Tagarchief: Harlinger Bos

Lijnbussen, Havendagen en haventarieven – Politiek dagboek 12

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 11.

Zaterdag 12 juli

’s Morgens kom ik op de Zuiderhaven, waar onze zeilklipper Anna meestal ligt afgemeerd, meneer Hofman tegen,  één van de overburen. De afgelopen jaren voerden we regelmatig overleg met alle Zuiderhavenbewoners, want we willen niet dat zij te lijden hebben van eventuele overlast door onze gasten. Gelukkig gaat het meestal goed en is de verstandhouding prima. Is er eens een probleem, dan is het snel uitgepraat.
Minder te spreken is de spreker over de lijnbussen, die met grote snelheid over de verkeersdrempels hobbelen. “Kunnen die niet via een andere route worden geleid, b.v. via de Havenweg?”. Ik vraag mezelf af, of de bewoners van de Havenweg dat wel zo leuk zouden vinden.
Of kan de snelheid niet gedrukt worden? Dat lijkt me verstandig. Bij de auto van één van onze gasten is de spiegel er al eens afgereden door een haastige buschauffeur, tezamen met een lange kras over de zijkant.
Hoe het ook zij, de gemeente is in de ogen van mijn zegsman niet erg daadkrachtig op dit gebied. Ook dit zou ik kunnen navragen.

De Tweedekamerfractie van GroenLinks maakte inmiddels werk van het onderzoek naar de lang-laaguitkering. De dagbladen staan er vol over en staatssecretaris Rutte heeft al toegezegd er werk van te maken. Het vermoeden van GroenLinks, dat vele gemeenten niets met het geld hadden gedaan of het zelfs in eigen zak hadden gestoken, was niet ongegrond! (Zie weblog 27 juni). Een erg treurige zaak.
Gelukkig slaat onze gemeente hiermee een beter figuur, waarvoor nogmaals een complimentje op zijn plaats is.

Ook in de krant van vandaag lees ik over de gemeenteraad van Alphen, die zich volgens de kop “trakteert op wachtgeldregeling”. Verdere tekst: Alphense gemeenteraadsleden ontvangen voortaan bij aftreden een uitkering. Voor elk jaar dat zij raadslid zijn geweest, krijgen ze een maand wachtgeld tot een maximum van een jaar. Deze nieuwe rechtspositieregeling kost Alphen aan den Rijn jaarlijks 25 duizend euro (… )

Initiatiefnemer VVD-fractievoorzitter Blom: ‘Raadsleden werken hard en maken vele uren. Bovendien doen ze maatschappelijk relevant werk. Daar mag best een vergoeding en een goede rechtspositie tegenover staan.’
De krant zegt verder: Een forse uitgave die met de aanstaande bezuinigingen moeilijk valt uit te leggen aan de inwoners.
Meer geld is fijn, dat geef ik toe en de vergoeding die we nu hebben is niet bepaald kostendekkend, maar dit Alphense raadsbesluit geeft inderdaad te denken. Is het goed of is het slecht?

Zondag 13 juli

In de Harlinger Courant lees ik een uitgebreid artikel over de in 2004 te organiseren Harlinger Havendagen. Dat klinkt als een leuk nieuw initiatief. Als burger ben ik blij met al die inzet, creativiteit en organisatiedrang. Als je het persbericht leest, lijkt alles al in kannen en kruiken te zijn.
Als raadslid heb ik direct weer wat te zeuren: waarom hoort de gemeenteraad er nu pas van en moeten we het lezen in de krant, waar komt dit initiatief zo ineens vandaan, wat vinden de organisatiecomité’s van Visserijdagen en Bruine Vlootdag ervan en niet onbelangrijk: wie gaat dit alles betalen?

Mensen, die gezien hebben dat het nieuwe voetbalveld van Zeerobben wordt aangelegd en dat (kleine?) delen van het Harlinger Bos worden opgeofferd vragen mij, waarom de gemeenteraad een geschenk van de bevolking aan de gemeente zomaar laat kappen.
“Is het al zover dat het bos gekapt wordt, dan?”, vraag ik. “Was hier geen sprake van een kleine aanpassing voor een bestaand veld?” Mijn zegsman schudt het hoofd meewarig en denkt er het zijne van.
Voorzover ík weet, wordt de beslissing over het Bos en de Allee pas na de vakantie genomen door de raad. Ik neem me voor poolshoogte ter plekke te gaan nemen. GroenLinks zal in augustus overigens tégen aantasting van het groen stemmen, indien nodig.

Maandag 14 juli

De vorige posting staat er nog niet op, of ik heb een emailbericht binnen van P. Kwast van het Visserijdagencomité. Het comité vraagt zich terecht af, hoe het nu verder moet met hun Visserijdagen, in relatie tot de aangekondigde Havendagen. Vist het nieuwe initiatief niet in dezelfde sponsorvijver? Wie gaat het betalen? De fracties krijgen een brief. Het comité is verrast, bevreemd, mist overleg en wil in gesprek met de burgemeester.

Dinsdag 15 juli

In de Harlinger Courant van vandaag staat het verhaal over de haventarieven voor de chartervaart, dat ik had geschreven n.a.v. het interview met Herman Brandsma in “Van Wad tot Stad”.
Een werkneemster van één van de charterkantoren in Harlingen heeft het al gelezen. Tijdens een telefoongesprek vraagt ze zich af, of ik niet iets feller tegen de toeristenbelasting te keer had kunnen gaan. Ik vind van niet; een raadslid moet alle belangen meewegen en dat leg ik in de column ook duidelijk uit. Evenzogoed beken ik politieke kleur: het doorzetten van een door de raad aangenomen beleidslijn (het bevorderen van duurzaam toerisme) is voor GL in procedureel en inhoudelijk opzicht belangrijker dan alleen een sluitende boekhouding voor de Afdeling Havenbeheer. Temeer, omdat op de lange duur het economisch rendement die boekhouding alsnog sluitend zal kunnen maken…

Wordt vervolgd in deel 13.