Tagarchief: subsidie

Fries Subsidielandschap

Dit artikel is gepubliceerd in de Harlinger Courant van 19 juni 2015.

LEEUWARDEN – Het provinciebestuur doet erg zijn best om de economie in de Provincie Fryslân aan te jagen. Vlak voor het zomerreces nog, samen met het Healthy Ageing Network, NHL Hogeschool en Stenden University. Onder het motto ‘Het Friese subsidielandschap’ deed keynotespreker professor Paul Elhorst uit de doeken met welke middelen de overheid het bedrijfsleven probeert te stimuleren. Een honderdtal belangstellenden nam er kennis van. De dames en heren waren grotendeels afkomstig uit de diverse lagen van de overheid zelf, maar ook uit de sector zorg en welzijn en zowaar een aantal ondernemers.

“De statistiek laat zien dat Zuidoost-Friesland de enige regio in het hele Noorden is met economische groei. De rest krimpt alleen maar. Dat moet en kan anders,” zei Elhorst. “Er staat maar één weg open voor Noord-Nederland: verhoging van de arbeidsproductiviteit. Meer en betere producten en diensten, geproduceerd door minder mensen en in minder tijd. Dan kunnen de lonen omhoog en de werkloosheid omlaag. De rol van de overheid: ingrijpen als de marktwerking faalt.”

Slide Prof. Victor Newman.
Slide Prof. Victor Newman.

Lees verder Fries Subsidielandschap

Meindert over de Kenniswerkplaats

Marjoleine van der Meij van het FALW Athena Institute produceerde in opdracht van de Kenniswerkplaats Noordoost-Friesland een vraaggesprek op video over regionale innovatie. Ze ondervroeg mij uitgebreid, maar aan het woord in deze video is NHL-stagiaire Meindert Rozema. Samen met nog enkele collega-studenten liep hij in het najaar van 2011 stage bij Kabelnoord. Door een deel van de week te werken op een alternatieve locatie droeg hij bij aan versterking van innovatieve netwerken in Noordoost-Friesland.

Onderzoek maatschappelijke businesscase

Meindert heeft onderzoek gedaan naar de zogenaamde ‘maatschappelijke businesscase’ van gedigitaliseerde dorpsvoorzieningen, met name voor het Noordoost-Friese dorpje Burum, wereldberoemd om zijn nieuwjaarsduik, afgebrande molen en schotelantennepark. Het rapport hebben we in concept, maar we wachten nog op de definitieve, door de hogeschool geaccordeerde versie. Zodra die er is, zullen we dat rapport online beschikbaar stellen.

Lees verder Meindert over de Kenniswerkplaats