Tagarchief: Fryslan2040

Open Space, 2040 en een grote vis

Solar Boat Challenge en Waddengoud

Op 6 juli mocht ik op verzoek van Ineke Verdoner een tafelgesprek leiden tijdens de zonnebootbijeenkomst van Koöperaasje Fryslân 2040. ‘Open space’, dat was de methode waarmee we aan het werk gingen.

Aan onze tafel waren we maar met ons drieën. Dat zal wel gelegen hebben aan het saaie onderwerp dat ik had voorgesteld: ‘innovatieve verbindingen, tussen plaatsen en personen in Friesland’. We hadden desondanks een erg leuk gesprek. Het keurmerk Waddengoud was het thema van onze discussie. Dat is een goed initiatief, dat wist ik al. Het debat ging onder andere over de reikwijdte van het label Waddengoud. Vallen daar alleen tastbare producten onder? Nou nee, als ik het van Waddengoudpommerant Friederike Liebmann goed begrepen heb omvat het keurmerk ook diensten, zoals overnachtingsaccommodaties. Desondanks zag Friederike de winkel in ecokleding, die ze vanuit haar woonplaats Peins drijft, niet als een labelwaardige activiteit. De ecoproducten kwamen tenslotte uit Duitsland, nietwaar?

Daarmee was ik het lang niet eens. Het verkopen van de producten, was dat dan niet een lokale dienst? Volgens mij wel en dat werd beaamd door de derde deelnemer aan de workshop, Annewiep Bloem van ‘Sa kin it ek’. Misschien moet Waddengoud zijn strategie ten aanzien van deelnemers nog eens goed doordenken. Voor zover passend in de algemene doelstellingen, zouden allerhande activiteiten die door lokale ondernemers en organisaties worden ontplooid heel goed kunnen aansluiten bij Waddengoud. Het gaat om lokale ‘empowerment’ en samenwerking, om uitstraling van lokale identiteit en ondernemingszin naar toeristen en buitenstaanders.

Van de bijzonderheden van het keurmerk Waddengoud heb ik verder niet veel verstand. Eén ding is me bijgebleven. Dat was een heel andere keer. Tijdens Oerol 2010 kochten mijn vrouw en ik een gigantische harder (dat is een soort vis) van Waddenvissers Jan en Barbara Geertsema. Zij lagen drooggevallen op het Groene Strand van Terschelling, met hun schip de TS31. We konden er zo naartoe wandelen. Nou, díe vis hebben we ’s avonds op camping Het Wantij op de barbecue gelegd en wat was dát lekker! We praten er nu nog over.

Links

Koöperaasje Fryslân 2040

Waddengoud

Sa kin it Ek

TS31