Voorzitter Harlinger VVV opbouwend kritisch over Fries toeristisch beleid

HARLINGEN – ‘Merk Fryslân’, het bureau dat het toerisme in de provincie Friesland moet aanjagen, presenteerde onlangs haar nieuwe strategie. Ben van der Ham plaatst er kanttekeningen bij, maar ziet zeker positieve kanten. Midden in het oudste deel van de stad, in zijn Hotel Almenum, geeft hij uitleg over zijn standpunt.

Ben van der Ham, voorzitter VVV Harlingen en Bestemming Noardwest.

Door Gijs en Inge van Hesteren

De ambtenaren aan het roer

“Het provinciale beleid heeft zich radicaal gewijzigd”, zegt Ben van der Ham, hoteleigenaar en voorzitter van zowel VVV Harlingen als Bestemming Noardwest, het toeristische netwerk voor Noordwest-Friesland. “Het college van Gedeputeerde Staten wilde duidelijk neerzetten wat het zelf belangrijk vond. De nadrukkelijke ‘bottom-up’ inbreng van de 80 procent kleine ondernemers in de provincie vinden ze niet meer zo belangrijk als voorheen. Ze gaan voor het macro-economische beeld. De bedrijven in de provincie zorgen voor zichzelf, het provinciebestuur zorgt voor de reclame buiten de regio.”

“Het betekent wel, dat het toeristische beleid niet meer mede wordt aangestuurd door ondernemers. Dat doen nu de ambtenaren. In het verleden hebben we heel wat debacles gekend, zoals dat van het NNBT of Toerist Info Friesland. Je kunt er kritisch over blijven, maar de voortvarende aanpak van Merk Fryslân is zeker te prijzen. Enfin, we kunnen ons blijven verzetten, maar we kunnen nu beter met een positieve houding aan het werk gaan met de gemaakte keuzes.”

“Bezongen en bedongen met de lokale ondernemers is het beleid zeker niet. Op lokale en regionale schaal zet het ons voor problemen. De volle pot van Merk Fryslân zet men in op de 20% grotere toeristische ondernemingen. Met de 80% een- en tweemansbedrijven moeten wij het zelf maar uitzoeken. Dankzij diverse fondsen kunnen we nog dingen doen. Bijvoorbeeld het inhuren van regionale aanjagers als Douwe Gerlof Heeringa in Noordwest-Friesland. Hij verricht fantastisch werk. In de toekomst voorzie ik echter tekorten. De provincie kiest voor een bovenregionale aanpak. Dan vraag ik me af of het nog wel houdbaar is dat de gemeenten hieraan meebetalen. Zou het niet veel logischer zijn dat zij hun beleid en hun bijdragen richten op het lokale bedrijfsleven?”

Toeristische magneet

“De nauwe band van Merk Fryslân met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 juichen we toe. CH2018 kan zich ontwikkelen tot een toeristische magneet. We hopen dat er ook na het jaar 2018 meetbare effecten zullen zijn. De aard van de evenementen roept vragen bij ons op. Men hoopt dat de regio op de evenementen inhaakt, maar in eerste instantie vraag je je af: wat moet Harlingen met een poëziefestival? Het kan zeker goed uitwerken. We wonen in een oude zee, hier in Noordwest-Friesland. Er leven schitterende verhalen onder de mensen. Laten we die herontdekken en in beeld brengen.”

“Martin Cnossen komt met de vijf grote Friese verhalen. Die moeten we doorvertalen naar onze regio. Natuur, zee, stad, land, historie. Het reclamebureau Harlingse Boys heeft in samenwerking met Harlingen Promotion een strijdplan ontwikkeld.  Binnenkort zullen ze dat voorleggen aan het Stadsforum.”

“Ik vind dat we goed bezig zijn. We willen de kleine ondernemers bijeen brengen en houden. Onomkeerbare besluiten moeten we samen nemen en daarna moeten we die als ambassadeurs met ons allen uitdragen.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *