Ontbreekt de regie in Dokkum?

Louwrens Hacquebord

In de LinkedIn-groep “Dokkum” schrijft Louwrens Hacquebord: “Alle respect voor iedereen die zich vanuit betrokkenheid bij Dokkum en al dan niet ‘met gesloten beurs’ inspant voor de promotie van Dokkum en omgeving! Er gebeurt op dat gebied van alles. Maar eigenlijk ook helemaal niks… Een overkoepelende visie op marketing en promotie ontbreekt, en daardoor ook iedere vorm van regie. Gechargeerd: iedereen doet maar wat, zeker als het gaat om ‘digitale promotie’. We hebben dwaande.nl, noordoostfriesland.nl, vvvlauwersland.nl, markantfriesland.nl, dokkum.nl, beleefdokkum.nl en nu weer het QR-code-project. Dat laatste is een zeer te waarderen poging om de ondernemers in de binnenstad een steuntje in de rug te bieden. Maar het is natuurlijk een illusie dat het project meer bezoekers naar de stad trekt. En van een “digitale voorsprong”, waarover in de titel van deze discussie gesproken wordt, is ook geen sprake.”

Eelke Zwart reageert

Het Nieuwe Winkelen, de kredietcrisis, de krimp, er is veel aan de hand. Daar wordt door vele partijen aan gewerkt, inderdaad vaak op verschillende wijze en vanuit diverse invalshoeken. Niet bij voorbaat een slechte zaak. Coördinatie is belangrijk en dat gebeurt ook. Met de uitspraken van Hacquebord was ik het daarom niet eens. Voordat ik er echter op kon reageren had Eelke Zwart dat al gedaan. Hij vertegenwoordigt de Ondernemersvereniging Dokkum en der Stichting Dokkum in de stuurgroep van ‘QR – Dwars door Dokkum’,  het project waar Hacquebord op doelde. Beter dan Eelke Zwart kan ik het niet zeggen:

Eelke Zwart

“Er gebeurt inderdaad van alles in Dokkum. Het lijkt voor de buitenwereld en de ‘pro’s’ inderdaad of er niets gebeurt. Niets is echter minder waar. Er wordt op diverse gebieden steeds meer samenwerking gezocht tussen verschillende partijen. Dit jaar gaan we proberen daar een volgende stap in te zetten door samen met de Gemeente Dongeradeel een stadsmanager aan te stellen.

Het QR-verhaal waar deze discussie over is ontstaan, ontwikkelt zich verder tot veel meer dan dat, wat overigens al in het projectplan staat beschreven. Ik vertegenwoordig zowel de O.V.D. als de Stichting Stadsmarketing in de werkgroep. Voor de Stichting Stadsmarketing is juist het samenvoegen van verschillende initiatieven de reden dat wij participeren in dit project. Als vertegenwoordiger van de O.V.D. is het belang het creëren van een omgeving waar alle ondernemers van Dokkum (ook niet-leden dus) kennis kunnen maken met en gebruik kunnen maken van moderne tools voor het nieuwe winkelen. Het liefst zo laagdrempelig mogelijk; het “leeft” inderdaad nog niet zo bij de gemiddelde Dokkumer Ondernemer.

Of we een digitale voorsprong zullen creëren, weet ik niet zeker en is ook niet van belang. Wel is belangrijk dat we iets goeds ontwikkelen en beter laten zien dat we er zijn en waar Dokkum voor staat.

Uiteraard zal dit initiatief niet automatisch betekenen dat er meer mensen in de stad komen, dat zal ook afhangen van wat de ondernemers er mee gaan doen. Ook is dit maar één onderdeel waar hard aan gewerkt wordt. Bestaande initiatieven als bijvoorbeeld de Admiraliteitsdagen en de Kerstfair, waar ook meerdere partijen samenwerken, groeien al uit tot publiekstrekkers en zullen de komende jaren doorontwikkeld worden.

Onze gezamenlijke doelstelling is om aan het eind van het jaar een betere structuur binnen onze stad neergezet te hebben, zodat we samen verder vorm kunnen geven aan die visie en de regie daar over.”

Samenwerken blijft de sleutel

Ik ben het eens met Eelke Zwart. De vertegenwoordiging van het Dokkumer bedrijfsleven weegt zwaar voor ons projectpartners in QR-Dwars door Dokkum. Louwrens Hacquebord belooft in de groepsdiscussie een provinciebreed platform dat binnenkort online komt. We hopen allemaal dat dit nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden zal bieden. Het gaat volgens mij echter te ver om te geloven dat zo’n platform in zijn eentje het middel tegen alle kwalen wordt, evenmin als een QR-project dat in zijn eentje kan zijn. Het bouwen aan samenwerking biedt mijns inziens de beste toekomstmogelijkheden. We zijn benieuwd, Louwrens!

Meer over QR-Dwars door Dokkum

 

1 reactie op “Ontbreekt de regie in Dokkum?

  1. Ik ben het in die zin met Louwrens Hacquebord eens dat er inderdaad heel veel initiatieven zijn, die bij elkaar langs lijken te werken. Ze zijn allemaal net even anders, maar lijken wel erg op elkaar.

    Het is wel goed dat er wat gebeurd. Met één project gaat het waarschijnlijk niet werken. Kijken naar samenwerkingsmogelijkheden is altijd goed en ondernemers mogen daar ook hun best voor doen! 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *