Tagarchief: A31

Monster op de Emsautobahn

Heel veel kilometers maken, zonder specifieke bestemming, dat klinkt vreemd, maar het is het ultieme zaterdaguitstapje voor een motorrijder. “Waar ga je naar toe?”, vroeg mijn vrouw. Toen ik zei dat ik dat nog niet wist – Noord-Holland? Of Groningen? – haalde ze haar schouders op. Raar vond ze dat.

Foto: Jip van Hesteren

Lees verder Monster op de Emsautobahn

Windmolenbeleid in Harlingen – Politiek dagboek 14

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 13.

Donderdag 4 september

Eén ding staat vast: bijna alle fracties waren het erover eens, dat de “Beleidsnotitie Windturbinebeleid”, of hoe je het ook noemen wil, véél te lang op zich heeft laten wachten. Meerdere malen heeft de raad er bij het college met klem op aangedrongen, deze beleidsvisie op te stellen en aan de raad te presenteren. Pas dán kan de raad een goed afgewogen besluit nemen over de meerdere plannen, die nu ter tafel liggen.

Maar ook vandaag is deze collegevisie op windbeleid er nog steeds niet. De wethouder gaf dan ook ruiterlijk toe, dat hij “de regie een beetje kwijt” was. Dat pleit voor hem, dat moet gezegd. Maar dit gebrek aan regie, met deze grote belangen, is een slechte zaak. Welke belangen? Voor de samenleving: landschappelijk, planologisch en op het gebied van duurzaam energiebeleid; voor de initiatiefnemers: bedrijfseconomisch en op het gebied van planning in de tijd. Daarom is het o.i. terecht, dat de raadscommissie geen principeuitspraak heeft willen doen over het plan A31. Eerst wil de commissie alle gegevens, initiatieven, beleidsplannen, bestemmingsplannen op tafel, dan pas kan er een afgewogen besluit worden genomen.

Echter, een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg. De PvdA-fractie schaarde zich nogal kritiekloos achter het voorstel van zijn wethouder. Iets meer dualisme had een sterkere indruk gemaakt, volgens mij. De CDA-fractie verwees mét de andere overige partijen het college terug naar de onderhandelingstafel (met initiatiefnemers, provincie en buurgemeente). Het CDA plaatste daarbij de kanttekening, dat de A31-zone de enige is, die bespreekbaar is. Een windmolenpark zoals A-Z/NUON dat voorstaan, zou toekomstige industriële ontwikkelingen ten oosten van Oostpoort II kunnen belemmeren. Een argument, waar ik begrip voor kan opbrengen.

Maar als puntje bij paaltje komt, zullen CDA en PvdA bij een stemming de doorslag geven en zullen Wim Kroon c.s. hun A31-plan kunnen uitvoeren. Op zich geen slechte zaak, want zijn plan leek van het begin af haalbaar en een goede bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. Als het college zijn huiswerk beter had gedaan, hadden wij misschien direct voorgestemd! Nu hebben we een voorbehoud moeten maken…
Natuurlijk is het A-Z/NUON plan veel grootschaliger, wordt er veel meer vermogen geplaatst. Da’s mooi. Maar de inbreuk op het landschap is navenant groter. Daar zijn wij ook nog niet uit.

Zaterdag 6 september

Met Wim Kroon heb ik een lang telefoongesprek over zijn windmolenplan A31. Hij is er niet gerust op: zal een ‘grote jongen’ als het NUON samen met A-Z hem als kleine ondernemer niet overvleugelen, met alle machtsmiddelen en know-how die hen ten dienste staan?
Dat is ook voor ons natuurlijk niet zomaar te beantwoorden. Kroon vindt, dat hij vorig jaar al als eerste bij de gemeente en bij de gemeenteraad op de stoep heeft gestaan, dat hij alle kastanjes uit het vuur heeft moeten halen, tegen alle tegenwind van het college in. En nu kan A-Z/NUON er de vruchten van plukken. Is dat wel eerlijk?

Wordt vervolgd in deel 15.