Tagarchief: breedband

Honderden toeristen gebruiken draadloos netwerk

Goed nieuws uit Dokkum

En dan nu even wat goed nieuws over Beleef Dokkum 3D Online.  Sinds het netwerk en het portal online gingen, hebben er meer dan vijfendertighonderd bezoekers ingelogd via de draadloze hotspots in Dokkum. Dat zijn er veel meer dan we hadden durven hopen. Vooral sinds het begin van het toeristische seizoen nam het bezoekersaantal sterk toe. De cijfers bevestigen wat wij bij aanvang van het project hadden gehoopt. We veronderstelden dat gratis toegang tot het internet de drempel tot de hotspots zou verlagen. Dat is uitgekomen. 

In de grafiek hieronder heb ik de cijfers voor juni en juli eruit gelicht.

Grafiek van bezoekers draadloos netwerk Dokkum. © Kabel Noord 2010

Grafiek van bezoekers draadloos netwerk Dokkum. © Kabel Noord 2010

De volgende vraag die we onszelf stellen: Wat vinden al deze inloggers van de internetsite die zij nolens volens krijgen voorgeschoteld en wat doen zij met de informatie? We hebben geprobeerd deze zogenaamde pushpagina of landingspagina informatief en interessant te maken, zonder irritant te worden. 

Volgende week neemt Marja Verbeek, stagiaire bij Kabel Noord, een enquète af bij bezoekers van het Friese stadje.  Daarna weten we meer!

Meer over Beleef Dokkum en aanverwante onderwerpen


 

Logo Europese Unie  

 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het project Beleef Dokkum 3D Online wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Fryslân


Driedimensionaal en virtueel

Moet het anders in virtueel Dokkum?

 

In mijn vorige blog klaagde ik over de minder positieve reacties op de virtuele 3D-binnenstad, die we hebben laten bouwen voor het project Beleef Dokkum. Onmiddellijk kwam er commentaar.

 

Timo Mank schreef me: "Wat voegt dit toe aan Beleef Dokkum? Het voelt aan als een verlaten Sim!"

Een ‘Sim’ is een gesimuleerde wereld. Multimediakunstenaar Mank is een alom erkende expert op het gebied van Second Life en aanverwante driedimensionale virtuele werelden, die zich juist kenmerken door een drukke, virtuele lokale bevolking. Zijn opmerking zet me opnieuw aan het denken. Wat willen wij zien in een simulatie van de werkelijkheid? De werkelijkheid zelf? Een interpretatie? Een wereld mét of zonder bevolking? 

 

En de ondernemer die me schreef: "Wat een bedroevend beeld", voegde er na een reactie mijnerzijds aan toe: "Misschien gebruikte ik harde woorden, maar ik kijk vanuit de consument. Het kan altijd beter, en dat jullie er alles aan doen begrijp ik. Maar ik bekeek het en kon het niet laten om een reactie te geven. Dat doe ik als het goed is, maar ook als het beter kan, c.q. moet."

 

We nemen het ter harte. Nogmaals, niets geprobeerd is niets gecreëerd. Tijdens de Dag van de Toerist peilen we aanstaande zaterdag de reacties van de consumenten!

 
Zie ook "Plattelandsinnovatie gaat niet over rozen".

Meer over Beleef Dokkum en aanverwante onderwerpen


 

Logo Europese Unie  

 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het project Beleef Dokkum 3D Online wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Fryslân


Plattelandsinnovatie gaat niet over rozen

3D-omgeving nog geen onverdeeld succes 

 

We hebben intussen in Dokkum een heel goed werkend draadloos netwerk en toeristisch bezoekersportal. Er is nóg een onderdeel. Nog steeds krijgen we daar commentaar op: de kwaliteit van de driedimensionale virtuele wereld van Beleef Dokkum. Niet iedereen vindt die geslaagd. Sommige issues hebben we al kunnen verhelpen; die hoorden bij de kinderziektes die bij elk nieuw systeem horen. Denk hierbij aan een tijdbalk, die de laadtijd aangeeft, aan een tekst die aangeeft hoe je je muis moet bewegen, of een nieuwe foto om een pand op de juiste manier weer te geven.

Andere zaken zijn wat minder gemakkelijk aan te passen. De laadtijd op zichzelf is niet te vermijden. We hebben er met opzet voor gekozen om de driedimensionale omgeving web-based, dus vanaf een centrale server, te laten draaien. Het voorkomt dat bezoekers software moeten downloaden en installeren.

Hoe ‘echt’ moet het zijn?

