Tagarchief: belangenverstrengeling

Toeristenbelasting en morele kwesties – Politiek dagboek 15

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 14.

Dinsdag 9 september

Vanavond was er dan eindelijk het zo lang verbeide overleg tussen de gemeenteraad en de toeristische branche over de invoering van de toeristenbelasting.
In de kantine van Camping “De Zeehoeve” had een flink deel van de gemeenteraad zich verzameld, om te praten met vertegenwoordigers van de toeristische bedrijfstakken. Mijn fractievoorzitter Joop en ik waren er ook bij.

Maandag 15 september

Fractievergadering. We spreken uitvoerig over de toeristenbelasting, die op de raadsagenda voor aanstaande woensdag staat. Ik heb besloten me te onthouden van stemming. Ik wil geen scheve ogen, die me achteraf verwijten dat ik als toeristisch ondernemer en bestuurslid van de schippersvereniging voor mijn eigen belang heb gestemd – dat zou dan tegen zijn geweest, uiteraard.

Iedereen weet nu wel, wat ik ervan vind en eigenlijk zouden alle raadsfracties dit standpunt moeten overnemen, toch? Nogal wat schippers en andere vertegenwoordigers van het toerisme vinden dat ik tóch moet stemmen bij de raadsvergadering. Ook een deel van de steunfractie vindt dat. Maar je moet consequent zijn, vind ik, en niet je principes laten varen omdat dat voor dit besluit toevallig beter uitkomt. Uiteindelijk is de steunfractie het daar ook wel mee eens.

Woensdag 17 september

Niet meestemmen? Ook vandaag weer word ik door collega’s over de toeristenbelasting gebeld door Harlingers. Zij hebben op mij gestemd, zeggen ze, mede omdat ik in hun ogen vertegenwoordiger ben van het toerisme in het algemeen en de bruine vloot in het bijzonder. En nu het er op aan komt, laat ik het er bij zitten! Juist nú moet ik tegenstemmen!

Ik moet zeggen, dat ik dit een moeilijke zaak vind. Graag zou ik deze mensen gelijk willen geven. Maar ook vind ik: eens gezegd, blijft gezegd. Ik kondigde aan niet mee te stemmen; daaraan is rijp beraad vooraf gegaan en overleg met betrokkenen en deskundigen. Met partijgenoten, met het landelijk partijbureau, met de griffie.
De media hebben van mijn standpunt melding gemaakt, daar moet ik me nu aan houden. Politieke draaierij hoort niet bij GroenLinks en juist door me te onthouden geef ik een signaal af aan de overige raadsleden, hoe belangrijk politieke zuiverheid is en blijft. Heeft GroenLinks zichzelf daarin niet een voorbeeldfunctie toebedeeld?

Donderdag 18 september

Na de raadsvergadering verzucht een mederaadslid van een andere oppositiefractie tegen me: “Ik geloof toch niet dat ik voor de politiek in de wieg gelegd ben!”
Dat is me op dat moment uit het hart gegrepen. Wat een vergadering! Het ging maar om de toeristenbelasting, maar gaandeweg verloor ik bijna mijn geduld. Wat jammer, dat dit niet uitgezonden kon worden over de radio!

Zaterdag 20 september

Nog even over de raadsvergadering: Het toeristenbelastingvoorstel van het college is toch aangenomen.
Het CDA, drie leden van de PvdA en D66 waren voor en dat was voldoende. Mijn stemonthouding, die nog wel wat commotie in mijn achterban heeft veroorzaakt, heeft op die uitslag geen invloed gehad, dus dat is misschien een soort van troost voor de betrokkenen.

Burgemeester Arlman heeft zich weer van zijn beste zijde laten kennen, door de toeristische branche tijdens de vergadering openlijk te verwijten, dat alle protesten slechts bedoeld waren om te ’traineren’. Tegen deze uitlating hebben wij bezwaar gemaakt. Dat protest werd ondersteund door Harlinger Belang. Jammer genoeg heeft Arlman de gewoonte, om raadsleden van GroenLinks niet uit te laten praten, wat mij inwendig weer tot het kookpunt heeft opgestookt.

Wordt vervolgd in deel 16.