Tagarchief: windenergie

Geen nieuwe windmolens in Harlingen

Dit artikel verscheen eerder in de Harlinger Courant van 31 oktober 2014.

Windmolenplan GS stuit op instemming én weerstand

HARLINGEN – Hoe moet het verder met het windmolenbeleid van de Provincie Fryslân? De laatste tijd liepen de emoties soms hoog op. De Regiegroep ‘Fryslân foar de Wyn’ presenteerde in opdracht van Gedeputeerde Staten een uitgebreid rapport met een voorkeursadvies. Voor de gemeente Harlingen controversiële aanvullingen kwamen van de Commissie van Advies, onder leiding van Piet Winsemius. Harlinger politici, burgers, bedrijfsleven en actievoerders maakten zich er boos over. Maar sinds deze week is alles anders.

Tekst en foto’s: © Festina Lente, Gijs en Inge van Hesteren

Den Haag droeg de provincie op om een vermogen van 530 mWh te realiseren. Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 29 oktober jl. haar voorstel voor de invulling van de Friese taakstelling windenergie voorgelegd aan Provinciale Staten. Volgens eigen zeggen heeft het college dit voorstel zoveel mogelijk gebaseerd op het coalitieakkoord en het advies van de regiegroep ‘Fryslân foar de Wyn’ meegenomen in de overwegingen. De provinciale coalitiefractie van de PvdA denkt daar anders over en het lijkt er sterk op dat ook de adviezen van de regiegroep grotendeels in de wind worden geslagen. In het nieuwe voorstel kiest GS voor windparken in en langs het IJsselmeer en aan de kop van de Afsluitdijk, in de nabijheid van het dorpje Zurich. Opluchting in Harlingen? De mening van diverse spelers in dit spel.

Lees verder Geen nieuwe windmolens in Harlingen