‘De Oude Zee’ als thema

De volgende stap voor Bestemming Noardwest

HARLINGEN – Noordwest-Friese ondernemers en overheden riepen de toeristische sector onlangs uit tot speerpunt van economische ontwikkeling. Voor een argeloze buitenstaander kan het lijken alsof het daarbij is gebleven. Achter de schermen heeft de werkgroep marketing van stichting Platform ‘Bestemming Noardwest’ echter hard gewerkt. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Marsum presenteerde de werkgroep het verbindende thema: ‘de oude zee’. Noordwest-Friesland gaat zich richten op toerisme vanuit de eigen provincie én op de groep rustzoekers en cultuursnuivers.

Douwe Gerlof Heeringa: “Het verhaal is nog niet af.”

Dit type toeristen past bij de strategische keuzes van de provinciale toeristische organisatie Merk Fryslân en lijkt inderdaad goed aan te sluiten bij het plattelandsgedeelte van Noordwest-Friesland. Het ‘natte’ deel van de regio, de Waddenzee, ontbrak echter in het verhaal. Toch is dat gebied vanuit toeristisch oogpunt van groot belang. Dat erkende bijvoorbeeld Sjon de Haan, die namens alle waddengemeenten, de drie waddenprovincies en het ministerie van Economische Zaken werkt als ‘aanjager Waddenzee Werelderfgoed’.
In de werkgroep ontbraken vertegenwoordigers van Harlingens zeer omvangrijke chartervloot – met meer dan zeventig zeilschepen de grootste van Noordwest-Europa. Misschien was dat de reden dat men over het hoofd had gezien dat op een willekeurige vrijdagavond duizend tot tweeduizend mensen overnachten aan boord van de historische schepen. 

Verkopen van het oerverhaal

Tijdens de allereerste bijeenkomst van het platform, in het middeleeuwse kerkje te Boer, had Meindert Schroor het thema van de oude zee aangedragen. De bekende Friese historicus was zelf naar dorpshuis ‘Nij Franjum’ te Marsum gekomen. Hij was benieuwd naar wat de werkgroep met zijn ideeën had gedaan.
Schroor: “Ik heb destijds een inspiratiespeech afgestoken. Daarna is het aan anderen om er iets mee te doen. Ik ben historicus, geen projectleider. Over de geschiedenis van het Friese platteland heb ik een jaar of tien, twaalf terug verscheidene boeken geschreven. Nu heb ik me meer op stadshistorie geworpen. Ach, iedereen schrijft tegenwoordig over platteland. Dan vind ík er niets meer aan.”

Meindert Schroor (links): “Het is aan de regio om inhoud te geven aan het thema ‘de oude zee’.”

De werkgroep was aan het werk gegaan met Schroor’s visie op ‘de oude zee’. “Dát is het oerverhaal van de regio”, stelde regio-aanjager Douwe Gerlof Heeringa, “door dát te vertellen trek je de toeristen. We onderscheiden twee belangrijke doelgroepen: enerzijds mensen uit onze eigen provincie, anderzijds de cultuursnuivers en rustzoekers.”

Hernieuwde geestdrift

De meer dan zeventig bezoekers van de avond leken zich te kunnen vinden in het thema. Platformvoorzitter Ben van der Ham was er blij mee. “Na het faillissement van VVV Friese Kust was het draagvlak tot onder het nulpunt gedaald. We hebben lang naar deze avond toegewerkt. De mensen geloven nu weer in samenwerking. We hopen dat het thema indaalt bij de ondernemers, want zij zijn de ambassadeurs. Ik heb er vertrouwen in. Van de zeventig mensen in deze zaal is zeker driekwart ondernemer. Vergelijk dat eens met het recente Recreatiecongres in Heerenveen. Daar waren tweehonderd mensen, maar je moest goed zoeken naar ondernemers. Zeker zestig procent was verbonden aan de overheid.”

Caroline de Pee is coördinerend wethouder recreatie en toerisme voor de gemeentebesturen in de regio. Net als voorzitter Van der Ham prees ze het enthousiasme en daadkracht van aanjager Douwe Gerlof Heeringa. “Hij spreekt de taal van de ondernemers én van de overheid. Zo brengt hij ze samen. Veel hebben we al op touw gezet: folders, bustours, routes, arrangementen en netwerkbijeenkomsten. Het jaar van de Culturele Hoofdstad komt er aan. We moeten er nu voor gaan!”

Wethouder Caroline de Pee: “We hebben in de regio weinig grootschalige toeristische accommodaties. Zeker nu ook Hotel De Valk de deuren heeft moeten sluiten. Dat wordt nog wat met Culturele Hoofdstad 2018.”

“Daar hebben we nog een uitdaging”, voegde Heeringa toe. “Merk Fryslân neemt de regio’s niet mee in haar op het buitenland gerichte campagnes. Het is aan ons om onszelf in de kijker te zetten. Dat moet kunnen. We weten dat de grote steden en eilanden als Texel hebben vastgesteld dat zij aan de grens zitten van wat zij aan toeristen willen binnenhalen. Dat biedt ons kansen. Ons verhaal van de oude zee is nog lang niet af. ”

Gezamenlijk bekeek men de pas gereedgekomen promotiefilm en na afloop van het officiële gedeelte groepeerden de aanwezigen zich om flapovers met prikkelende teksten en vragen.
Iemand zei nors: “Ik wil beslist niet op Facebook of in de krant. Dan krijg je met mij te doen.”
Bij deze ene weerbarstigheid bleef het. Alle anderen gingen de discussie volop en vrolijk aan. Eén van hen: “We zitten helemaal niet te wachten op veel toeristen. Het kan hier beter lekker rustig blijven.”
Een ander: “We vergeten de mensen die met campers komen. In Franeker is er geen plaats voor hen. De camping is bang voor concurrentie. Jammer.”
En tot slot: “Laten we het verhaal vertellen van de windmolens in de streek. Er is al zoveel weg, maar ze speelden een belangrijke rol. Dat kunnen ze nog steeds.”

Stagiaire Josephine Ruijgh (25, Stenden University) doet onderzoek naar het thema ‘duisternis’, naar de beleving daarvan bij toeristische ondernemers en naar de arrangementen die zij hiermee kunnen ontwikkelen. “Ik ben nog maar net begonnen, hoor. Ik kom van Ameland en ik denk dat toerisme en waddenkust wel thema’s zijn waar ik iets mee kan.”
Aftredend als penningmeester van Platform Bestemming Noardwest kreeg Gauke Kuiken (links) dank en bloemen. Hier denkt hij tijdens de pauze mee over goede ideeën voor de regio.

Tekst en foto’s Gijs van Hesteren
Dit artikel verscheen eerder in de Harlinger Courant

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *