Tagarchief: empowerment

Driehoek, dobberend in machtige stroom

De Gouden Driehoek, samenwerking Overheid, Onderwijs en Ondernemers

Dokkum. In toenemende mate is het effect merkbaar van Vital Rural Area, het Europese project waar de Noordoostfriese gemeenten en de provincie Fryslân al anderhalf jaar eendrachtig samenwerken. Niet dat er zoveel méér initiatieven ontstaan met betrekking tot een leefbaar platteland. Die waren er vaak al. Alleen, die bestonden meestal náást elkaar en niet mét elkaar. Al die kleine beekjes en stroompjes komen dankzij de focus van dit Interregproject één voor één bij elkaar, zich verenigend tot een respectabele stroom. Uiteindelijk tot een machtige rivier, hoop ik.

Betere samenwerking tussen maatschappelijke sectoren is één van de verschijningsvormen van regionale focus. Een voorbeeld is het samenwerken in de ‘Gouden Driehoek’. De driehoek bestaat uit de ‘drie O’s’: Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Dat deze drie gremia een heel verschillend intern beeld hebben van visie, missie en tempo hoef ik niet uit te leggen. Regionale identiteit kan er echter voor zorgen, dat zij toch bij elkaar komen.

Het Ondernemerscongres van de ONOF (de Noordoostfriese ondernemersfederatie) zal  aanstaande maandag extra de nadruk op dit proces leggen. Vandaag beschrijft de Nieuwe Dockumer Courant de recente ontwikkelingen, in een artikel van hoofdredacteur Klasina van der Werf. Zij gaf mij toestemming om dit hieronder weer te geven. Dat doe ik graag, want ik hoop van harte, dat het zal leiden tot meer aandacht voor het congres en meer resultaat voor de regio Noordoost-Friesland.

Meer over leefbaar platteland.


Bezinnen op de toekomst


"We moeten jongeren laten inzien dat het de moeite waard is om in Noordoost-Friesland te wonen en te werken. Daarvoor hoeven ze niet naar het Westen van het land.’’ Dat zegt voorzitter Jan de Vries van de Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân (ONOF). Om dit voor elkaar te krijgen is de stichting NetNix opgericht.

DOKKUM – ,,It is net niks’’, zei één van de jongeren toen ze een naam moesten bedenken voor een project over kansrijke jeugd. NetNix is ontstaan tijdens een maatschappelijke stage bij de lokale omroep. Onlangs splitste NetNix zich af van de lokale omroep en werd de Stichting opgericht. Jan de Vries is voorzitter, directeur Niek Geelhoed van Kabel Noord is penningmeester en Erik Vogt (van…?) is secretaris. De stichting heeft als doel de jeugd uit het voortgezet onderwijs na te laten denken over een kansrijke toekomst in deze regio. ,,Door de jeugd zelf films te laten maken, kunnen ze zien wat de mogelijkheden in deze regio zijn en geïnspireerd raken om te kiezen voor een toekomst in dit gebied’’, legt De Vries uit.

Videofilms
NetNix moet overheid, onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen in diverse projecten. De stichting begeleidt deze projecten, waarin stagiaires uit voortgezet onderwijs samen met stagiaires uit middelbaar en hoger onderwijs videodocumentaires, animaties of games maken. De eerste opdrachten zijn inmiddels binnen. Zo maakt NetNix vier videodocumentaires over beroepskeuze op het gebied van toerisme, ICT, duurzame energie en ambachten & techniek. Aan de hand van het filmpje moeten jongeren verleid worden hun beroepskeuze aan te laten sluiten op de mogelijkheden in Noordoost-Friesland.

Database
De stichting NetNix komt voort uit het platform de Gouden Driehoek, het samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheid in Noordoost-Friesland. Een ander project dat daaruit voortkomt is een database met de behoeftes van alle bedrijven in Noordoost-Friesland. Scholen, maar ook het UWV, kunnen op deze wensen van de ondernemers inspelen, waardoor de partijen beter op elkaar afgestemd zijn. De Vries: ,,Voor het plaatsen van kunststofkozijnen zijn bijvoorbeeld speciale monteurs nodig. Gosse Wijnsma wil deze monteurs wel opleiden. Met behulp van de database weten scholen dat deze mogelijkheid er is. Kabel Noord kan mensen gebruiken bij het aanleggen van een vezelnetwerk. Maar daar is nu nog geen opleiding voor. Scholen kunnen daar op inspringen.’’
De overheid moet de faciliteiten verlenen. De vragenlijst voor de ondernemers is inmiddels opgesteld. Alle 2700 bedrijven worden benaderd. ,,Als de uitkomsten verwerkt zijn in de database, hebben we goud in handen.’’

Ondernemerscongres
Tijdens het ondernemerscongres van komende maandag in DOK18 zullen de betrokken partijen verder praten over de concrete activiteiten van het platform de Gouden Driehoek. Een ander speerpunt tijdens dit congres is het Sociaal Economisch Masterplan. Daarin wordt duidelijk gemaakt wat er de komende twintig jaar moet gebeuren om dit gebied, ondanks de krimp van de bevolking en de vergrijzing, economisch actief te houden. Zo moet de regiostad Dokkum goed inspelen op de aanleg van de Centrale As waardoor stuwende bedrijven aangetrokken worden. Door middelgrote kernen een eigen gezicht te geven, kunnen voorzieningen in plaatsen als Dokkum-Damwâld, Burgum-Hurdegaryp, Buitenpost-Kollum en Surhuisterveen-Harkema in stand blijven. Kleine dorpen kunnen als woondorp zeer in trek raken en oude kerken krijgen een nieuwe invulling op het gebied van kunst, ambacht en cultuur. Wandel- en fietsroutes moeten ervoor zorgen dat er steeds meer toeristen naar deze regio komen. Verder wordt in het masterplan duidelijk gemaakt dat de ontsluiting van Noordoost-Fryslân van cruciaal belang is voor de economische ontwikkeling van het gebied. Innovatief ondernemen en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden in 2030. De Vries: ,,Deze regio moet tijdig inzien dat een krimpende bevolking geen bedreiging hoeft te zijn. We moeten ons nu al bezinnen op onze toekomst en zelf het heft in handen nemen.’’

Tijdens het ondernemerscongres geeft gedeputeerde Piet Adema zijn visie op het plan. Henk Stam van het Dockinga College vertelt meer over de Gouden Driehoek. Vervolgens is er een discussie met de aanwezigen. Tot slot treedt Teake van der Meer op met het programma ‘Noordoost Friesland in beweging’ en tijdens de netwerkborrel zorgt Irish Stew voor de muziek.

Met dank aan Klasina van der Werf en de Nieuwe Dockumer Courant