Een andere oorzaak voor ontevredenheid is het feit, dat de virtuele wereld niet voor honderd procent een exacte kopie is van de echte wereld. Nauwelijks te vermijden, als je werkt met stagiaires en als je vooral ervoor kiest om tijd te steken in functionaliteit, in plaats van in natuurgetrouwheid.  Bovendien: ik vraag me af hoe belangrijk een exacte overeenkomst met de werkelijkheid is. Gaat het niet om een interpretatie van de realiteit en om het openen van nieuwe mogelijkheden om internet te verbinden met detailhandel? 

Maar goed, als het jouw winkel is die niet helemaal correct is weergegeven, kan dat pijnlijk zijn. Eén ondernemer zei daarover: ""Er staat een persoon voor mijn winkel, het is mijn vrouw zelfs!" Hij vond dat daar onverwijld iets aan gedaan moest worden. Intussen is er een fotograaf langs geweest en de nieuwe beelden worden of zijn al verwerkt in de database. 

En een ander stelde: "Wat een bedroevend beeld, complete panden zijn niet te herkennen. Er zijn panden die hebben boven tweemaal zoveel ramen en ook de begane grond lijkt nergens op.  Knip- en plakwerk, persoonlijk vind ik  dit antireclame voor Dokkum."

Een probleem bij elke oplossing

Pas toen het project al lang en breed was opgeleverd door de softwarebouwer, kwamen er – late  – reacties. Alles wat we nu doen, valt buiten de oorspronkelijke opzet en moet apart worden betaald. Dankzij de coulantie van de softwarebouwer vallen de kosten daarvan tot nu toe mee. Neem van mij aan, dat men daar alles heeft gedaan om het 3D-gedeelte van Beleef Dokkum te verbeteren. Neem ook van mij aan, dat het 3D-deel maar een enkel onderdeel is van een veel groter project, dat verder ook bestaat uit dingen als draadloze internettoegang voor toeristen, of een omvangrijke database met ondernemingen, evenementen en aantrekkelijke aspecten van de stad.

Tja, ik vind niet dat dit klinkt als opbouwende kritiek, maar okee, dat mag. Ik teken er wel bij aan, dat de 3D-binnenstad aan de ondernemers is aangereikt, zonder dat zij daar zelf één cent voor hebben hoeven te betalen. En zonder dat zij er ook maar een vin voor hebben hoeven  te verroeren. Toen de problemen aan het licht kwamen, hebben wij de ondernemers van de Breedstraten tijdens hun vergadering uitgenodigd om zo snel mogelijk te komen met een lijst, via hun bestuur. Die lijst is er niet gekomen, ondanks herhaalde verzoeken onzerzijds. Niet van het bestuur, niet van leden van de Winkeliersvereniging, niet van leden vanuit Club65. Desondanks hebben we de bezwaren meegenomen, voor zover wij die kenden. 

Pas toen het project al lang en breed was opgeleverd door de softwarebouwer, kwamen er – late  – reacties. Alles wat we nu doen, valt buiten de oorspronkelijke opzet en moet apart worden betaald. Dankzij de coulantie van de softwarebouwer vallen de kosten daarvan tot nu toe mee. Neem van mij aan, dat men daar alles heeft gedaan om het 3D-gedeelte van Beleef Dokkum te verbeteren. Neem ook van mij aan, dat het 3D-deel maar een enkel onderdeel is van een veel groeter project, dat verder ook bestaat uit dingen als draadloze internettoegang voor toeristen, of een omvangrijke database met ondernemingen, evenementen en aantrekkelijke aspecten van de stad.

Toekomstige doorontwikkeling

In de toekomst voegen wij daar nog QR-codes aan toe, augmented reality voor i-Phones en smartphones, serious gaming en een koppeling met reality-programma’s in de stijl van ‘Wie is de Mol’ of Robinson eiland. We gaan er gewoon mee verder. Als je niets doet krijg je geen kritiek, maar je brengt ook niets tot stand.

Het is jammer, dat op het Friese platteland  – waar ik het stadje Dokkum gemakshalve ook maar even bij reken – altijd eerst gekeken wordt naar de dingen die niet goed zijn. Voor elke oplossing verzint men hier wel een probleem. Het gaat niet goed met de economie. Het platteland krimpt. Men klaagt en moppert heel wat af, maar wanneer je op zoek bent naar dragers van een innovatie, een plan, of een concept is er zelden iemand thuis.

