Tagarchief: COA

Zoutpilaren in lokale politiek – Politiek dagboek 36

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 35.

Gedoe

Maandag 2 februari

Een hoop gedoe over van alles en nog wat. Hieruit een greep:

  • Voorbereidingen voor de manifestatie “Van Harte Pardon” van a.s. donderdag.
    Veel steunbetuigingen rond de spoorlijnactie en communicatie met mensen die zich erachter scharen.
  • Een medewerker van het COA, die boos op mij is, omdat ik een tekst van hem zonder zijn toestemming openbaar heb gemaakt. later meer hierover.
  • Mensen uit de Zuiderhaven, die zich ergeren aan de jachthaven die er komen moet.
  • Het Friesch Dagblad, dat wil weten wat ik als charterschipper vind van de berichten over 25 % krimp van de vloot de komende jaren.
  • Raadsleden van andere fracties, die willen overleggen over de komende raadscomissievergadering.
  • Vruchteloze pogingen om de zieltogende Stichting Noodopvang te benaderen. Irritant.

Dinsdag 3 februari

VAN HARTE PARDON aanstaande donderdagavond.
Na een suggestie van Klaas Harinck van de Vereniging Vluchtelingenwerk Fryslân hebben we een bus met 52 zitplaatsen ‘geregeld’, die donderdagavond van Harlingen naar de manifestatie “Van Harte Pardon” afreist.
Het is volgens ons nuttig en nodig dat lokale overheden hun stem nog eens krachtig laten horen op zo’n manifestatie, in aansluiting op de uiterst loffelijke initiatieven van de provincie en van de VFG. Zo kan het niet langer!
We nemen een aantal Harlinger GroenLinksers mee, we hopen ook op een aantal gemeenteraadsleden van diverse fracties. Ook het college is van harte uitgenodigd. Maar vooral gaat het bij deze busreis om mensen uit ‘ons’ AZC.

Woensdag 4 februari

Er zijn zóveel aanmeldingen vanuit het AZC voor de busrit, dat we er twee bussen bij hebben gehuurd. Twee vertrekken vanuit het AZC naar Leeuwarden, één vanaf het Station.

Versteende blikken in lokale politiek

Het was vanavond commissievergadering.
In een besloten nazit met de gemeenteraad hebben wij van GroenLinks onze mederaadsleden van de andere fracties uitgenodigd mee te gaan en eventueel een deel van de kosten te dragen (ja, drie bussen kosten meer dan één). Ik vond het teleurstellend dat op beide uitnodigingen lauw gereageerd werd, tenminste door de fracties als politieke entiteit.

Op persoonlijke titel wél, laat ik dat er bij zeggen! Sommigen wilden op persoonlijke titel wel meerijden of -betalen. Ook goed, maar ik had gehoopt op een ‘statement’ door een lokale overheid, die toch lippendienst bewees aan de recente intiatieven van de VFG. Vanavond verhinderd zijn onder meer Erents van D66, Sita Helfrich van de PvdA en het college, die andere verplichtingen hebben.
Verder heb ik ook gevraagd om meer inzet en meer betrokkenheid met en aanvullende kredieten voor de worstelende stichting Noodopvang. Een oproep per e-mail van PvdA-fractievoorzitter Wouter de Groot, dat ‘er van de raad ook iets moest komen’ aangaande de ‘alarmerende berichten over het beleid van Verdonk inzake asielzoekers’ had me doen verwachten dat zijn fractie zich vol verve zou storten op deze problematiek. Helemaal niets dus. Soms begrijp ik niets van politiek.
De CDA-fractie zweeg en zat er als versteend bij. Onze lieve heer deed dat ook met zondaars: hij veranderde ze in zoutpilaren. In dit geval was hun eigen schaamte over het rijksbeleid en hun eigen zwijgen (waar alleen een luid protest op zijn plaats is) vermoedelijk al voldoende.
Vanavond heb ik voor eerst het sinds het begin van mijn raadslidmaatschap het gevoel, dat politiek niet mijn stiel is. Ik ga me echt eens beraden of ik hier wel mee door wil gaan.

Lees het vervolg in aflevering 37.