Tagarchief: virtueel loket

Minsken Meitsje in Doarp in Twijzelerheide

Het eerste Friese virtuele loket is bijna een feit. Aanstaande zaterdag wordt het feestelijk geopend, samen met het project Minsken Meitsje in Doarp, dat hiervoor de volgende uitnodiging uit deed gaan:

Het voormalig Rabobankgebouw aan de Dominee Zylstrawei 1A in Twijzelerheide krijgt een nieuwe bestemming. Onder de vlag van het project Minsken Meitsje in Doarp worden hier twee deelprojecten gehuisvest: het Steunpunt en het Virtueel Loket.
De feestelijke starthandeling vindt plaats op zaterdag 27 november 2010 van 11.00 tot 16.00 uur

Programma

11.00 uur – Starthandeling en welkom door burgemeester Tjeerd van der Zwan en wethouder Marten van der Veen.
11.15 uur – Demonstratie van het Virtueel Loket.
11.15 tot 16.00 uur – Nader kennismaken met de projecten, onder het genot van …

Ervaar tijdens de open dag hoe een virtueel loket werkt!

“Minsken Meitsje in Doarp”

Op allerlei manieren wordt her en der ‘krimpachtig’ geprobeerd de leefbaarheid in dorpen te versterken en de ontwikkelkansen te vergroten. In Twijzelerheide is het afgelopen jaar gesproken over knelpunten maar vooral over de kansen van dit dorp. Een zichtbaar resultaat is het herbestemmen van het voormalig bankgebouw waarin twee projectactiviteiten worden ontwikkeld en uitgevoerd. De projectervaringen in Twijzelerheide kunnen ook in andere dorpen worden benut.

Deelproject Steunpunt

Het steunpunt wil een dienstbare rol voor het dorp en directe omgeving vervullen, samen met de mensen uit of nabij het dorp. Het ‘steunpunt’ wordt ingericht en bemenst onder supervisie van Raderwerk Buitenpost. Er wordt gestart met een inbrengwinkel Hastommenocht.

Deelproject Virtueel Loket

Een virtueel loket is een televisiescherm waarop de mensen in het dorp de dienstenaanbieders zoals het gemeentehuis (WMO), een bank, zorgverlener of verzekeraar kunnen ontmoeten alsof ze bij elkaar aan tafel zitten.

Deelproject(en) Veilig Opgroeien

Voor ouders en kinderen worden allereerst bestaande ondersteunende programma’s geïntensiveerd. De basisscholen, de peuterspeelzaal en het jongerenwerk zijn belangrijke partners.

Meer over innovatie op het platteland

Dorpshuis nieuwe stijl in ontwikkeling

Opschalen van het digitale dorpshuis

Het virtuele loket is een praktische uitwerking van het ‘dorpshuis nieuwe stijl’ – een dorpshuis dat is opgebouwd uit hout en steen én uit digitale onderdelen.

In de gemeente Achtkarspelen staat het project goed op de rails. Apparatuur, financiën, aanbieders, gemeente, dorpshuis, vrijwilligers, locatie, communicatie, het is allemaal geregeld of het wordt binnenkort afgetikt. Nu de andere Noordoostfriese gemeenten nog. Een voorbeeldlocatie in de gemeente Achtkarspelen zal zeker helpen hierbij. We verwachten een feestelijke opening in november.

Het digitale loket op de braderie

Het digitale loket op de braderie van Twijzelerheide.


Wat betreft die andere gemeenten het volgende. Samen met onder meer woningcorporatie Thús Wonen ben ik in overleg met welzijnsstichting ’t Bolwerk, vertegenwoordigers van de drie gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland, de afdeling Economische Zaken van de Provincie Fryslân, Zorgclub Pasana en nog zo wat gremia. Dat doen we in het kader van ‘Smart Rural Network Society’. Dat is een onderdeel van Vital Rural Area. De regio Noordoost-Friesland is uitgeroepen tot één van de twaalf zogenaamde krimpregio’s met kansrijke projecten. Daarom krijgen we hulp en bijstand van diverse ministeries. De begeleiding van het landelijke Centrum voor Pulieksparticipatie is daarvan een voorbeeld.

Ach, het betekent weer veel besprekingen, die niet altijd leiden tot tastbare resultaten op de heel korte termijn. Toch, ik ben allang blij dat iedereen in consensus met elkaar om de tafel zit. Als representant van kabel Noord, een regionaal (soort van) MKB-bedrijf, zie ik het als mijn rol om parallel aan het praten en onderzoeken alvast aan concrete projecten te werken. Ik noem het virtuele loket, de digitale supermarkt, de virtuele dorspcommunity, de zorg op afstand, het nieuwe werken en nog zo het een en ander.

