Tagarchief: interreg ivb

Eendracht of Verdeeldheid II

Keulen en Aken zijn ook niet in één dag gebouwd

Een paar dagen terug beschreef ik in het bericht “Eendracht of verdeeldheid” hoe teleurgesteld ik was over het resultaat van de WZW-conferentie van 5 februari in Dokkum. Eindelijk zaten alle partijen die er toe doen een keer bij elkaar, als ‘beslissers’, en dan komt er naar mijn gevoel zo weinig uit. WZW-Projectleider Nicolette de Heij deelde mijn mening hierover ten dele. Zij noemde de bijeenkomst gedeeltelijk geslaagd en gedeeltelijk niet.

De Heij: “Iedereen waardeerde het idee van een ontwikkelingsmodel. Je kan investeringen beter met elkaar afstemmen. Het voorbeeld dat was uitgewerkt voor de gemeente Dantumadeel vond men duidelijk. Mevrouw Hylkema, de wethouder van Dantumadeel, was er positief over. Slechts twee wethouders waren aanwezig. Mevrouw Willemsma van Dongeradeel kon er na de pauze niet meer bij zijn, de wethouder van Achtkarspelen moest vlak voor aanvang helaas onverwacht en acuut ergens anders zijn; van Kollumerland was er geen vertegenwoordiging.”
 
Met het model zouden toekomstige ontwikkelingen kunnen worden gecoördineerd. Er kwam geen besluit over het inzetten ervan. Jammer, vond De Heij: “We hoopten dat de gemeenten hier de regie zouden oppakken. Uiteindelijk kwam er geen gemeenschappelijke intentieverklaring. Wél zou het model in de vorm van een notitie aan de gemeenten worden aangeboden.”

Tot zover de projectleider. Over het verloop van de conferentie heb ik naderhand gesproken met mijn naaste collega’s. Sommigen onder hen weten heel erg goed de juiste noot te treffen. Een goed voorbeeld is mijn collega bij NijFinster, Anja Paap.

Zij zei tegen mij en Nicolette: “De bijeenkomst van vorige week moet je zien als een nieuw begin. Dat is lastig als je er anderhalf jaar naar toe hebt gewerkt en juist hoopte op een eindresultaat. Voor de bestuurders en wethouders die daar zaten wás het een begin. Zij zaten voor het eerst over dit onderwerp in deze samenstelling aan tafel. Het positieve: ze wáren er, het gevoel van urgentie is er dus! Een concreet eindresultaat is voor hen een stap te ver en veel te concreet.”

Het is waar, de deelnemers aan de voorbereidingsclub hadden al diep en vergaand nagedacht. Anja zei daarvan: “Jullie lopen ver vooruit op de beslissers. Je moet ze nog helemaal meenemen en laten wennen aan de perspectieven die voor jullie al heel normaal zijn. Even laten zakken, strategie opnieuw bepalen en gewoon doorgaan! Dit is een heel normaal en herkenbaar proces., vind ik.”

Helemaal waar. Waarom heb ik daar zelf niet aan gedacht?

Meer over platteland

Eendracht of verdeeldheid in NO-Friesland

WZW-conferentie leidt nog niet direct tot Sociaal masterplan

Gistermiddag vond dan eindelijk de WZW-conferentie plaats, in zalencentrum de IJsherberg in het pittoreske Friese stadje Dokkum. ‘WZW’, dat is een afkorting voor ‘Wonen, Zorg en Welzijn’. Een werkgroep met die naam is anderhalf jaar aan het werk geweest om dit voor te bereiden. Projectleider Nicolette de Heij trok de kar. De woningcorporaties maakten het financieel mogelijk.

Sinds heel kort zijn de twee grootste corporaties in Noordoost-Friesland gefuseerd; het nieuwe bedrijf heet nu Thús Wonen‘. Thus Wonen maakt zich zorgen: over de ontwikkelingen op het platteland die eraan komen: krimp, vergrijzing, ontgroening, leegstand, spookdorpen, verdwijnen van maakindustrie en landbouw, afnemende mobiliteit.

Mijn collega Anja Paap en waren er bij gisteren, als deelnemers, maar ook om een demonstratie te geven van ‘Zorg op Afstand’, beeldcontact tussen thuiszorgklanten en de Zorgcentrale van Thuiszorg Het Friese Land. Een demo, vooral bedoeld als ontspannend intermezzo.

Vergaderen in de IJsherberg met WZW-club. Foto: © Kabel Noord, Gijs van Hesteren

Beslissers

De werkgroep slaagde erin om meer dan twintig ‘beslissers’ uit de sector Wonen, Zorg & Welzijn bijeen te brengen bij deze conferentie. Alle kopstukken die over dit onderwerp iets te zeggen hebben in Noordoost-Friesland waren erbij. Directeuren, managers, wethouders, voorzitters, medici, beleidsambtenaren en adviseurs, aangevuld door notulistes en een innovator.

Wat moest eruit komen? De agenda van de vergadering was daarover een tikje onduidelijk, vonden collega Anja Paap en ik. Maar wij namen deel aan de voorbereidende werkgroep, dus wie waren wij om commentaar te geven? In grote lijnen zochten de woningcorporatie en de voorbereidende partners naar eenstemmigheid omtrent de ontwikkelingen de komende tien, twintig jaar. Die partners waren hoofdzakelijk marktpartijen en dienstenaanbieders. Ik doe een greep en noem naast de woningclub de thuiszorg in brede zin, het ziekenhuis, intramurale zorginstellingen, het welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, reïntegratiebureaus en niet te vergeten Kabel Noord en NijFinster.

Discussie over krimpIemand sprak over ‘georganiseerde krimp’. Inderdaad, Thus Wonen durft daarin te investeren. Regie & commitment. Wie doet mee? Discussie.

“Is krimp wel zo’n dramatisch probleem,” vroeg een zorgbestuurder zich af. “Mijn organisatie kon de maatschaappelijke veranderingen – ook als die uit Den Haag kwamen – de laatste paar jaren soepel opvangen.”
Een andere bestuurder vond brede afstemming met zoveel branchegenoten wel boeiend, maar hij vond dat het veel tijd kostte. In handige één-tweetjes konden de zaken wat hem betreft ook prima geregeld worden.

Voor zorgorganisatie was er misschien geen probleem, voor de samenleving echter wel degelijk. Daarover ga ik hier niet verder uitweiden. Wat me echter wel stoorde, was de hierboven omschreven houding. Een heel ander geluid en geen ruggesteun voor de ondergeschikten die vanuit dezelfde organisaties veel energie in de voorbereidende werkgroep hadden gestoken.

Juist dit gebrek aan wil tot kijken buiten de eigen winkel en tot samenwerken speelt de regio al jaren parten. In mijn blogpostings schreef ik al eens: “Noorderlingen houden wel van samenwerken, maar ze weten vaak niet hoe”. Misschien moet ik dat wel aanvullen met “Ze vinden het ook wel best zo”.

Sociaal Masterplan

Als deelnemer aan de vergadering zonder enige beslissingsbevoegdheid heb ik kort het woord veroverd. Ik heb gewezen op het Masterplan voor Noordoost-Friesland, dat nu in ontwikkeling is vanuit de “Gouden Driehoek” van de “Drie ‘O’s”. Vertegenwoordigers van Onderwijs, Overheid en Ondernemers bouwen aan een vooral economisch ingevuld plan. Waarom zouden de mensen die hier vandaag bijeen zitten niet een Masterplan voor Wonen, Zorg en  Welzijn gaan bouwen? Het is helemaal niet erg als de belangen soms uiteen lopen, maar werk samen waar je meerwaarde kan scheppen!

Tot tien minuten voor de afsluiting van de dag bleef het spannend. Zou dit het begin worden van daadwerkelijke, actieve samenwerking of zou dit een praatclub blijven? Helaas waren er na de pauze te weinig beslissers vanuit de gemeenten overgebleven om de balans naar de (mijns inziens) juiste kant te laten overhellen – áls de gemeenten al zoveel eensgezindheid hadden kunnen opbrengen om een gezamenlijk geluid te laten horen. De wethouder van de gemeente Dantumadeel wilde wel mee in het verhaal, maar in haar eentje kon ze de stemming niet ombuigen. Tja, NOFA is een gepasseerd station, alleen waar nog opportunistisch voordeel te halen valt wordt nog samengewerkt.

Ik denk dat de voorbereidende werkgroep WZW een duidelijker einddoel voor de conferentie had moeten formuleren. Eigen schuld, ik zat mee aan tafel. Nu bleef het einddoel erg vaag, zodat het uiteindelijke besluit neerkwam op:  “Verslag van deze conferentie verwerken in het projectplan en dat voorleggen aan de vier Noordoostfriese gemeenten”. Tja, als dat alles is?

Erg  jammer, nu dreigt dit initiatief een voorbeeld te worden van een ‘markt’ die wel wil samenwerken, maar dat niet kan, terwijl een lokale overheid, die de regie moet nemen, het laat afweten.

Het glas is nooit half leeg, het is altijd half vol

Wat is er wel bereikt? Leidende partijen die het bestaan van een gezamenlijk probleem erkennen, die een gevoel van urgentie delen, want ze wáren er. Partijen die na afloop zeiden: "We gaan tóch door, desnoods alleen met elkaar!"
Dat is óók een soort begin, misschien.

Afsluitend: met de beeldtelefoons van NijFinster gaven Anja en ik een buitengewoon leuke demo van Zorg op Afstand aan de beslissers van de regio. Laten we toch een stuk van die plattelandsproblematiek tekkelen met ICT!

Meer over platteland

Een stuk vrolijker ben ik alweer in mijn blog van 21 februariL
Eendracht of Verdeeldheid II 

Driehoek, dobberend in machtige stroom

De Gouden Driehoek, samenwerking Overheid, Onderwijs en Ondernemers

Dokkum. In toenemende mate is het effect merkbaar van Vital Rural Area, het Europese project waar de Noordoostfriese gemeenten en de provincie Fryslân al anderhalf jaar eendrachtig samenwerken. Niet dat er zoveel méér initiatieven ontstaan met betrekking tot een leefbaar platteland. Die waren er vaak al. Alleen, die bestonden meestal náást elkaar en niet mét elkaar. Al die kleine beekjes en stroompjes komen dankzij de focus van dit Interregproject één voor één bij elkaar, zich verenigend tot een respectabele stroom. Uiteindelijk tot een machtige rivier, hoop ik.

Betere samenwerking tussen maatschappelijke sectoren is één van de verschijningsvormen van regionale focus. Een voorbeeld is het samenwerken in de ‘Gouden Driehoek’. De driehoek bestaat uit de ‘drie O’s’: Overheid, Onderwijs en Ondernemers. Dat deze drie gremia een heel verschillend intern beeld hebben van visie, missie en tempo hoef ik niet uit te leggen. Regionale identiteit kan er echter voor zorgen, dat zij toch bij elkaar komen.

Het Ondernemerscongres van de ONOF (de Noordoostfriese ondernemersfederatie) zal  aanstaande maandag extra de nadruk op dit proces leggen. Vandaag beschrijft de Nieuwe Dockumer Courant de recente ontwikkelingen, in een artikel van hoofdredacteur Klasina van der Werf. Zij gaf mij toestemming om dit hieronder weer te geven. Dat doe ik graag, want ik hoop van harte, dat het zal leiden tot meer aandacht voor het congres en meer resultaat voor de regio Noordoost-Friesland.

Meer over leefbaar platteland.


Bezinnen op de toekomst


"We moeten jongeren laten inzien dat het de moeite waard is om in Noordoost-Friesland te wonen en te werken. Daarvoor hoeven ze niet naar het Westen van het land.’’ Dat zegt voorzitter Jan de Vries van de Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân (ONOF). Om dit voor elkaar te krijgen is de stichting NetNix opgericht.

DOKKUM – ,,It is net niks’’, zei één van de jongeren toen ze een naam moesten bedenken voor een project over kansrijke jeugd. NetNix is ontstaan tijdens een maatschappelijke stage bij de lokale omroep. Onlangs splitste NetNix zich af van de lokale omroep en werd de Stichting opgericht. Jan de Vries is voorzitter, directeur Niek Geelhoed van Kabel Noord is penningmeester en Erik Vogt (van…?) is secretaris. De stichting heeft als doel de jeugd uit het voortgezet onderwijs na te laten denken over een kansrijke toekomst in deze regio. ,,Door de jeugd zelf films te laten maken, kunnen ze zien wat de mogelijkheden in deze regio zijn en geïnspireerd raken om te kiezen voor een toekomst in dit gebied’’, legt De Vries uit.

Videofilms
NetNix moet overheid, onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen in diverse projecten. De stichting begeleidt deze projecten, waarin stagiaires uit voortgezet onderwijs samen met stagiaires uit middelbaar en hoger onderwijs videodocumentaires, animaties of games maken. De eerste opdrachten zijn inmiddels binnen. Zo maakt NetNix vier videodocumentaires over beroepskeuze op het gebied van toerisme, ICT, duurzame energie en ambachten & techniek. Aan de hand van het filmpje moeten jongeren verleid worden hun beroepskeuze aan te laten sluiten op de mogelijkheden in Noordoost-Friesland.

Database
De stichting NetNix komt voort uit het platform de Gouden Driehoek, het samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheid in Noordoost-Friesland. Een ander project dat daaruit voortkomt is een database met de behoeftes van alle bedrijven in Noordoost-Friesland. Scholen, maar ook het UWV, kunnen op deze wensen van de ondernemers inspelen, waardoor de partijen beter op elkaar afgestemd zijn. De Vries: ,,Voor het plaatsen van kunststofkozijnen zijn bijvoorbeeld speciale monteurs nodig. Gosse Wijnsma wil deze monteurs wel opleiden. Met behulp van de database weten scholen dat deze mogelijkheid er is. Kabel Noord kan mensen gebruiken bij het aanleggen van een vezelnetwerk. Maar daar is nu nog geen opleiding voor. Scholen kunnen daar op inspringen.’’
De overheid moet de faciliteiten verlenen. De vragenlijst voor de ondernemers is inmiddels opgesteld. Alle 2700 bedrijven worden benaderd. ,,Als de uitkomsten verwerkt zijn in de database, hebben we goud in handen.’’

Ondernemerscongres
Tijdens het ondernemerscongres van komende maandag in DOK18 zullen de betrokken partijen verder praten over de concrete activiteiten van het platform de Gouden Driehoek. Een ander speerpunt tijdens dit congres is het Sociaal Economisch Masterplan. Daarin wordt duidelijk gemaakt wat er de komende twintig jaar moet gebeuren om dit gebied, ondanks de krimp van de bevolking en de vergrijzing, economisch actief te houden. Zo moet de regiostad Dokkum goed inspelen op de aanleg van de Centrale As waardoor stuwende bedrijven aangetrokken worden. Door middelgrote kernen een eigen gezicht te geven, kunnen voorzieningen in plaatsen als Dokkum-Damwâld, Burgum-Hurdegaryp, Buitenpost-Kollum en Surhuisterveen-Harkema in stand blijven. Kleine dorpen kunnen als woondorp zeer in trek raken en oude kerken krijgen een nieuwe invulling op het gebied van kunst, ambacht en cultuur. Wandel- en fietsroutes moeten ervoor zorgen dat er steeds meer toeristen naar deze regio komen. Verder wordt in het masterplan duidelijk gemaakt dat de ontsluiting van Noordoost-Fryslân van cruciaal belang is voor de economische ontwikkeling van het gebied. Innovatief ondernemen en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden in 2030. De Vries: ,,Deze regio moet tijdig inzien dat een krimpende bevolking geen bedreiging hoeft te zijn. We moeten ons nu al bezinnen op onze toekomst en zelf het heft in handen nemen.’’

Tijdens het ondernemerscongres geeft gedeputeerde Piet Adema zijn visie op het plan. Henk Stam van het Dockinga College vertelt meer over de Gouden Driehoek. Vervolgens is er een discussie met de aanwezigen. Tot slot treedt Teake van der Meer op met het programma ‘Noordoost Friesland in beweging’ en tijdens de netwerkborrel zorgt Irish Stew voor de muziek.

Met dank aan Klasina van der Werf en de Nieuwe Dockumer Courant