Zie ook vervolg van deze blog in Driedimensionaal en virtueel 

Logo Europese Unie  

 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het project Beleef Dokkum 3D Online wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Fryslân


Beleef Dokkum bij Dag van de Toerist

Dokkum. Op 31 juli presenteert "Beleef Dokkum" zich tijdens de Dag van de Toerist, midden in het centrum van Dokkum. Dat doen we vanuit een stand langs de Dijkswal, temidden van vele andere uitingen van het bedrijfsleven. Het is mijn laatste werkdag vóór de zomervakantie. 


Diverse innovatieve zaken zullen we laten zien, waaronder een doorlopende presentatie van het Portal Beleef Dokkum. De features van de website, de webcam op de Grote Breedstraat, de 3D-omgeving, de dagagenda van de Dag van de Toerist, stukjes van de website van Kabel Noord, MediaCT, Eurogroup, Speak, Wentzo. We laten het zien via een groot LCD-scherm, dat bereidwillig ter beschikking wordt gesteld door PTH, een van de innovatieve bedrijven uit Kollumerzwaag.


Verder, op een tweede monitor tonen we een lopende presentatie, met filmpjes, logo’s, teksten, delen van de website, de webcam en materiaal van de hierboven genoemde partners. We geven ook museum- en cultuurclub Markant Friesland de gelegenheid om iets te laten zien. Een webcam is gericht op het straatbeeld direct voor de kraam. Het Surhuisterveense bedrijf Speak laat zien wat er mogelijk is met gezichtsherkenningssoftware.

Ten derde zetten we twee PC’s of laptops neer waarmee passanten zelf kunnen rondnavigeren op Beleef Dokkum. Waarschijnlijk met losse monitors, vanwege de benodigde lichtsterkte. 

De stand gaan we attractief inrichten met PR-dingetjes. We delen flyers uit en posters. 

Meer over het project Beleef Dokkum

 


 

Logo Europese Unie  

 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND

HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD

DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE

PROVINCIE FRYSLÂN

Friesland moet haast maken met invoering glasvezel

Infrastructuur en mobiliteit zijn dragers van de kenniseconomie en van innovatie. Van infrastructuren als kanalen, autowegen en rails, hoogspanningsleidingen en aardgasbuizen heb ik minder verstand, maar over digitale infrastructuur zou ik graag het volgende willen opmerken.

In een persbericht laat het Friese College van Gedeputeerde Staten deze week weten, dat het álle Friese huishoudens aan wil sluiten op een breedbandnetwerk. Met name moet dat ook in de zogenaamde ‘onrendabele’ regio’s tot stand komen.

Mij lijkt het een goed beleidsvoornemen. Juist de provincie Fryslân is gezegend met een groot aantal van dergelijke gebieden. Juist op die plekken zal het positieve effect van supersnel internet het meest voelbaar zijn. En als het er eenmaal ligt, kan de provincie haar gedoodverfde rol als ‘Proeftuin’ en als ‘Breedbandlaboratorium’ helemaal waarmaken.

De uitvoering van dat plan willen de gedeputeerden neerleggen bij ‘marktpartijen’. Het is goed dat er van overheidswege extra druk op gelegd gaat worden. Uit zichzelf zal ‘de markt’ er niet zoveel haast mee maken. 

Wijselijk laat het College het in het midden, welke soort breedband de voorkeur geniet. Zelfs ‘draadloos’ wordt erbij gehaald. Een draadloze straalverbinding lijkt mij helemaal geen slecht idee voor moeilijk bereikbare locaties, maar ik hoop niet dat iemand serieus gaat proberen om de hele provincie alleen via dat middel van snel internet te voorzien. Dat gaat gegarandeerd capaciteitsproblemen opleveren.

Volgens mij zal deze provincie zwaar moeten inzetten op de invoering van glasvezel, in de vorm van Fiber to the Home (FttH) en Fiber to the Business (FttB). Weliswaar kan er veel met het KPN-koperdraad en nog meer met de huidige coaxkabel, maar op iets langere termijn – zeg een jaar of vijf á tien – zal glasvezel het toch moeten gaan doen, als we alle hoge ambities willen waarmaken die wij in Fryslân (zouden moeten) hebben.

Zeg nu zelf: glasvezel wordt met grote voortvarendheid ingevoerd in de vroegere Oostbloklanden en in de nieuwe economieën van de eenentwintigste eeuw in Azië en Zuid-Amerika. De wet van de remmende voorsprong zals ons zwaar opbreken, als wij in de Oude Wereld blijven hangen in wat we hebben en niet kiezen voor wat we kunnen. We zullen in de loop van deze eeuw genoegen moeten nemen met een positie aan de zijlijn. Onze grote welvaart zal tot het verleden gaan behoren. We zullen onvermijdelijk terugvallen tot een perifere uithoek van de wereldeconomie, zoals tot nu toe de oude Derde Wereld.


De volledige tekst van het provinciale persbericht, d.d. 29 juni 2010

Breedband biedt kansen voor economie

Ambitie: elke woning aangesloten op elektronische supersnelweg

Alle inwoners van Fryslân moeten aangesloten kunnen worden op internet, of ze nu in de stad wonen of ergens in een dunbevolkt gebied. Een netwerk van (glasvezel)kabel dat de hele provincie dekt, of een draadloos netwerk, is goed voor de Friese economie en de leefbaarheid op het platteland, vindt het college van Gedeputeerde Staten.


Het College wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een netwerk waarop alle inwoners en bedrijven in Fryslân worden aangesloten. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek (waaruit moet blijken dat het bedrijfsleven flink mee-investeert) kunnen Provinciale Staten een besluit nemen over de aanleg van het netwerk.


Op dit moment leggen bedrijven alleen kabels aan in rendabele gebieden als steden en bedrijfsterreinen. Voor het platteland bestaat veel minder animo. De provincie Fryslân wil onderzoeken hoe marktpartijen verleid kunnen worden ook deze onrendabele regio’s te bekabelen. Met een plan dat dekkend is voor heel Fryslân wil de provincie hen uitdagen om eerder en sneller te investeren in glasvezelkabel dan zij nu van plan zijn.


Een netwerk voor ict heeft positieve effecten op de welvaart per hoofd van de bevolking, de productiviteit, werkgelegenheid en het vestigings- en investeringsklimaat. Ook helpt het bij het in stand houden en ontwikkelen van sociale contacten. In dunbevolkte gebieden kan internet een wapen zijn tegen de krimp van het aantal inwoners op het platteland.


Welk netwerk er moet komen, staat nog niet vast. Of het glasvezel moet zijn, coax of een draadloze technologie die ook in de toekomst perspectief biedt op een grote verscheidenheid aan digitale toepassingen moet blijken uit het onderzoek.


In het rapport moet staan hoe groot het aantal aan te sluiten woningen, bedrijven, organisaties en instellingen is en welke al bestaande netwerken aan elkaar geknoopt kunnen worden, zodat er een open netwerk ontstaat dat interessant is voor allerlei providers en leveranciers.


Provinciale Staten krijgen nu eerst een opiniërende notitie van het College, waarin de randvoorwaarden staan geformuleerd voor de rol die de provincie in de bekabeling van Fryslân kan innemen.

Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Communicatie van de provincie Fryslân, tel. 058 – 292 5735. Dit persbericht is ook te vinden op Internet: www.fryslan.nl.

Japanse oesters promoten Dokkum

Onlangs vernam ik dat De Stichting Stadsmarketing Dokkum een nieuw regioproduct aan burgemeester Marga Waanders had overhandigd. Japanse oesters waren het, inderdaad een typisch Fries product. Ik heb ze bij de Amelander veerdam zelf wel geraapt, in mijn tijd als Waddenschipper. Dat leegslurpen van oesterschelpen heeft me nooit erg aangesproken, maar ze zijn wel heel lekker als je ze als mosselen opkookt, met een uitje, knoflook en wat witte wijn. De kenners zullen het wel niet met me eens zijn. 
 
Droogvallen langs de Oude Veerdam Ameland. Foto Inge van Hesteren
 
Uit het bericht maakte ik verder op, dat de vermarkting van Dokkum vanaf dit jaar door deze stichting zou worden gebundeld. De VVV, Markant Fryslân, Club65, Handel & Industrie Dongeradeel, ze zitten er allemaal bij. Het onderwerp gaat mij zeer ter harte. Met het project ‘Beleef Dokkum 3D Online’ hebben Kabel Noord en partner Nofcom met de hun ten dienste staande middelen gepoogd om een duwtje te geven aan het Dokkumer ambitieniveau.
 
Graag willen wij met ‘Beleef Dokkum’ een bijdrage leveren aan de Stichting  Stadsmarketing Dokkum. Ik heb aan voorzitter Garmt Visser voorgesteld om binnenkort even kennis te maken en over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Hij zit ook in de zogenaamde ‘Referentiegroep’ van ‘Beleef Dokkum’ en hij reageerde meteen positief.
 
Wordt vervolgd!
 
 
 

‘Iets’ maken van ‘niets’

Mijn collega Pytsje Wobbes wees me er vanmiddag op. Het was 1 juli 2008, bijna twee jaar geleden. Ik schreef die dag een blogposting met een overzicht en opsomming van projecten, waarmee ik toen bezig was. Eén ervan hield een belofte in voor een project, dat later tot volle wasdom kwam onder de werknaam ‘Dokkum Online 3D’ en uiteindelijk onder de definitieve naam ‘Beleef Dokkum’. Hieronder geef ik nog eens mijn gedachten van destijds weer. Dankzij lobby’en, veel overleg, bijslijpen van plannen en goede communicatie met het Provinciehuis is ‘niets’ toch tot ‘iets’ gemaakt.


Breedstraten

Een plan van Nofcom, onder meer om samen webcams in het Dokkumer stadscentrum op te hangen. Daarmee wordt een virtuele 3D-wereld gecreëerd; verder gekoppeld aan wifi en glasvezel. Rienk Terpstra, één van de ambtenaren van de provincie aan wie het is voorgelegd, zag volgens mij niet veel in het plan. We zullen zien, ik vond het geen gek idee, eigenlijk.


Logo Europese Unie 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND
HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD
DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE
PROVINCIE FRYSLÂN

Regionale omroep over Beleef Dokkum

Vrijdag al berichtte Omrop Fryslân over de livegang van ‘Beleef Dokkum’.
Op de website van de Omrop staat te lezen:

Fergees ynternet yn Dokkum

As earste Fryske stêd kin elkenien yn ‘e binnenstêd fan Dokkum fergees op ynternet surfe. It is bedoeld foar toeristen op de kamping of mei de boat en minsken dy’t winkelje yn it sintrum. Op startpagina beleefdokkum.nl fine se ynformaasje fine oer de stêd en de winkels.

Boppedat is fan de grutste winkelstrjitte in 3D-ferzje makke. It projekt krige fan de provinsje twa ton subsydzje. Freed wie de ôftraap troch boargemaster Waanders.

Omrop Fryslân Beharkje ús reportaazje


Logo Europese Unie 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND
HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD
DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE
PROVINCIE FRYSLÂN

‘Beleef Dokkum’ in de krant

Dokkum lokt toeristen met virtuele rondgang

De Leeuwarder Courant schreef vrijdag j.l.:

DOKKUM – Twee jaar na de eerste aanzet is vanmorgen het project ‘Beleef Dokkum
3D Online’ gelanceerd. Toeristen kunnen nu thuis op internet alvast een kijkje nemen
en op die manier worden verleid naar Dokkum te komen. Eenmaal daar krijgen ze via Wifi-hotspots informatie over routes, culturele voorstellingen, monumenten of winkels aangeboden. Het project is indertijd als idee geopperd bij de Fryske Fiersichten,waarin bewoners en organisaties plannetjes konden indienen om van Fryslân in het jaar 2030 een aangename woon-, werk- en vakantieplek te maken. De provincie Fryslân kende Dokkum 3D een subsidie toe van €200.000.

Opening Beleef Dokkum, Foto LC Wietze Landman

Op de foto rechts initiatiefnemer Gijs van Hesteren, innovator bij Kabel Noord, en links Roeland Westra van leerbedrijf NOFCOM.
Foto en tekst met dank aan LC/Wietze Landman

Noot van Gijs: Jammer dat ik daar zo vreemd bij sta te kijken…


Logo Europese Unie 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND
HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD
DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE
PROVINCIE FRYSLÂN

Echt en virtueel, gevat in een enkel moment

Tweede-Kamerlid en burgemeester oefenen hun wandeling door Virtueel Dokkum

Roeland Westra wijst de politici de weg door virtueel Dokkum. Foto Henk Aartsma

Roeland Westra wijst de politici de weg door virtueel Dokkum. Links: Marga Waanders, burgemeester van Dongeradeel, midden: Lutz Jacobi, Tweede-kamerlid voor de PvdA, rechts: Roeland Westra. Foto Henk Aartsma

Acht laptops en een heel groot beeldscherm stonden het publiek ter beschikking tijdens het openingsevent van Beleef Dokkum. Een beetje assistentie kon geen kwaad. Roeland Westra, projectmanager van Nofcom en onze gewaardeerde partner in dit project, vond het niet erg om het nog eens uit te leggen.

Mooi, om de Dokkumer Breedstraat zowel in het echt als virtueel voor je neus te hebben…


Logo Europese Unie 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND
HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD
DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE
PROVINCIE FRYSLÂN