Komende week willen we het eens worden over een dorpslocatie, daarna gaan we via enkele sporen verder: bouwen aan draagvlak, onderzoek onder bewoners, opzetten pilotdiensten (dat zie ik als mijn klus). Deze week wordt ik geacht één van de hoofdstukken te schrijven van het projectplan. Het Centrum voor Publieksparticipatie zit ons achter de broek, dus dat moet lukken, want anders…

Digitaal doorkijkje Friese Wouden

Virtueel Loket presenteert zich aan Twijzelerheide.

Zaterdag presenteerde het ‘Virtuele Loket’ zich aan het Friese wouddorp Twijzelerheide. Zie ook mijn blogbericht van vorige week. De apparatuur stond opgesteld in een kraam bij de braderie aan de Gaelewei. Martijn Goeman van Axtion BV uit Emmen had de techniek verzorgd. De gemeente Achtkarspelen en Kabel Noord zorgden voor de bemensing ter plekke. Voor de crew op afstand zorgden DHV en De Eijk Innovatie en Vernieuwing.

Het loket werd op zich welwillend bekeken. Jong en oud, van negen- tot vijfenzeventigjarigen hadden interesse. De situering tussen ambachten en kunstnijverheid was misschien een beetje vreemd, maar dat was zo bedacht door de mensen uit het dorp zelf. Hilly Veenstra van de plaatselijke computerwerkgroep zat in de kraam naast de onze glas te graveren. Zij was degene die ging over de kramen en de hele opzet van de braderie. Hilly vond het hele concept best leuk en dit keer kon ze zelf ook eens ervaren hoe zo’n beeldverbinding werkte. Ze praatte uitgebreid met projectleidster Tamara Wiersema, die vanuit de stad Groningen het beeldscherm bemande.

Digitaal doorkijkje in Friese Wâlden


Bij de braderie was er niet zo heel veel volk op de been. De meeste Twijzelerheiders bevonden zich in de naburige feesttent of op het kermisterrein. De enkele verdwaalde feestganger die voorbijwankelde had niet veel zinnigs te melden. Esther Veenstra van de gemeente Achtkarspelen stond een deel van de dag bij de kraam. Ze merkte op: “De mensen die echt erg enthousiast waren en het ook wel eens willen proberen, kwamen niet uit het dorp zelf.”

Toch kreeg het loket wel dorpsaandacht. Een greep uit de opmerkingen, rijp en groen:

“Techniek? Da’s niks voor mij.”
“Goh, ze praat terug!”
“Wie is dat, Skype?”
“Best handig, zoiets.”
“Hoe werkt dat nou precies?”
“Ik stuur altijd een e-mail.”
“Nou, de Rabo is net weg, dus als ze zo weer terugkomen is dat niet gek.”
“Een computer is niks voor mij.”
“Veel te onveilig, dingen regelen via het internet.”

Videoverbinding Friesland – Groningen

Sommigen waren zelfs verontwaardigd. “Waarom horen we hier niet rechtstreeks over, in plaats van via de krant? Eén keer kwamen ze van de gemeente vragen of ze bij mij een ruimte konden huren en daarna hoor je er nooit meer wat.”
Dat is ook een pluspunt van zo’n presentatiemiddag. Misverstanden kunnen ter plaatse worden geklaard.

Frederieke van der Lijn begeleidt het project namens de gemeente. Haar mening: “Dit staat nog erg ver weg van de belevingswereld van de mensen hier. De toegevoegde waarde wordt nog niet altijd gezien. Misschien moet er ook een ‘funfactor’ zijn.”

En Esther beaamt dat: “Wat mij opviel is dat de toegevoegde waarde van het Virtueel Loket nog niet wordt ingezien. Een aantal leek het best handig dat er zoiets kwam. Ze zeiden er bij dat ze er zelf geen behoefte aan hadden, omdat ze alles nog zelf konden doen. Ik denk dat we het aantrekkelijker moeten maken om naar het loket toe te gaan.“

In opdracht van de programmaleiding van Vital Rural Area wordt door Qviv ook de presentatie van het virtuele loket gefilmd.

