Dagelijks archief: 14 april 2015

Raad bekent kleur in takendiscussie gemeente Harlingen

Minder geld voor sport, OZB niet omhoog

Dit hoofdartikel is eerder gepubliceerd in de Harlinger Courant

HARLINGEN – Het voorlopig laatste bedrijf van de brede discussie over gemeentetaken vond woensdagavond plaats in MFC Het Vierkant, met zo’n 35 deelnemers, waaronder naast publiek de zo goed als voltallige gemeenteraad, een burgemeester en twee wethouders. Digitale stemrondes onder de raadsleden leverden enkele opvallende uitkomsten op: voor het stadscentrum geen extra geld, duurder parkeren voor bezoekers,  inzet op in milieuopzicht zwaardere industrie, vasthouden aan het huidige sociale beleid, reïntegratiebeleid alleen als er ook banen beschikbaar zijn, sport en verenigingsleven hoeven niet te rekenen op extra geld, het ambtenarenapparaat kan soberder en de OZB-heffingen gaan niet, of maximaal 12,5 % omhoog.

“Geen slopende avond dit keer,” vatte wethouder Harry Boon na afloop de avond samen. “Eigenlijk ben ik verrast door zo’n boeiend sluitstuk van het hele proces.” Zijn collega Maria le Roy was het er mee eens. “Verrassend inderdaad. Bijvoorbeeld over het onderwerp sport en verenigingsleven. Toen ik hier in Harlingen kwam werken was bezuinigen op sport niet bepaald bespreekbaar. Vanavond blijkt dat de voltallige raad bereid is verenigingen 25 tot 40 procent van hun eigen kosten te laten dragen.”  Lees verder Raad bekent kleur in takendiscussie gemeente Harlingen