Tagarchief: Harlinger Belang

Als lichaamstaal geluid maakte… – Politiek dagboek 31

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 30.

Een waardeloze vergadering

Vrijdag 19 december

De laatste dagen hebben verscheidene mensen, echt niet alleen uit GroenLinkse hoek, me aangesproken over de raadsvergadering van woensdagavond. Zij waren erbij, of ze hebben via de radio meegeluisterd. Wat hen getroffen heeft:
“De vergadering was erg rommelig, er was geen rode draad te ontdekken.”
“De voorzitter van de raad discussieerde vooral mee en vergat voor te zitten.”
“Jammer, dat bijna niet inhoudelijk is ingegaan op de argumenten in de motie van Harlinger Belang en GroenLinks.”
“Er hing een onplezierige sfeer van ongenoegen tussen college en raad.”
“Ging het weer om de macht?”
“Als lichaamstaal geluid maakte, had jij veel lawaai gemaakt, Gijs!”
“Het was niet verheffend.”
“Ik heb geen eerste termijn of tweede termijn kunnen ontdekken in de behandeling van de Gezondheidsnota.”
Nou, mijn idee. Ik vond het een waardeloze vergadering.

Noodopvang

Woensdag had ik een lang telefoongesprek met Renee van der Heide, die werkt voor Stichting Vluchtelingenwerk en ook in het bestuur zit van de Stichting Noodopvang Harlingen. We hadden het over de avond “Home for Earth” van vorige week woensdag. En natuurlijk over de toekomst van de noopvang in Harlingen. Uit Den Haag komen via de kranten hoopgevende berichten de laatste dagen. Een oplossing is er echter nog niet vooralsnog. De stichting moet dus zijn werk kunnen blijven doen.

Het bestuur is gereduceerd tot twee mensen, waaronder Renee. Zij zou er wat mij betreft in moeten blijven zitten. Aanvulling van het bestuur is nodig; dit keer liefst niet weer exclusief uit kerkelijke hoek, want alle goede bedoelingen ten spijt, echt zoals bedoeld heeft de stichting niet gefunctioneerd. Dus mensen uit vakbeweging, GroenLinks, PvdA, D66, VVD of andere hoek: laat het horen, als je in dat bestuur wilt.

Ik heb Renee al toegezegd dat ik eventueel bestuurder wil worden. Of dat aanleiding geeft tot belangenverstrengeling met het raadswerk kan ik nu niet overzien. De stichting heeft beloofd verslag uit te brengen, niet alleen aan de Harlinger Raad van Kerken of hoe dat ook heten mag, maar ook aan de gemeenteraad, in wiens opdracht de stichting begonnen is tenslotte!

Tot slot nog dit: er is nog een substantiële geldsom over van het begin 2003 ter beschikking gestelde budget en een woord van lof van Renee voor de wethouder, Jan Sijbenga. Volgens Renee is de samenwerking met hem heel goed verlopen.

Gedicht van Chris Arlman

Als je met griep thuis zit, heb je meer tijd om te schrijven, dat is duidelijk. In de Leeuwarder Courant lees ik, dat de VFG (Vereniging van Friese Gemeenten) besloten heeft, voorlopig geen uitzettingen van vluchtelingen meer te ondersteunen. Eerst moet de minister in Den Haag maar eens met een bevredigende oplossing komen voor alle problemen, die er zijn.
Misschien moeten we het gedicht, dat burgemeester Arlman gisteravond opdroeg aan het eind van de raadsvergadering in dat licht plaatsen. Het ging over het verlenen van gastvrijheid aan de behoeftigen. Aangenaam verrast waren we ermee, maar ook verbaasd. Had het college een jaar geleden al niet verklaard dan wel akkoord te zijn met de wens van de raad om vluchtelingen te ondersteunen, maar dan wel zó, dat het college er part noch deel aan zou hebben?

Maar nogmaals, we waren aangenaam verrast.

Lees verder in deel 32.

Wat is de betekenis van een Raadsprogramma? – Politiek dagboek 30

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 29.