Eigenlijk bevestigen al deze reacties wat we al vermoedden. Ten eerste, dat serieuze toepassingen pas echt aanslaan als er ook iets ‘leuks’ te halen valt. Ten tweede, dat alleen het neerzetten van apparatuur nooit voldoende is, maar dat goede communicatie, begeleiding en instructie cruciaal zijn. Ten derde, dat de behoefte eigenlijk niet van de dorpsbewoners komt, maar van de dienstenaanbieders. De gemeente, de banken, de politie trekken hun fysieke diensten terug uit de kleine kernen. Een virtueel loket is voor hen de sublimatie van een schuldgevoel, het is een digitale alibidienst. Niet dat dit erg is. Het wil niet zeggen, dat dit concept op den duur niet zou kunnen aanslaan. Integendeel, juist door de diverse dienstenaanbieders te bundelen en door ze te combineren met aardigheden als videowall en online gamingplatform kan het een sterk concept worden.

Meer foto’s van de middag
Meer over virtueel loket en platteland

Virtueel Loket in Twijzelerheide

Leegstaand Rabopand gaat dorpssteunpunt huisvesten

Langzaam maar zeker wordt een plan waar lang aan is gewerkt realiteit. Het Noordoostfriese dorpje Twijzelerheide is de plek waar het staat te gebeuren. Al in 2006 werd het idee geformuleerd. Het ‘Virtuele Loket’: met een digitale versie van de klantenbalie kunnen kleine dorpen op het platteland opnieuw toegang krijgen tot verdwenen vormen van dienstverlening.

De supermarkten, de banken, de posterijen, de gemeente, allemaal sluiten zij hun kleine kantoren. Ze zijn te duur geworden. Het is veel efficiënter om ze op één plaats te concentreren, bij voorkeur in de hoofdplaatsen van een gemeente. Veel klanten zijn er aan gewend geraakt om hun zaken digitaal te regelen. Daardoor wordt de pijn beperkt.

Het ontmoeten van dorpsgenoten speelt een belangrijke rol bij het behoud van sociale samenhang, maar de sociale functie van de winkels en balies verdween met het vertrek van de ontmoetingsplaatsen. Bovendien zijn er, met name op het platteland, veel mensen die nog steeds geen deel uitmaken van het wereldwijde web – omdat ze er geen geld voor hebben, omdat ze niet weten hoe, of omdat er geen aansluiting beschikbaar is in hun ‘uithoek’.

Daar probeert het project ‘Virtuele Loketten’ iets aan te veranderen. Aanstaande zaterdag presenteren de projectpartners het concept aan het dorp, tijdens de braderie in Twijzelerheide. Het Friesch Dagblad berichtte er al over: 

Friesch Dagblad over opening Virtueel Loket Twijzelerheide.

Friesch Dagblad over opening Virtueel Loket Twijzelerheide.

Dit project is een coproductie van Kabel Noord, ingenieursbureau DHV, De Eijk BV, Axtion BV en de Gemeente Achtkarspelen. Alle partners hopen op een succesvolle proefperiode. Omdat het plan deel uitmaakt van het Europese project ‘Vital Rural Area‘ verwachten ze dat het concept zich zal verspreiden over andere gemeenten in Noordoost-Friesland. Gesprekken daarover zijn al gevoerd. Een voorbeeldloket in een dorp in de regio is een balngrijke voorwaarde voor het welslagen.

Zie ook: Digitaal doorkijkje Friese Wouden
Meer over dit onderwerp.

Virtueel loket in Nieuwkoop

Onlangs bezocht ik in één dag een paar varianten van het "Virtuele Loket". Eén ervan bevond zich op Schiphol, dat bewaar ik voor een latere blogposting. Voor de andere variant moest ik na Schiphol naar Oldenzaal doorrijden. Marco Asbreuk en Doreen Rouhof van het bedrijf Iris2Iris had ik leren kennen via Twitter, zonder dat ik er speciaal naar op zoek was geweest. Dat is het leuke van deze virtuele sociale netwerken: het activeert je creativiteit.

Iris2Iris camera. Foto: Iris2Iris

Het was nogal een verre trip vanuit Harlingen en terug, maar het bleek wél de moeite waard. Hun concept voor het digitale loket vond ik verrassend verfrissend. Asbreuk paste simpele technologie toe, die op elke straathoek verkrijgbaar is. Een PC of laptop aan elke kant, Skype, een webcam, wifi en een internetabonnementje. Daar bleef het niet bij, de camera kon een stukje innovatie gebruiken. Want webcams zijn er in vele soorten, van heel simpel tot heel erg goed, maar het nadeel is dat je of naar het scherm kijkt, of naar de camera. Daardoor is het moeilijk om elkaar goed aan te kijken, terwijl daar juist de meerwaarde zit van beeldcontact.
 
In zijn vrije tijd ontwierp Marco Asbreuk een oplossing. Met een ingenieus samenstel van spiegels lijkt het alsof de camera IN het scherm zit, waardoor de gesprekspartners niet meer hoeven weg te kijken om de ander recht aan te kijken. Vooral voor dienstenaanbieders een prettige optie. Iris2Iris kreeg dat voor elkaar tegen een aanzienlijk lagere prijs dan vergelijkbare apparaten voor ‘telepresence’, zoals dit procedé genoemd wordt.
 
Naar aanleiding van mijn bezoek gaven Marco en Doreen me een paar namen van afnemers van hun technologie. Daaronder bevond zich de gemeente Nieuwkoop. Vandaag belde ik met René van der Pouw Kraan. Hij leidde voor zijn gemeente het project. Natuurlijk was ik nieuwsgierig, hoe het tot nu toe was bevallen.
 
“Hoofdzakelijk verbinden wij hiermee het gemeentelijke back-office met het front-office”, vertelde hij me. “We hebben die twee onderdelen de laatste tijd gescheiden. Dit digitale loket vind ik echt een hele goede oplossing, die onze klanten een prettige gesprekservaring oplevert. Ik vind het wel jammer, dat er nog niet zoveel gebruik van wordt gemaakt. Dat is wel een beetje onze eigen schuld, want wij trainen onze baliemedewerkers juist om zoveel mogelijk vragen zelf direct te beantwoorden. Een ontwikkeling die gebruik van ruggespraak via een videoverbinding eigenlijk tegenwerkt. Toch zien wij veel toekomst hiervoor.”
 
De Nieuwkoopse loketten zijn intern opgesteld in de gemeentelijke burelen. Dat is dus anders dan in het plan, dat wij voor Noordoost-Friesland bedacht hebben. Daar is de gemeente één van de aanbieders, terwijl de balie zich bevindt in een dorpshuis of multifunctioneel centrum. Andere aanbieders worden bijvoorbeel de banken, de Belastingdienst, het UWV, de woningcorporaties.

 
Van der Pouw Kraan was er vrij laconiek over. Het leek een goede oplossing, hij zei er meteen ja tegen en niet veel later stond de apparatuur op zijn plaats. Zoals ik eerder al zei: verfrissend.
 
 Meer over virtuele loketten en platteland

 Iris2Iris
 

Virtueel Loket Twijzelerheide

De stand van zaken van het project ‘Virtueel Loket’. Tamara Wiersema van ingenieursbureau DHV doet de projectleiding. Ze stuurde me vandaag een korte samenvatting:

Eind vorig jaar stemde de regiegroep er mee in dat Twijzelerheide als pilotlocatie werd gekozen. Vervolgens brachten het bestuur van het dorpshuis en een aantal andere dorpsbesturen en zorgpartijen een werkbezoek aan de al bestaande virtuele loketten in Drenthe. Dat was op 25 januari jl.
 
Een vervolgafspraak over de praktische uitvoering staat voor volgende week gepland, met het dorpsbestuur van Twijzelerheide. Met de gemeente Achtkarspelen is afgesproken om een behoeftenonderzoek uit te voeren. Dit wordt gecombineerd met een behoeftenonderzoek dat al in het kader van het programma ‘Minsken meitsje in Doarp’ plaatsvindt. De voorwaarde is wel dat dit geen extra vertraging tot gevolg heeft.


Stichting Doarspwurk wordt betrokken bij de communicatie. Met hen staat ook een afspraak gepland over de invulling. Bij het onderzoek en de communicatie zal ook het dorp Zwagerbosch betrokken worden, aangezien dit dorp ook gebruik maakt van de voorzieningen in het dorpshuis van Twijzelerheide.

 
Wat betreft aanbieders: partijen die in Drenthe al betrokken zijn bij dienstenlevering via virtuele loketten willen ook in Friesland meedraaien. Intussen is er bovendien een gesprek geweest met de Rabobank in Burgum.
 

De SWA (woningcorporatie in Achtkarspelen) heeft aangegeven nog even niet mee te willen participeren. De gemeente zal dit op bestuurlijk niveau nog eens aankaarten. Tot slot is er ook gewerkt aan het opschalingsplan dat in verband met ‘Vital Rural Area’ besproken wordt. Hier zijn de tekenen voor inbedding ook gunstig.

Tot zover Tamara Wiersema. Naast de ontwikkelingen in Twijzelerheide blijven we om ons heen kijken. Morgen leg ik bijvoorbeeld werkbezoeken af bij Shop Court van Cees Hoogesteger op Schiphol en bij het Virtuele Loket van Iris2Iris in Oldenzaal.

 
Meer over virtuele loketten en Vital Rural Area