Tagarchief: windmolenbeleid

Alweer windmolenbeleid – Politiek dagboek 27

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 26.

Aanvullende notitie windmolens

9 december

Alsof het onderwerp nog niet voldoende was uitgekauwd, bespraken we in de commissie de aanvullende notitie van het college over het windmolenbeleid. Zoals dat beleid er nu uitziet, vinden wij het heel aanvaardbaar; de argumenten over doelen en plaatsbepaling spreken ons wel aan. Zo hebben we het ook gezegd tijdens de behandeling van dit agendapunt. We hebben aan het eind van onze eerste termijn gevraagd, wanneer de bekende initiatieven voor daadwerkelijke aanleg van windturbineparken aan de raad worden voorgelegd (dat moet, in verband met artikel 19-procedures). Tot mijn grote verbazing antwoordde wethouder Jan Sijbenga: “Dat kan nog wel een hele tijd duren.”
Ik was zo met stomheid geslagen, dat ik even geen weerwoord had. Moet ik nog op oefenen. Maar gelukkig had mijn directe buurman Wouter van den Brand van Harlinger Belang dat weerwoord wél en vroeg hij erop door. De initiatieven zijn toch bekend en de mensen die er mee bezig zijn wachten toch al een hele tijd op een uitspraak van de raad? Uiteindelijk blijkt het erg mee te vallen; als definitieve vergunningaanvragen dezer dagen bij de afdeling op het bureau liggen, wordt er direct van start gegaan met de behandeling. Dat is goed nieuws.

Laptop meezeulen

De afdeling automatisering van de gemeente heeft de raadsleden een nieuw emailadres gegeven, dat eindigt op @harlingen.nl. Het adres gijsvanhesteren@hotmail.com is het mijne. Wel zo overzichtelijk voor de bevolking. Het nadeel is wel, dat ik de post alleen op kan halen met behulp van de computer, die systeembeheer daartoe ter beschikking heeft gesteld.
Ik heb nogal veel emailadressen in gebruik voor werk, bedrijf, privé en politiek. Deze post kan ik ophalen via allerlei andere computers, desnoods op alle plekken ter wereld. Vind ik toch wel handig. Tja, zegt de beheerder, vanwege de beveiliging kunnen we er niet aan beginnen iedereen wachtwoorden en dergelijke te geven.”
Je moet raadsleden (het hoogste orgaan van de gemeente) ook niet te veel vertrouwen…
Nu ben ik genoopt, die laptop van de gemeente overal mee naar toe te sjouwen, tenminste, als ik prijs stel op het lezen van de email.

Voetballen in Groot-Ropens

Als aanhangsel bij een steunbetuiging inzake de spoorlijn krijg ik een vraag van een jongere uit Groot-Ropens. Ze zouden zo graag weer een voetbalgoaltje willen hebben.
Dat er in Groot Ropens een voetbalgoal verdwenen is wisten we niet. Als gemeenteraad mogen we ons officieel niet bemoeien met praktische zaken zoals speeltuinen en trapveldjes en dergelijke. Daar horen ambtenaren en wethouders mee bezig te zijn. Wij moeten controleren of ze dat goed doen.

Dat wil niet zeggen, dat we geen navraag zouden willen doen over die voetbalgoal bij de verantwoordelijke ambtenaar of wethouder. Als iemand uit de gemeenteraad dat doet, wil dat nog wel eens helpen. Dat hebben we dan ook gedaan.

Met de Dienst Openbare Werken van de gemeente heb ik besproken wat er zou kunnen worden gedaan aan die doelpaaltjes. In principe is er geen bezwaar tegen het plaatsen en er is ook gewoon geld voor beschikbaar. Dat kan aangevraagd worden en besteed worden in overleg met de wijkvereniging. Waar het tot nu toe op is gestrand, is de mankracht. De wijkvereniging heeft die mankracht momenteel niet zelf beschikbaar.

Het beleid van de gemeente is: de buurt moet het aanleggen van een voorziening zelf organiseren en als het er eenmaal staat, ook zelf onderhouden. Dat alles lijkt mij voor een goaltje niet zo ingewikkeld. Het lijkt mij het beste, dat de jongeren als
initiatiefnemers zelf contact opnemen met de wijkvereniging. De kosten hoeven geen probleem te zijn en de verantwoordelijkheid voor plaatsen en onderhoud nemen de jongeren zelf. Dan is het ’t snelst geregeld. Dit verhaal heb ik teruggestuurd naar Ropens.

Lees verder in aflevering 28.

Windmolenbeleid in Harlingen – Politiek dagboek 14

Tussen 2002 en 2006 had ik vier jaar de eer om voor GroenLinks zitting te hebben in de Gemeenteraad van Harlingen. In februari 2003 begon ik met een weblog op het internet. Ik was één van de eerste gemeenteraadsleden die zoiets deed.
Lees hier de voorgaande aflevering 13.

Donderdag 4 september

Eén ding staat vast: bijna alle fracties waren het erover eens, dat de “Beleidsnotitie Windturbinebeleid”, of hoe je het ook noemen wil, véél te lang op zich heeft laten wachten. Meerdere malen heeft de raad er bij het college met klem op aangedrongen, deze beleidsvisie op te stellen en aan de raad te presenteren. Pas dán kan de raad een goed afgewogen besluit nemen over de meerdere plannen, die nu ter tafel liggen.

Maar ook vandaag is deze collegevisie op windbeleid er nog steeds niet. De wethouder gaf dan ook ruiterlijk toe, dat hij “de regie een beetje kwijt” was. Dat pleit voor hem, dat moet gezegd. Maar dit gebrek aan regie, met deze grote belangen, is een slechte zaak. Welke belangen? Voor de samenleving: landschappelijk, planologisch en op het gebied van duurzaam energiebeleid; voor de initiatiefnemers: bedrijfseconomisch en op het gebied van planning in de tijd. Daarom is het o.i. terecht, dat de raadscommissie geen principeuitspraak heeft willen doen over het plan A31. Eerst wil de commissie alle gegevens, initiatieven, beleidsplannen, bestemmingsplannen op tafel, dan pas kan er een afgewogen besluit worden genomen.

Echter, een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg. De PvdA-fractie schaarde zich nogal kritiekloos achter het voorstel van zijn wethouder. Iets meer dualisme had een sterkere indruk gemaakt, volgens mij. De CDA-fractie verwees mét de andere overige partijen het college terug naar de onderhandelingstafel (met initiatiefnemers, provincie en buurgemeente). Het CDA plaatste daarbij de kanttekening, dat de A31-zone de enige is, die bespreekbaar is. Een windmolenpark zoals A-Z/NUON dat voorstaan, zou toekomstige industriële ontwikkelingen ten oosten van Oostpoort II kunnen belemmeren. Een argument, waar ik begrip voor kan opbrengen.

Maar als puntje bij paaltje komt, zullen CDA en PvdA bij een stemming de doorslag geven en zullen Wim Kroon c.s. hun A31-plan kunnen uitvoeren. Op zich geen slechte zaak, want zijn plan leek van het begin af haalbaar en een goede bijdrage aan het opwekken van duurzame energie. Als het college zijn huiswerk beter had gedaan, hadden wij misschien direct voorgestemd! Nu hebben we een voorbehoud moeten maken…
Natuurlijk is het A-Z/NUON plan veel grootschaliger, wordt er veel meer vermogen geplaatst. Da’s mooi. Maar de inbreuk op het landschap is navenant groter. Daar zijn wij ook nog niet uit.

Zaterdag 6 september

Met Wim Kroon heb ik een lang telefoongesprek over zijn windmolenplan A31. Hij is er niet gerust op: zal een ‘grote jongen’ als het NUON samen met A-Z hem als kleine ondernemer niet overvleugelen, met alle machtsmiddelen en know-how die hen ten dienste staan?
Dat is ook voor ons natuurlijk niet zomaar te beantwoorden. Kroon vindt, dat hij vorig jaar al als eerste bij de gemeente en bij de gemeenteraad op de stoep heeft gestaan, dat hij alle kastanjes uit het vuur heeft moeten halen, tegen alle tegenwind van het college in. En nu kan A-Z/NUON er de vruchten van plukken. Is dat wel eerlijk?

Wordt vervolgd in deel 15.