Tagarchief: leefbaarheid platteland

Virtueel Loket in Twijzelerheide

Leegstaand Rabopand gaat dorpssteunpunt huisvesten

Langzaam maar zeker wordt een plan waar lang aan is gewerkt realiteit. Het Noordoostfriese dorpje Twijzelerheide is de plek waar het staat te gebeuren. Al in 2006 werd het idee geformuleerd. Het ‘Virtuele Loket’: met een digitale versie van de klantenbalie kunnen kleine dorpen op het platteland opnieuw toegang krijgen tot verdwenen vormen van dienstverlening.

De supermarkten, de banken, de posterijen, de gemeente, allemaal sluiten zij hun kleine kantoren. Ze zijn te duur geworden. Het is veel efficiënter om ze op één plaats te concentreren, bij voorkeur in de hoofdplaatsen van een gemeente. Veel klanten zijn er aan gewend geraakt om hun zaken digitaal te regelen. Daardoor wordt de pijn beperkt.

Het ontmoeten van dorpsgenoten speelt een belangrijke rol bij het behoud van sociale samenhang, maar de sociale functie van de winkels en balies verdween met het vertrek van de ontmoetingsplaatsen. Bovendien zijn er, met name op het platteland, veel mensen die nog steeds geen deel uitmaken van het wereldwijde web – omdat ze er geen geld voor hebben, omdat ze niet weten hoe, of omdat er geen aansluiting beschikbaar is in hun ‘uithoek’.

Daar probeert het project ‘Virtuele Loketten’ iets aan te veranderen. Aanstaande zaterdag presenteren de projectpartners het concept aan het dorp, tijdens de braderie in Twijzelerheide. Het Friesch Dagblad berichtte er al over: 

Friesch Dagblad over opening Virtueel Loket Twijzelerheide.

Friesch Dagblad over opening Virtueel Loket Twijzelerheide.

Dit project is een coproductie van Kabel Noord, ingenieursbureau DHV, De Eijk BV, Axtion BV en de Gemeente Achtkarspelen. Alle partners hopen op een succesvolle proefperiode. Omdat het plan deel uitmaakt van het Europese project ‘Vital Rural Area‘ verwachten ze dat het concept zich zal verspreiden over andere gemeenten in Noordoost-Friesland. Gesprekken daarover zijn al gevoerd. Een voorbeeldloket in een dorp in de regio is een balngrijke voorwaarde voor het welslagen.

Zie ook: Digitaal doorkijkje Friese Wouden
Meer over dit onderwerp.