van der Meulen. De jongens verblijden ons eens per week met hun aanwezigheid in de burelen van Kabelnoord. Ze hebben onder meer al een mooie website voor de SOV-ondernemers opgebouwd.

Volgende stap

Maar we willen meer, en verder. Wat staat ons voor ogen? We spinnen onze gedachten als volgt: we bouwen een mede door een bijdrage uit bijvoorbeeld het Waddenfonds ondersteund project, dat zich uitstrekt over alle Friese Waddeneilanden, mogelijk ook met Texel erbij. Dat project moet toeristisch en economisch rendement opleveren. Het gaat naast de directe projectresultaten om uitwisseling van ervaring en kennis tussen de eilanden, met behoud van ieders identiteit, wensen, uitgangspunten en eigenwijsheid.

Voor Schier maakten we al een eerste opzet, voor een eerste fase. De technici zeggen dat het niet onmogeljik is dit te realiseren. Het werd tevens goed ontvangen door de SOV-ondernemers op Schiermonnikoog.
© Kabelnoord


Het plan zou gedragen moeten worden door op zijn minst de vier Friese Waddeneilanden. Ameland en Schiermonnikoog zitten in het werkgebied van Kabelnoord. Zoals ik hierboven beschreef  hebben we daar al enig draagvlak. Met Vlielanders hebben we eveneens contacten, die beperkt, maar uit te bouwen zijn. Op die vier eilanden hopen we op bijval van overheden, ondernemers en leveranciers. Bijdragen in kennis en arbeid worden geleverd door NHL hogeschool, Kabelnoord. Je bent dan op zoek naar mensen bij de gemeente die zou kunnen begrijpen wat het nut is van draadloos internet op publiekslocaties. Liefst een wethouder of senior beleidsambtenaar, die iets voor elkaar kan krijgen. Vervolgens zullen we naar de VVV-directie en de ondernemersvereniging toe moeten gaan. En misschien zijn er ICT-bedrijven die de kar technisch zouden willen trekken.

Deliverables

Wat zijn nu die beoogde eindresultaten? Het zijn er diverse. Draadloos internet op publieke hotspots. Een landingspagina die toeristen niet-dwingend kan sturen. Bevordering van internet-awareness bij de ondernemers. Het belang voor Kabelnoord bestaat voornamelijk uit het maatschappelijke aspect. Er ligt overigens een direct verband met de core-business: operator voor infrastructuur en provider van internetdiensten.

Wat doen we eraan? We werken verder aan het opbouwen van een relatienetwerk op Terschellling en Vlieland. Zoals bij de meeste innovatieprojecten heb je dragers nodig. Intussen proberen we erachter te komen hoever we kunnen gaan met de voorwaarden die door het Waddenfonds worden gesteld.  Een eerste telefoongesprek leverde nog niet zoveel op. Het klonk aan de andere kant alsof men er niet veel vertrouwen in had. Maar het klonk ook alsof men niet veel kijk op nieuwe technologie had, of op de enorme maatschappelijke omwenteling die deze aan het veroorzaken is.  Daarom heb ik de bijbehorende berg met informatie voor projectaanvragers maar eens doorgenomen. Na lezing zag ons plannetje er nog niet eens zo onhaalbaar uit!

Wordt vervolgd.

SOV logo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *