Tagarchief: Digitale Agenda Friesland

Barsten in het partnerschap

De weg naar de toekomst is weerbarstig

In deze provincie Fryslân zijn we maar druk in de weer met het innoveren. Echter, wanneer je daar als kleine zelfstandige aan wilt meedoen, krijg je te maken met de praktijk. Daarin leidt bureaucratie soms tot een contra-innovatieve patstelling.

Een voorbeeld. Bij een recent projectplan bleek, dat de kleine ondernemers worden ‘gestraft’ voor hun kleinheid. ‘Grote jongens’ zoals hogescholen, clubs als TNO, Atos Origin, PWC of – vooruit dan maar, Kabel Noord – kunnen naar hartenlust innovatieprojecten indienen. Zij mogen dik betaalde werkuren stoppen in hun cofinanciering . Logisch, de ‘markt’ moet altijd eigen geld leggen naast overheidssubsidie. Dat is terecht, maar voor éénmansbedrijven, ZZP’ers en starters wordt het dan vaak moeilijk.

Lees verder Barsten in het partnerschap

Burum speerpunt Digitale Agenda

Slimme plattelandssamenleving

Noordoost-Friesland is de leidende regio  van het Europese ontwikkelingsproject Vital Rural Area. Dertien partners uit gebieden rondom de Noordzee doen eraan mee. Daar zitten gemeentes en provincies bij uit Noorwegen, Denemarken, Engeland, Duitsland, Engeland en België. Onderdeel van het Noordoostfriese deelproject is Smart Rural Network Society, ofwel de Tûke Plattelâns Netwurk Mienskip. Waar gaat dat over? Het leven op het platteland staat onder druk. Meer ouderen, minder jongeren. Meer zorgbehoefte, minder geld. Meer werkloosheid, minder bedrijven. Hoe kunnen we ervoor zorgen, dat het toch fijn blijft om in een klein dorp te wonen?

Jaarvergadering Plaatselijk belang Burum, 15 maart 2011. Foto © Kabel Noord.

Overheid, bedrijfsleven, zorg & welzijn staken de koppen bij elkaar. Hoe kon dit plan het beste aangepakt worden? En wáár? Mee aan tafel zaten onder andere de Provincie Fryslân en drie gemeenten. In goed overleg besloten zij om Burum als proefdorp uit te kiezen – al moest Burum dat zelf ook wel willen. Lees verder Burum speerpunt Digitale Agenda