Herbenoeming Burgemeester

Donderdag 18 december

De “Herbenoemingscommissie Burgemeester” schijnt er uit te zijn. Het ging over de volgende termijn van de burgervader en wat er besproken en besloten is moet voorlopig geheim blijven. Dus mijn fractiegenoot Joop houdt loyaal zijn mond tegen mij, daartoe ongetwijfeld ten strengste geadviseerd door de voorzitter van deze vertrouwenscommissie.
Het zal allemaal wel zorgvuldig en zo zijn op deze manier – het gaat tenslotte over mensen – maar het blijft toch ongelooflijke achterkamertjespolitiek, die benoemde burgemeester….
Bij dit onderwerp deel ik beslist niet de mening van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks, die voorlopig nog geen gekozen burgemeester wenst. Gezien het krakkemikkige D66-voorstel geen wonder, trouwens.

Gemeenteraadsvergadering van gisteravond

Het College had duidelijk niet veel behoefte aan ons amendement plus motie voor de Gezondheidsnota. Raadsvoorzitter Burgemeester Arlman zette direct de toon door met verwijten te komen over de indieningsprocedure. Hij had de e-mail niet ontvangen, zei hij.

We hadden het concept per e-mail rondgestuurd aan de adressen in het domein @harlingen.nl, maar dat werkte nog niet zo geweldig, waardoor een groot deel van de adressanten de tekst niet of laat ontving. Ik heb daarvoor namens de indieners van de motie excuses aangeboden en zo hoort dat ook.

Jammer natuurlijk, maar nog vervelender vond ik het, dat het college en een aantal raadsleden hiermee de kans schoon zagen om niet inhoudelijk op de motie in te gaan. Toen er van de bestuurstafel ook nog kwalificaties kwamen als “onverantwoordelijk” en “in elkaar geflanst”, was ik er wel klaar mee. Het pleit voor wethouder Jan Sijbenga, dat hij die laatste woorden op mijn verzoek later weer terugnam. Wouter van den Brand, namens Harlinger Belang  mede-indiener van de motie, werd ook giftig en kwalificeerde een deel van de Nota als “shit”, hetgeen ik nou weer niet zo tactisch vond. Maar Wouter bleef vierkant achter dat oordeel staan en nam zijn woorden niet terug. Maar ja, dat is Wouter…

Door dit gedoe heeft van de andere raadsfracties niemand de moeite genomen om inhoudelijk op onze argumenten in te gaan, op de VVD na dan. Vic Berends, bedankt! Ik was het niet eens met je tekst, maar je nam de motie tenminste serieus.
Stomverbaasd was ik door het verhaal van Wouter de Groot, de PvdA-voorzitter. “We hebben toch in het Raadsprogramma het een en ander opgenomen over gezondheidszaken,” zei hij, “Dus waarom moeten dit nu nog eens bespreken?”. Wouter, het Raadsprogramma bepaalt wanneer we waarover spreken in de raad, het bepaalt niet wat we ervan vinden! Als dat zo was, kunnen we beter na de verkiezingen een raadsprogramma opstellen en daarna vier jaar naar huis gaan.

Goedbedoeld waren de woorden van D66’er Johan Erents, die ons aanraadde om de motie terug te nemen en op een procedurevoorstel van het college in te gaan. Als je echter ooit samen nog eens een krachtige oppositie wilt vormen (daar twijfel ik dan ook aan) kan je dergelijke adviezen mijns inzien beter bewaren tot na de vergadering. Maar Johan bedoelde het goed.

Door dit alles hebben we besloten de indiening van de motie niet door te zetten en we hebben tegen de Gezondheidsnota gestemd. Gelukkig is goed genotuleerd dat de nota beschouwd moet worden als een Startnota. Dat geeft ons in de nabije toekomst de gelegenheid nogmaals terug te komen met onderbouwde argumenten over concretisering van werkdoelen. Misschien wel samen met Mirjam de Klerk van de VVD, die duidelijk verstand heeft van gezondheidszaken en die het betreurde, dat ook zij hoorde bij degenen, die de motie veel te laat hadden ontvangen.
De borrel met hap achteraf smaakten mij niet meer zo goed, dat mag u wel weten.

Lees verder in aflevering 31.