Waarom Harlingers wakker liggen van de afwezigheid van een misthoorn (en een rocker er een lied over schrijft)

HARLINGEN – Het nieuwe Facebookaccount ‘Misthoorn Harlingen’ verzamelde in korte tijd meer dan tweeduizend vrienden. Twee jaar geleden raakte het in de havenmond opgestelde mistsein defect. Rijkswaterstaat besloot destijds het niet te repareren. Moderne maritieme navigatiemethoden zouden het overbodig hebben gemaakt. Op basis van dit argument bevestigde ook de gemeenteraad de beslissing van Rijkswaterstaat. Het leidde tot intensieve discussie in de lokale gemeenschap. Velen waren blij met het stilvallen van het inderdaad nogal hoorbare mistsein, dat hen tot dan toe vele nachten uit de slaap had gehouden. Er waren echter ook voorstanders van herplaatsing. Zij waren het klaaglijke gebrom tijdens nevelige dagen juist erg gaan missen. De Vereniging Oud Harlingen muntte term ‘auditief historisch erfgoed’.

Jules Dutrieux: ‘Volgend jaar bromt de misthoorn weer vanaf de Zuiderpier.’


Tekst en foto’s Gijs en Inge van Hesteren

Aan de kop van de Zuiderpier legt Harlinger Jules Dutrieux het uit. ‘De misthoorn hoort echt bij het Harlinger DNA, net zoals het Tobbedansen, dat ook in deze havenstad is uitgevonden. ’s Nachts lag ik er wel eens wakker van dat we het sein NIET hoorden. Net als veel andere mensen vroegen mijn echtgenote Carola en ik ons af waarom de misthoorn nu ongebruikt ligt opgeslagen bij gemeentewerken. Wat ons betreft had hij allang teruggeplaatst moeten zijn. Daarom besloten we te onderzoeken hoe groot het draagvlak eigenlijk is. Vandaar dat we dit account hebben aangemaakt op Facebook. We hadden niet verwacht dat de misthoorn zóveel vrienden zou krijgen en zóveel positieve reacties zou oproepen.’

De kwestie van de misthoorn had in de jaren 2014 en 2015 de gemoederen flink beziggehouden. Een nautische noodzaak voor het geluidssein was er niet meer, volgens toenmalige eigenaar Rijkswaterstaat. Alle moderne schepen zijn immers uitgerust met radar en digitale navigatieapparatuur. Jachtschippers en de chartervaart dachten daar overigens anders over.
Wat RWS betrof mocht hij blijven staan, zolang hij bleef functioneren. Tegenstanders ervoeren het sonore geluid echter vooral ’s nachts als ergerlijk en uiteindelijk maakten zij het apparaat zelfs onklaar. In de gemeenteraad werd er uitvoerig over gedebatteerd, waarna het eigenaarschap overging naar de gemeente. Toch belandde de apparatuur eind 2014 in de opslag.

Ook misthoorngeluid is historisch erfgoed

‘We moeten nu doorpakken’, zegt Dutrieux. ‘Deze stad staat vol rijksmonumenten. Wij vinden dat het geluid van de misthoorn behoort tot het historisch erfgoed, net als kerkklokken of het carillon. Het sein gaf ons allemaal een veilig gevoel: het weer is slecht, maar de kust wordt bewaakt. We hebben dit erfgoed zomaar overboord gegooid. Het terugplaatsen op de Zuiderpier verzandde destijds in een technocratische discussie over de nautische noodzaak. Onzin vinden we dat. Dan kan je de vuurtorens en de bebakening langs de vaarwegen ook wel opheffen.’

Hoe ziet de strategie van Misthoorn Harlingen eruit? Dutrieux: ‘We gaan nu op zoek naar bestuurskracht en ambassadeurs. De misthoorn ligt klaar. Hij kan zo gemonteerd worden. De bevestigingsogen zijn nog aanwezig. De jaarlijkse onderhoudskosten begroten we op pakweg tachtig euro en voor het terugplaatsen hebben we rond de 2,5 duizend euro nodig. Dat moeten we bij elkaar kunnen brengen, met crowdfunding en fondsenwerving. Volgend jaar moet hij hier weer hangen!’

Ut loeien van de misthoorn, ik mis ut nog elke dag

Na het bekend worden van het initiatief besloot Harlinger bluesrocker en gemeenteraadslid Wiebe van Dijk tot het schrijven van een lied over de misthoorn.

Wiebe van Dijk

‘Zo’n tekst schrijven, dat gaat me goed af’, legt Van Dijk uit. ‘Het kost me een minuut of tien. Daarna ben je er nog een tijdje mee bezig. Een regeltje hier, een woordje daar. Nu moet er eigenlijk een goede melodie onder gezet worden. Dat vind ik geen sterk punt van mezelf.’
Dit geeft medestanders de kans om interactief een bijdrage te leveren aan het Harlinger cultuurgoed. Want Wiebe maakt er een prijsvraag van. Melodioeën kunnen ingediend worden via het Facebookaccount van Misthoorn Harlingen.

Jules Dutrieux: ‘We zijn blij met Wiebe’s lied. Het wordt zo nóg meer een historisch cultuurdingetje. Intussen staan er meer dan tweeduizend vrienden en drie grote partijen formeel achter ons: Visserijvereniging Ons Belang, Stichting Oud Harlingen en de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen.’

De misthoorn (Tekst: Wiebe van Dijk)

Ut loeien van de misthoorn
Ik mis ut nog elke dag
Ut loeien van de misthoorn
Ut paste bij onze stad
Ut loeien van de misthoorn
Ik viel ur op in slaap
Maar ut loeien is nou over
En dat maakt mie een bitsje kwaad

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *