Tien jaar innovator, en nu verder

Dit blogbericht is een verkorte weergave van mijn afscheidstoespraak op 21 november 2013 in de Grote Wielen. Lees ook: Een decennium innovatie – terugblik.

Leeuwarden, Grote Wielen. Geen einde zonder afsluiting. Kabelnoord organiseerde daarom een bijeenkomst in restaurant de Grote Wielen. Na een decennium van innovatie onder mijn leiding gaf Kabelnoord het stokje over aan anderen. Aan wie? Het weidse noordwaartse uitzicht op het ruige plassenlandschap was bedoeld als inspiratiebron voor elkeen die zich aangesproken voelde.

De jaren 2012-2013 behoorden voor de innovatieafdeling tot de tot dusver beste jaren. Met voldoening kijk ik terug op tien jaar duwen en trekken aan de rurale samenleving. De kansen en de ruimte die Kabelnoord mij hiertoe geboden heeft nopen mij tot eeuwige erkentelijkheid. Als aanjager, als vliegwiel maakten wij het verschil.

Positieve stemming in de zaal. Ceremoniemeester Hein Pols prikkelde de bezoekers met stellingen waar je niet tegen kon zijn. Foto Festina Lente, Inge van Hesteren
Positieve stemming in de zaal. Ceremoniemeester Hein Pols prikkelde de bezoekers met stellingen waar je niet tegen kon zijn. Foto Festina Lente, Inge van Hesteren

Droom

Al kort na mijn aantreden in 2004 had ik een droom: Noordoost-Friesland als proeftuin, als breedbandlaboratorium van het noorden. Nog vóórdat termen als Anticipeergebied Demografische Krimp, Living Lab, of braindrain waren uitgevonden. Hebben we dat bereikt? Is er inderdaad een meetbaar verschil? Ja, durf ik te stellen, dat verschil is er.

Bescheidenheid siert de mens, maar je kan ook overdrijven. We (Kabelnoord en ik) waren actief en vroegtijdig betrokken bij de strategieontwikkeling van het gebied en meer specifiek bij het Europese Interregproject Vital Rural Area. Na duizend jaar gewapende vrede leidden deze initiatieven tot een door zes gemeenten gedeelde toekomstvisie, het Masterplan Noordoost-Friesland. Uiteindelijk tot een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda voor intergemeentelijk beleid, economie, samenleving, infrastructuur. Ik ben blij dat ik deel heb mogen uitmaken van dat ingewikkelde proces. En welke andere Friese regio is zover gekomen?

Toespraken, onder andere van ceremoniemeester en oud-klasgenoot Hein Pols. Foto Festina Lente, Inge van Hesteren
Toespraken, onder andere van ceremoniemeester en oud-klasgenoot Hein Pols. Foto Festina Lente, Inge van Hesteren

Dan terug met beide voeten op de grond. In eerdere blogs ben ik uitgebreid ingegaan op tal van deelprojecten, zoals draadloos internet, het stads-webportaal, het slimme digitale dorpshuis, Zorg en Onderwijs op Afstand. Allemaal niet te grootschalige, maar zeer tastbare activiteiten, afgeleid van de brede strategische paraplu-ambitie. Daarom snel door.

Digitale revolutie

Waarom is het dan toch zo belangrijk om samen te werken, open te staan voor verandering, te zoeken naar nieuwe producten en werkprocessen, met name in het digitale domein? Simpel: omdat we opnieuw op een kantelpunt in de historie van de menselijke beschaving staan. Na de uitvinding van het vuur, het wiel, het schrift, de stoommachine, zitten we nu in de nieuwste industriële revolutie van de digitalisering. De wereld van twintig jaar na vandaag zal onherkenbaar zijn. Dit biedt de mensheid, de Nederlander, de Fries en de Noordoost-Fries ongekende mogelijkheden. Zolang hij ze maar zien wil! Daar is goede kans op: ze gaan gelijk op: enerzijds de aloude Fryske Mienskip, anderzijds de groeiende wereldwijde webcommunity.

Anders doen

Kabelnoord gaat het nu anders doen. De urgentie voor mezelf en voor Friesland blijft desondanks dezelfde. Als ik voor mezelf spreek: ik ben en blijf een pionier; ik ga verder met mijn ontdekkingsreis. Het genereren van creativiteit, het aanjagen van innovatie, de transitie van droom naar actie, het bevorderen van digitale diensten en producten.

Kortom, het was een mooi decennium, het is tijd voor iets nieuws. U en ik zijn aan zet. Kabelnoord, collega’s, partners, vrienden: nogmaals hartelijk bedankt. Van mij bent u nog niet af. Het ga u goed.

Dit blogbericht is een verkorte weergave van mijn afscheidstoespraak op 21 november 2013 in de Grote Wielen. Lees ook: Een decennium innovatie – terugblik.

Weblinks

Zie ook:
Tien jaar innovatie, slotbijeenkomst en afscheid
Je moet het anders aanpakken

1 reactie op “Tien jaar innovator, en nu verder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *