Tag Archives: draadloos

Honderden toeristen gebruiken draadloos netwerk

Goed nieuws uit Dokkum

En dan nu even wat goed nieuws over Beleef Dokkum 3D Online.  Sinds het netwerk en het portal online gingen, hebben er meer dan vijfendertighonderd bezoekers ingelogd via de draadloze hotspots in Dokkum. Dat zijn er veel meer dan we hadden durven hopen. Vooral sinds het begin van het toeristische seizoen nam het bezoekersaantal sterk toe. De cijfers bevestigen wat wij bij aanvang van het project hadden gehoopt. We veronderstelden dat gratis toegang tot het internet de drempel tot de hotspots zou verlagen. Dat is uitgekomen. 

In de grafiek hieronder heb ik de cijfers voor juni en juli eruit gelicht.

Grafiek van bezoekers draadloos netwerk Dokkum. © Kabel Noord 2010

Grafiek van bezoekers draadloos netwerk Dokkum. © Kabel Noord 2010

De volgende vraag die we onszelf stellen: Wat vinden al deze inloggers van de internetsite die zij nolens volens krijgen voorgeschoteld en wat doen zij met de informatie? We hebben geprobeerd deze zogenaamde pushpagina of landingspagina informatief en interessant te maken, zonder irritant te worden. 

Volgende week neemt Marja Verbeek, stagiaire bij Kabel Noord, een enquète af bij bezoekers van het Friese stadje.  Daarna weten we meer!

Meer over Beleef Dokkum en aanverwante onderwerpen


 

Logo Europese Unie  

 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het project Beleef Dokkum 3D Online wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Fryslân


Driedimensionaal en virtueel

Moet het anders in virtueel Dokkum?

 

In mijn vorige blog klaagde ik over de minder positieve reacties op de virtuele 3D-binnenstad, die we hebben laten bouwen voor het project Beleef Dokkum. Onmiddellijk kwam er commentaar.

 

Timo Mank schreef me: "Wat voegt dit toe aan Beleef Dokkum? Het voelt aan als een verlaten Sim!"

Een ‘Sim’ is een gesimuleerde wereld. Multimediakunstenaar Mank is een alom erkende expert op het gebied van Second Life en aanverwante driedimensionale virtuele werelden, die zich juist kenmerken door een drukke, virtuele lokale bevolking. Zijn opmerking zet me opnieuw aan het denken. Wat willen wij zien in een simulatie van de werkelijkheid? De werkelijkheid zelf? Een interpretatie? Een wereld mét of zonder bevolking? 

 

En de ondernemer die me schreef: "Wat een bedroevend beeld", voegde er na een reactie mijnerzijds aan toe: "Misschien gebruikte ik harde woorden, maar ik kijk vanuit de consument. Het kan altijd beter, en dat jullie er alles aan doen begrijp ik. Maar ik bekeek het en kon het niet laten om een reactie te geven. Dat doe ik als het goed is, maar ook als het beter kan, c.q. moet."

 

We nemen het ter harte. Nogmaals, niets geprobeerd is niets gecreëerd. Tijdens de Dag van de Toerist peilen we aanstaande zaterdag de reacties van de consumenten!

 
Zie ook "Plattelandsinnovatie gaat niet over rozen".

Meer over Beleef Dokkum en aanverwante onderwerpen


 

Logo Europese Unie  

 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het project Beleef Dokkum 3D Online wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Fryslân


Plattelandsinnovatie gaat niet over rozen

3D-omgeving nog geen onverdeeld succes 

 

We hebben intussen in Dokkum een heel goed werkend draadloos netwerk en toeristisch bezoekersportal. Er is nóg een onderdeel. Nog steeds krijgen we daar commentaar op: de kwaliteit van de driedimensionale virtuele wereld van Beleef Dokkum. Niet iedereen vindt die geslaagd. Sommige issues hebben we al kunnen verhelpen; die hoorden bij de kinderziektes die bij elk nieuw systeem horen. Denk hierbij aan een tijdbalk, die de laadtijd aangeeft, aan een tekst die aangeeft hoe je je muis moet bewegen, of een nieuwe foto om een pand op de juiste manier weer te geven.

Andere zaken zijn wat minder gemakkelijk aan te passen. De laadtijd op zichzelf is niet te vermijden. We hebben er met opzet voor gekozen om de driedimensionale omgeving web-based, dus vanaf een centrale server, te laten draaien. Het voorkomt dat bezoekers software moeten downloaden en installeren.

Hoe ‘echt’ moet het zijn?

Een andere oorzaak voor ontevredenheid is het feit, dat de virtuele wereld niet voor honderd procent een exacte kopie is van de echte wereld. Nauwelijks te vermijden, als je werkt met stagiaires en als je vooral ervoor kiest om tijd te steken in functionaliteit, in plaats van in natuurgetrouwheid.  Bovendien: ik vraag me af hoe belangrijk een exacte overeenkomst met de werkelijkheid is. Gaat het niet om een interpretatie van de realiteit en om het openen van nieuwe mogelijkheden om internet te verbinden met detailhandel? 

Maar goed, als het jouw winkel is die niet helemaal correct is weergegeven, kan dat pijnlijk zijn. Eén ondernemer zei daarover: ""Er staat een persoon voor mijn winkel, het is mijn vrouw zelfs!" Hij vond dat daar onverwijld iets aan gedaan moest worden. Intussen is er een fotograaf langs geweest en de nieuwe beelden worden of zijn al verwerkt in de database. 

En een ander stelde: "Wat een bedroevend beeld, complete panden zijn niet te herkennen. Er zijn panden die hebben boven tweemaal zoveel ramen en ook de begane grond lijkt nergens op.  Knip- en plakwerk, persoonlijk vind ik  dit antireclame voor Dokkum."

Een probleem bij elke oplossing

Pas toen het project al lang en breed was opgeleverd door de softwarebouwer, kwamen er – late  – reacties. Alles wat we nu doen, valt buiten de oorspronkelijke opzet en moet apart worden betaald. Dankzij de coulantie van de softwarebouwer vallen de kosten daarvan tot nu toe mee. Neem van mij aan, dat men daar alles heeft gedaan om het 3D-gedeelte van Beleef Dokkum te verbeteren. Neem ook van mij aan, dat het 3D-deel maar een enkel onderdeel is van een veel groter project, dat verder ook bestaat uit dingen als draadloze internettoegang voor toeristen, of een omvangrijke database met ondernemingen, evenementen en aantrekkelijke aspecten van de stad.

Tja, ik vind niet dat dit klinkt als opbouwende kritiek, maar okee, dat mag. Ik teken er wel bij aan, dat de 3D-binnenstad aan de ondernemers is aangereikt, zonder dat zij daar zelf één cent voor hebben hoeven te betalen. En zonder dat zij er ook maar een vin voor hebben hoeven  te verroeren. Toen de problemen aan het licht kwamen, hebben wij de ondernemers van de Breedstraten tijdens hun vergadering uitgenodigd om zo snel mogelijk te komen met een lijst, via hun bestuur. Die lijst is er niet gekomen, ondanks herhaalde verzoeken onzerzijds. Niet van het bestuur, niet van leden van de Winkeliersvereniging, niet van leden vanuit Club65. Desondanks hebben we de bezwaren meegenomen, voor zover wij die kenden. 

Pas toen het project al lang en breed was opgeleverd door de softwarebouwer, kwamen er – late  – reacties. Alles wat we nu doen, valt buiten de oorspronkelijke opzet en moet apart worden betaald. Dankzij de coulantie van de softwarebouwer vallen de kosten daarvan tot nu toe mee. Neem van mij aan, dat men daar alles heeft gedaan om het 3D-gedeelte van Beleef Dokkum te verbeteren. Neem ook van mij aan, dat het 3D-deel maar een enkel onderdeel is van een veel groeter project, dat verder ook bestaat uit dingen als draadloze internettoegang voor toeristen, of een omvangrijke database met ondernemingen, evenementen en aantrekkelijke aspecten van de stad.

Toekomstige doorontwikkeling

In de toekomst voegen wij daar nog QR-codes aan toe, augmented reality voor i-Phones en smartphones, serious gaming en een koppeling met reality-programma’s in de stijl van ‘Wie is de Mol’ of Robinson eiland. We gaan er gewoon mee verder. Als je niets doet krijg je geen kritiek, maar je brengt ook niets tot stand.

Het is jammer, dat op het Friese platteland  – waar ik het stadje Dokkum gemakshalve ook maar even bij reken – altijd eerst gekeken wordt naar de dingen die niet goed zijn. Voor elke oplossing verzint men hier wel een probleem. Het gaat niet goed met de economie. Het platteland krimpt. Men klaagt en moppert heel wat af, maar wanneer je op zoek bent naar dragers van een innovatie, een plan, of een concept is er zelden iemand thuis.

Zie ook vervolg van deze blog in Driedimensionaal en virtueel 

Logo Europese Unie  

 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Het project Beleef Dokkum 3D Online wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Fryslân


Beleef Dokkum bij Dag van de Toerist

Dokkum. Op 31 juli presenteert "Beleef Dokkum" zich tijdens de Dag van de Toerist, midden in het centrum van Dokkum. Dat doen we vanuit een stand langs de Dijkswal, temidden van vele andere uitingen van het bedrijfsleven. Het is mijn laatste werkdag vóór de zomervakantie. 


Diverse innovatieve zaken zullen we laten zien, waaronder een doorlopende presentatie van het Portal Beleef Dokkum. De features van de website, de webcam op de Grote Breedstraat, de 3D-omgeving, de dagagenda van de Dag van de Toerist, stukjes van de website van Kabel Noord, MediaCT, Eurogroup, Speak, Wentzo. We laten het zien via een groot LCD-scherm, dat bereidwillig ter beschikking wordt gesteld door PTH, een van de innovatieve bedrijven uit Kollumerzwaag.


Verder, op een tweede monitor tonen we een lopende presentatie, met filmpjes, logo’s, teksten, delen van de website, de webcam en materiaal van de hierboven genoemde partners. We geven ook museum- en cultuurclub Markant Friesland de gelegenheid om iets te laten zien. Een webcam is gericht op het straatbeeld direct voor de kraam. Het Surhuisterveense bedrijf Speak laat zien wat er mogelijk is met gezichtsherkenningssoftware.

Ten derde zetten we twee PC’s of laptops neer waarmee passanten zelf kunnen rondnavigeren op Beleef Dokkum. Waarschijnlijk met losse monitors, vanwege de benodigde lichtsterkte. 

De stand gaan we attractief inrichten met PR-dingetjes. We delen flyers uit en posters. 

Meer over het project Beleef Dokkum

 


 

Logo Europese Unie  

 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND

HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD

DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE

PROVINCIE FRYSLÂN

Beleef Dokkum op YouTube

De Provincie Fryslân heeft over elk project dat ze heeft gefinancierd vanuit het fonds voor risicovolle innovaties Fryslân Fernijt II een documentaire laten maken. Zo ook van ons project Beleef Dokkum 3D Online. De video is gemaakt door PS Producties uit Leeuwarden. Het resultaat staat inmiddels op het Youtubekanaal van de provincie:http://www.youtube.com/watch?v=vlTQMnsi3i4

‘Wij van Beleef Dokkum’ zijn best tevreden met de film. In luttele minuten is het duidelijk wat we met het plan hebben beoogd. Niet alleen Roeland Westra en ik mochten als directe projectpartners vertellen over Beleef Dokkum, ook onafhankelijke woordvoerders deden dat – zoals een kampeerder en een campingbeheerder.
Op de site van de provincie kan je er het volgende over lezen:

