Tagarchief: spoorlijn

Uitzetting vluchtelingen – Politiek dagboek 35

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 34.

Brief kruist vergadering

Vrijdag 23 januari

Vluchtelingen. Gatver, wat die Rita Verdonk toch allemaal uitvoert. Moet ik daar nog over schrijven? Het maakt me misselijk.
Liever ga ik even terug naar de raadscommissie van vorige week. Ik stelde berichten rond het AZC aan de orde en de situatie van de Stichting Noodopvang. Toch een beetje onverwacht kregen we van college en raad een hoop bijval. Daarvoor ben ik dankbaar en ik ben ook trots op mijn collega’s en conculega’s.
Daarom is het achteraf jammer, dat ik al voorafgaand aan de commissievergadering een ingezonden brief had gestuurd aan de Harlinger Courant, waarin ik mijn ongenoegen uitte, ook over de politiek van Harlingen. Die brief stond pas ruim ná de commissievergadering in de krant. Daarop kreeg ik het terechte commentaar: “Zijn jullie van GroenLinks soms de enigen met patent op de waarheid? Hebben wij in jullie ogen dan géén hart in ons lijf?”
Mea culpa, beken ik daarom. Dat had anders gemoeten. In Harlingen kunnen we voort met de noodopvang.
Maar liever heb ik dat iedereen over mij heen valt, omdat ik één keer teveel spreek over deze onmenselijke wantoestand, dan dat we één keer te vaak zwijgen. Hier rest alleen nog een hardgrondig protest. Het gaat hier niet meer over politiek: het gaat over mensenrechten!

Donderdag 29 januari

Heel blij zijn we met het brede protest tegen de plannen van Verdonk inzake de asielzoekers. Ik ben trots op de Vereniging Friese Gemeenten; hun principiële opstelling is een voorbeeld voor de rest van het land. En daarom wil ik hier graag ook ons college van B & W prijzen, als lid van de VFG.
Het gonst rond in de media. Vanavond zag ik in Rondom Tien onder meer Piersma en Karel Helder uit Wonseradeel. Ik was onder de indruk van de uitzending.
Morgen om 10 uur is er een uitzetting uit AZC Bolsward, volgens een e-mail die ik ontving vanavond. We gaan er heen. Ik ben woedend en voor mjin part ga ik voor de wielen van het IND-busje liggen.

Vrijdag 30 januari

Vanmorgen zijn we direct na gaan trekken, wat er in Bolsward aan de hand is. In het rijtje telefoonnummers, dat ik heb gedraaid, kwam ook basisschool De Blinkert voor. Uit informatie van de school is me zojuist gebleken, dat het IND vandaag niet nog eens langs komt bij het AVO en dat de uitzettingspoging van van gisteren niet terecht was. Een hele opluchting.
Als de minister op deze manier het draagvlak voor haar beleid probeert te vergroten, wordt het niks natuurlijk!
In de nieuwsrubriek staat een oproep voor de demonstratie “Van harte Pardon!”

ROCOV over openbaar vervoer

Maandag 26 januari

In Anna Casparii belegde het ROCOV een interessante avond over openbaar vervoer in Friesland in het algemeen en de spoorlijn Harlingen – Leeuwarden in het bijzonder.
Eén opmerking vonden alle aanwezigen heel interessant: van Defensie moet ook een opgeheven spoorlijn vijftien jaar goed onderhouden blijven liggen. Toen we dat hoorden, konden we wel weer naar huis; waarom een trein opheffen, als de rails ook ongebruikt geld blijven kosten? Dat moeten we natrekken. Later meer hierover.
Verder verwijs ik naar de nieuwspagina van deze site voor een persbericht over de vragen van de provinciale fractie van GrienLinks inzake de asielzoekers.

VBZH-schippers over ligplaatsen

Zaterdag 31 januari

VBZH-vergadering in Hotel Centraal. De zeventig eigenaren van traditionele zeilschepen vergaderden over moverende zaken. Vooral de indeling van de ligplaatsen geeft elk jaar weer aanleiding tot verbitterde meningsverschillen, maar uiteindelijk verlaat iedereen min of meer gerustgesteld het pand.

Lees verder in aflevering 36

Noodopvang, zwembad en spoorlijn – Politiek dagboek 33

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 32.

Raadsvergadering

Donderdag 15 januari

Gisteren spraken we in de raad over de stichting noodopvang.
Wethouder Jan Sijbenga heeft me daarbij toegezegd op zo kort mogelijke termijn met de stichting Noodopvang in contact te treden.
Van de criteria moet de stichting niet teveel een punt maken, vinden de raad en de burgemeester. Het is allemaal al erg genoeg wat er rond die vertrekcentra van Verdonk gaat gebeuren. En extra discussie in de raad is daarvoor niet nodig.
De brief van de stichting aan de raad is nog steeds niet officieel aan de raad voorgelegd. Daar heb ik mijn beklag over gedaan. Maar van de inhoud weten na mijn opmerkingen in de rondvraag alle fracties hoe het zit.
Nu nog zorgen, dat het bestuur versterkt wordt. Ik heb begrepen dat er minstens één lid bij moet, om legaal besluiten te kunnen nemen als stichting. Vanuit met name Kimswerd bereiken me steeds aanvragen voor financiering van onderdak voor mensen die in Harlingen uit het AZC zijn gezet.

Peuteropvang en nieuw zwembad

Hoe het verder verliep tijdens de vergadering van de raadscommissie gisteravond:
Bij het welzijnsprogramma maakten we een opmerking over de ambtelijke toelichting op de tarieven voor de zorguren van het maatschappelijk werk. Op zijn minst geheel onbegrijpelijk. De wethouder beloofde een aanvullende notitie vóór de raadsvergadering volgende week woensdag.

Ook hebben we maar weer eens gepleit voor uitbreiding van het budget van de peuteropvang (net als vorig jaar). Een wachtlijst van zeventig kinderen is niet niks. We kregen onverwachte steun van mevrouw Fijnvandraat van het CDA. Wat ons betreft, gaan we binnenkort praten over een extra lokaal, al kost dat 150 duizend euro’s.

In de commissie ook een lange discussie over het krediet voor het nieuwe zwembad. Wij vonden de resultaten van het DHV-onderzoek over de prijs-kwaliteitsverhouding zeer geslaagd. Zeker gezien het positieve resultaat op genoemde verhouding. Het schijnt, dat zwemvereniging de Vikings bezwaar heeft gemaakt tegen het zwembadplan. Alle fracties keken er van op dat de Vikings niet aanwezig waren om in te spreken.
Johan Erents van D66 dreigde zich bij de zwembadbespreking te verliezen in adviezen over tegeltjes en randjes. Hij maakte dat goed, door bij de behandeling van het sociaaal-cultureel werk Het Rondeel te pleiten voor meer inzicht in de verhouding tussen kosten en rendement. “Wat doen ze daar eigenlijk de hele dag?”, vroeg Johan zich af. Het middel van een onderzoek door de raad, ála parlementaire enquete, vonden de andere fracties en wij ook echter weer te ver gaan. Wél een onderwerp om nog iets mee te doen op niet al te lange termijn.

Vervolg spoorwegactie

Vrijdag 16 januari

Even genoeg over vluchtelingen. We moeten nadenken over het vervolg van de spoorwegactie. Volgens insiders zou het wel eens kunnen zijn, dat het presidium van de Friese Staten besluit de benhandeling van de bezuinigingen op het openbaar vervoer uit te stellen. De 4e februari is te kort dag, bovendien is het onderwerp van dien aard, dat een voorafgaande commissiebehandeling de voorkeur verdient.
Hoe het ook zij, wij willen de handtekeningen graag aanbieden op een opportuun moment, liefst samen met gemeentebesturen en -raden en met andere mensen en organisaties, die begaan zijn met het behoud van openbaar vervoer in het algemeen en de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden in het bijzonder. We denken aan de gemeenten langs het spoor, maar ook die van de Waddeneilanden.
We gaan dan weer gezamenlijk naar Leeuwarden, volgens het voorbeeld dat B & W van Harlingen in december zo goed gegeven hebben.
Later meer hierover.

Maandag 19 januari

Vanmiddag samen met Inge en Oene naar Loek van der Heide, om te praten over hetgeen we gaan doen met de vele duizenden handtekeningen, die Loek heeft verzameld voor het behoud van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden.
Zoals het er nu uitziet, gaan de Staten van Friesland het er over hebben op 4 februari. Voorafgaand aan deze statenvergadering gaan we de berg handtekeningen aanbieden aan statenleden en gedeputeerde Ton Baas.
Het commentaar en de reacties, die door veel mensen via de e-mail aan ons zijn gestuurd, willen we in een handig boekje afdrukken, dat we aan de statenleden ter hand stellen. Het zal hun helpen de saaie vergader-uren door te komen.
En met wie gaan we de handtekeningen aanbieden? We nodigen het college en de gemeenteraad van Harlingen van harte uit, om mee te gaan bij het aanbieden. Het goede voorbeeld van het college van B & W van Harlingen vorige maand staat ons daarbij voor ogen…
En zijn er anderen, die mee willen? Zij zijn welkom.

Wordt vervolgd in deel 34.

Spoorlijn moet blijven – Politiek dagboek 25

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 24.

Burgemeester Chris Arlman uit zijn zorgen over de provinciale spoorlijnplannen bij Commissaris van de Koningin Ed Nijpels. (Foto: Inge van Hesteren)
Burgemeester Chris Arlman uit zijn zorgen over de provinciale spoorlijnplannen bij Commissaris van de Koningin Ed Nijpels. (Foto: Inge van Hesteren)

Maandag 24 november

Ons college van B & W wordt een actiegroep, die demonstratief naar de provinciehoofdstad afreist om daar te vertellen wat men vindt van het gepraat over de opheffing van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden. Wij gaan mee!

Uit het persbericht van het college:

B&W van Harlingen vergaderen op het spoor

Het college van Burgemeester en Wethouders van Harlingen houdt dinsdagmiddag 25 november 2003 een bijzondere collegevergadering in de trein Harlingen-Leeuwarden, (...) over het behoud van deze spoorlijn voor de regio Noordwest Fryslân.

U bent van harte welkom om mee te reizen met het college. Men vertrekt om 15.01 uur vanaf het station Harlingen Haven. Het college zal voor dat men instapt de handtekeningactie voor het behoud van de spoorlijn van de heer Loek van der Heide ondertekenen.

De trein komt om 15.28 uur aan op het station van Leeuwarden. Het Harlinger college zal vandaar naar het Provinciehuis aan de Tweebaksmarkt lopen. Om 15.45 uur zal men een brief overhandigen aan de tien fractievoorzitters en de voorzitter van de Staten. In die brief geeft het gemeentebestuur van Harlingen zijn mening over het mogelijk opheffen van het spoor tussen Harlingen en Leeuwarden.

Bron: Gemeentevoorlichter Harlingen

Ons college van B & W werd actievoerder! Arlman, Sijbenga en Waaijer vonden het welletjes, dat gesol met de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden. Die moet blijven, zeggen zij. Dat hebben ze kracht bijgezet met een persoonlijk bezoek aan het presidium van de Staten van Friesland. Ed Nijpels hoorde Arlman aan en nam een brief aan, waarin nog eens om voorzichtigheid wordt verzocht. Wat er nu is, kan zomaar verdwijnen. Terug komt die lijn niet meer zo gemakkelijk! Wij zijn heel blij met deze actieve opstelling en gingen mee.

Inge, Sijvert en ik waren als GroenLinks-delegatie mee met de collegetreintocht naar het provinciehuis. Van GroenLinks was verder ook Oene Hofman er bij. Een goede afvaardiging, zo met z’n vieren! Er waren ook raadsleden mee van andere fracties. Vic Berends (VVD), Wouter van den Brand (Harlinger Belang), Sita Helfrich, Jilles Toornstra (beiden PvdA), Douwe ten Napel, Gerben Boskma (beiden CDA). En natuurlijk collegeleden Chris Arlman, Jan Sijbenga en Piet Waaijer. Plus voorlichter Tymen-Hein Corporaal en secretaris Harinxma.

Het College van B & W vergadert o[p het treinperron. (Foto: Inge van Hesteren)
Het College van B & W vergadert op het treinperron. In beeld onder meer en v.l.n.r. Chris Arlman (met handtekeningenformulier in de hand), voorlichter Corporaal, Jilles Toornstra, Loek van der Heide. (Foto: Inge van Hesteren)
Inge werd zeer geïnspireerd van dit alles (ze is een ouwe actievoerder), maakte foto’s, en heeft me gek gemaakt om een handtekenlijst op de site te zetten om down te loaden of om digitaal te ondertekenen.
We hadden dus bedacht, dat college en Loek best wat hulp kunnen gebruiken, zeker gezien het karakter van deze aktie, waar je als groenlinkser alleen maar erg vóór kan zijn. Daarom hebben we het mogelijk gemaakt dat je digitaal mee kan ondertekenen en ook dat je handtekeninglijsten kan downloaden.

Donderdag 27 november

Nog maar 32 uur staat het actieformulier voor behoud spoorlijn op het internet, toch al veertig steunbetuigingen ontvangen! Dat gaat niet slecht. Voor wie het nog niet heeft gedaan: vul online het formulier in door hier te klikken.

Vandaag stond in de Leeuwarder Courant een voorpagina-artikel over de kwestie. De LC zegt dat het nog wel even meevalt, maar wie goed leest weet dat de discussie later weer terugkomt in de Provinciale Staten en dat het college van gedeputeerden er verdeeld over is. Alle reden dus, om het hoofd nog even niet in de schoot te leggen.

Vrijdag 28 november

Op deze manier gaat het nog een hoop tijd kosten, als we niet uitkijken… Niet alleen komen er veel steunbetuigingen binnen, vele mensen hebben ook een commentaar toegevoegd, dat vaak heel zinnig is en waar je iets mee zou moeten doen.

Voorlopig laten we het even gebeuren. Morgen gaan we in Franeker om handtekeningen vragen aan het winkelend publiek. Franeker wilde toch af van de spoorlijn? Nu maar eens horen of de bevolking dat echt vindt!

Zaterdag 29 november

Met Oene Hofman en Loek van der Heide naar Franeker. Men beweert, dat de mensen uit Franeker die spoorlijn wel kwijt willen, want dan kunnen ze verder met hun brug, hun rondweg en hun industrieterrein. Dat wilden wij wel eens toetsen.

Maandag 1 december

Omroep Mercurius, de lokale omroep uit Leeuwarden, belt mij op om meer te horen over de spoorlijnactie. Je krijgt in zo’n vraaggesprek maar weinig kans en tijd om er iets over te zeggen, maar de dame die me ondervraagt is in elk geval ook hevig begaan met de bedreigde treinverbinding. Het lukt me daarna nog net, om het krediet voor de actie nog even aan Loek van der Heide te geven.

Zaterdag 6 december

Het handtekeningenformulier is een aantal malen gedownload vanaf de GroenLinks-site; wat het resultaat daarvan is moeten we maar afwachten. Van mijn dochter Wies hoor ik wel, dat er in de supermarkt in Franeker lijsten klaarliggen.

We hebben alles bij elkaar vrij veel tijd gestoken in die spoorlijnactie. Het college gaf het goede voorbeeld en Loek ook. Hij ploeterde maar voort in z’n eentje en daarom vonden we dat hij wel wat hulp kon gebruiken. De internetbenadering werpt vruchten af voor de goede zaak en – een beetje eigenbelang – het trekt ook veel meer bezoekers naar onze afdelingswebsite, zodat ik deze weblog ook eens onder een wat breder publiek kan brengen.

Lees hier aflevering 25.