De Provincie Fryslân steunt met het Regionaal Innovatie Programma Fryslân Fernijt experimentele risicovolle samenwerkingsprojecten. Deze projecten dragen bij aan innovatie binnen de thema’s Recreatie en Toerisme, Duurzame Energie en Water. Binnen het thema Recreatie en Toerisme wordt de toerist via internet verleid om naar Dokkum te komen. Op de website wordt de winkelstraat in 3D weergegeven en via WiFi hotspots wordt de toerist in Dokkum gratis informatie aangeboden.
www.fryslan.nl/fryslanfernijt 

Videodocumentaire Beleef Dokkum 3D Online

Niet alleen verleiden we de bezoeker die thuis aan het zoeken is naar een leuke plek om zijn vrije tijd te besteden, we willen hem ook begeleiden als hij eenmaal ter plaatse is. Hoe vaak gebeurt het niet, dat je op je plaats van bestemming de webppagina niet meer kan bereiken, die je zo geïnspireerd had? Daar hebben we nu iets aan kunnen verbeteren.

Meer over het project Beleef Dokkum


Logo Europese Unie  

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND

HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD

DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE

PROVINCIE FRYSLÂN


‘Iets’ maken van ‘niets’

Mijn collega Pytsje Wobbes wees me er vanmiddag op. Het was 1 juli 2008, bijna twee jaar geleden. Ik schreef die dag een blogposting met een overzicht en opsomming van projecten, waarmee ik toen bezig was. Eén ervan hield een belofte in voor een project, dat later tot volle wasdom kwam onder de werknaam ‘Dokkum Online 3D’ en uiteindelijk onder de definitieve naam ‘Beleef Dokkum’. Hieronder geef ik nog eens mijn gedachten van destijds weer. Dankzij lobby’en, veel overleg, bijslijpen van plannen en goede communicatie met het Provinciehuis is ‘niets’ toch tot ‘iets’ gemaakt.


Breedstraten

Een plan van Nofcom, onder meer om samen webcams in het Dokkumer stadscentrum op te hangen. Daarmee wordt een virtuele 3D-wereld gecreëerd; verder gekoppeld aan wifi en glasvezel. Rienk Terpstra, één van de ambtenaren van de provincie aan wie het is voorgelegd, zag volgens mij niet veel in het plan. We zullen zien, ik vond het geen gek idee, eigenlijk.


Logo Europese Unie 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND
HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD
DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE
PROVINCIE FRYSLÂN

Al 10.000 unieke bezoekers ‘Beleef Dokkum’

Persbericht van Beleef Dokkum en noordoostfriesland.nl:

DOKKUM – De website www.beleefdokkum.nl, die op vrijdag 23 april werd gelanceerd, heeft binnen een week de eerste 10.000 unieke bezoekers al mogen verwelkomen. Ook hebben toeristen inmiddels regelmatig ingelogd op het gratis draadloze netwerk in Dokkum.

Terwijl de grote promotieacties nog moeten beginnen, is de website nu al een groot succes. Op de website kunnen de Breedstraten in Dokkum in 3D worden bekeken en is voor toeristen een schat aan informatie over Dokkum en haar omgeving te vinden. Ook de webcam op de site, die beelden laat zien van de Grote en Kleine Breedstraat is populair.

De initiatiefnemers zijn blij met de bezoekersaantallen en zijn druk bezig met de voorbereidingen voor verdere promotieacties van Beleef Dokkum. Voor toeristen, maar ook voor inwoners van Dokkum en omgeving. “De start van ‘Beleef Dokkum’ is succesvol geweest, maar nu gaat het echte werk pas beginnen”, aldus Roeland Westra (NOFCOM).
“Er is in en om Dokkum in ieder geval genoeg te beleven voor inwoners en toeristen”, zegt Gijs van Hesteren (Kabel Noord). “Met ‘Beleef Dokkum’ is een mooi merk gecreëerd waarmee je dat heel geschikt kunt doen”.

Het project ‘Beleef Dokkum’ is een samenwerking tussen Kabel Noord, de kabelmaatschappij in Noordoost Friesland en NOFCOM, het leerbedrijf in Noordoost Friesland. Toch is het project begonnen met een idee van de winkeliers van de Breedstraten. Samen met NOFCOM wilden de winkeliers een 3D versie van de Breedstraten maken op debreedstraten.nl. Door een subsidie van 200.000 euro van Europa en de provinsje Fryslân, werd het project samengevoegd met dat van Kabel Noord. Vanaf dat moment is het project de naam ‘Beleef Dokkum’ gaan dragen.

Bron: W.P. de Jager/ Kabel Noord/ Nofcom


Logo Europese Unie 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND
HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD
DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE
PROVINCIE FRYSLÂN


Regionale omroep over Beleef Dokkum

Vrijdag al berichtte Omrop Fryslân over de livegang van ‘Beleef Dokkum’.
Op de website van de Omrop staat te lezen:

Fergees ynternet yn Dokkum

As earste Fryske stêd kin elkenien yn ‘e binnenstêd fan Dokkum fergees op ynternet surfe. It is bedoeld foar toeristen op de kamping of mei de boat en minsken dy’t winkelje yn it sintrum. Op startpagina beleefdokkum.nl fine se ynformaasje fine oer de stêd en de winkels.

Boppedat is fan de grutste winkelstrjitte in 3D-ferzje makke. It projekt krige fan de provinsje twa ton subsydzje. Freed wie de ôftraap troch boargemaster Waanders.

Omrop Fryslân Beharkje ús reportaazje


Logo Europese Unie 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND
HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD
DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE
PROVINCIE FRYSLÂN

‘Beleef Dokkum’ in de krant

Dokkum lokt toeristen met virtuele rondgang

De Leeuwarder Courant schreef vrijdag j.l.:

DOKKUM – Twee jaar na de eerste aanzet is vanmorgen het project ‘Beleef Dokkum
3D Online’ gelanceerd. Toeristen kunnen nu thuis op internet alvast een kijkje nemen
en op die manier worden verleid naar Dokkum te komen. Eenmaal daar krijgen ze via Wifi-hotspots informatie over routes, culturele voorstellingen, monumenten of winkels aangeboden. Het project is indertijd als idee geopperd bij de Fryske Fiersichten,waarin bewoners en organisaties plannetjes konden indienen om van Fryslân in het jaar 2030 een aangename woon-, werk- en vakantieplek te maken. De provincie Fryslân kende Dokkum 3D een subsidie toe van €200.000.

Opening Beleef Dokkum, Foto LC Wietze Landman

Op de foto rechts initiatiefnemer Gijs van Hesteren, innovator bij Kabel Noord, en links Roeland Westra van leerbedrijf NOFCOM.
Foto en tekst met dank aan LC/Wietze Landman

Noot van Gijs: Jammer dat ik daar zo vreemd bij sta te kijken…


Logo Europese Unie 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND
HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD
DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE
PROVINCIE FRYSLÂN

Echt en virtueel, gevat in een enkel moment

Tweede-Kamerlid en burgemeester oefenen hun wandeling door Virtueel Dokkum

Roeland Westra wijst de politici de weg door virtueel Dokkum. Foto Henk Aartsma

Roeland Westra wijst de politici de weg door virtueel Dokkum. Links: Marga Waanders, burgemeester van Dongeradeel, midden: Lutz Jacobi, Tweede-kamerlid voor de PvdA, rechts: Roeland Westra. Foto Henk Aartsma

Acht laptops en een heel groot beeldscherm stonden het publiek ter beschikking tijdens het openingsevent van Beleef Dokkum. Een beetje assistentie kon geen kwaad. Roeland Westra, projectmanager van Nofcom en onze gewaardeerde partner in dit project, vond het niet erg om het nog eens uit te leggen.

Mooi, om de Dokkumer Breedstraat zowel in het echt als virtueel voor je neus te hebben…


Logo Europese Unie 

SAMENWERKINGSVERBAND NOORDNEDERLAND
HET PROJECT Dokkum ONLINE-3D WORDT MEDEGEFINANCIERD
DOOR HET EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING EN DE
PROVINCIE FRYSLÂN