Monthly Archives: april 2012

Dirk, Jos en Klaas baggeren door de klei

Ook in 2012 Wifi in binnenstad Dokkum

Jammer, weinig vrije momenten, de laatste tijd, voor het schrijven van blogjes. Nu dan even. Straks steken NHL-student Dirk Kamma en ik over naar Schiermonnikoog. Op de veerboot ontmoeten we NHL-adviseur Externe Dienstverlening Pascalle Laponder. Het oorspronkelijke plan van de hogeschool voor een project samen met de ondernemers op Schiermonnikoog was door het SIA-RAAK-fonds afgewezen. Maar, wie weet kan er samen met Kabelnoord toch iets op poten worden gezet, met andere financieringsbronnen, zoals PMJP of het Waddenfonds. Daarvoor gaan we nu naar het Waddeneiland.

Echter, dit is niet waarover we het nu zullen hebben. Wél tonen we een paar plaatjes van de actie van vanmiddag. Als officieel Wifistagiair herplaatste Dirk Kamma samen met zijn collegastudent Jos Terpstra en Kabelnoordtechnicus Klaas Jansma de aloude spandoeken van Beleef Dokkum in de landerijen aan weerszijden van de stad Dokkum. Het baggeren door de zware klei wordt al een traditie voor iedereen die stage loopt bij Kabelnoord. Rizana, Ieteke, Grada, Geertje gingen hen al voor.

Aan de ene kant van Dokkum...

Wat is het, Beleef Dokkum? Op de passantenplaatsen voor de pleziervaart in de binnenstad is draadloos internet beschikbaar, gekoppeld aan een toeristische informatiepagina. Dat laatste element zorgt ervoor, dat de aandacht van de bezoekers getrokken wordt en langduriger vastgehouden. Dokkum ligt aan de Staandemastroute en daarom een belangrijke halte in het traject van Delfzijl naar Vlissingen.

Behalve de bootjesmensen kunnen ook het winkelend publiek in de binnenstad en mensen die op de camping overnachten gebruik maken van het draadloze netwerk.

Lees hier meer over dit project

Bekijk ook even www.beleefdokkum.nl

En aan de andere...

Foto’s: © Kabelnoord, Jos Terpstra

Het verschil tussen droom en zekerheid

Overheden, maar ook bedrijven en organisaties zijn meestal op zoek naar toekomstzekerheid. Echter, zonder innovatie stagneert een samenleving. Processen (arbeid, productie, communicatie, technologie) die vijf, tien of twintig jaar geleden voldeden, verliezen op den duur hun effectiviteit. Creativiteit en vernieuwingsdrang zijn daarom hard nodig. Helaas, innovaties brengen onzekerheid met zich mee: over de aanpak, over het resultaat. Daarom is een vernieuwend project altijd onderhevig aan de tegengestelde krachten van behoud of vooruitgang. Hoe moet je daarmee omgaan, hoe zorg je voor draagvlak bij de partijen in dit conflict?

Een voorbeeld

Het bovenstaande verduidelijk ik hieronder met een zeer recent voorbeeld. De conclusie is pijnlijk, niet in het minst voor mezelf.

Afgelopen maandag april nam ik het moeilijke besluit om de medewerking van mij en mijn innovatieafdeling aan een provinciaal project, in het kader van een Europese regeling, te beëindigen.

De redenen, zoals ik die zag:

  • Weinig daadkrachtige besluitvorming bij de opdrachtgever (overheid),
  • verschil in werk- en besluitvormingstempo tussen overheid en markt,
  • misverstanden rond de capaciteiten van marktpartijen,
  • verschil in wereldbeeld – wat is de ware aard van innovatie? Zoeken we vooruitgang én zekerheid? Tja, allebei, dat kan niet.

Overwegingen

Helaas, veel vertrouwen hadden we niet meer in de goede afloop van het project. Al een aantal malen had ik het laatste halfjaar tegen mezelf gezegd: “Dit is de laatste vergadering die ik hierover meemaak. Als we nu geen helder besluit nemen en een begin maken, dan stoppen we ermee!” Echter, elke keer waren er nieuwe beren op de weg en elke keer heb ik erin toegestemd om hernieuwd onderzoek en overleg te wijden aan positiebepaling.

Zo langzamerhand hadden we bijna geen tijd meer om voor een goede afwikkeling te zorgen. Al eind 2010 stonden we in de startblokken. We hadden met grote doortastendheid moeten doorpakken. Echter, we werden eerder afgeremd dan aangemoedigd. Helaas, alle energie ging naar het twijfelen aan de juistheid van beslissingen. Dat was anderhalf jaar later niet anders dan in 2010.

Een project, gesteld dat er overeenstemming is over heldere parameters, behoort gemandateerd te worden aan de uitvoerder. Evenmin als een wethouder kan werken, wanneer hij voor elke euro en elke handeling vooraf verantwoording moet afleggen, kan een uitvoerder vooraf alle onzekerheden en onverwachte ontwikkelingen in kaart brengen. Juist het oplossen van die problemen is het hoofdonderdeel van een goed project.

Learning by doing

Mijn mening: stuur bij tijdens het uitvoeren van pilotactiviteiten, in plaats van voorafgaand. Mijn filosofie is altijd geweest: liever concrete actie. Dat bracht helaas voortdurend twijfel en weifel teweeg en dát is dus waarvoor ik me nóg meer had moeten inspannen: het verwerven van draagvlak voor organisatorische en mentale transitie. Het was pijnlijk om er nu pas achter te komen dat ik mijn inspanningen niet  had moeten richten – zoals ik dat wilde – op de projectuitvoering, niet op risicomanagement  – zoals de projectpartners wilden, maar op transitiemanagement bij de betrokken stakeholders – en bij mezelf.

Het zijn wijze lessen uit de innovatiepraktijk.

Toenadering politiek en samenleving dankzij ICT

Zetel 151 rond het Haagse Plein

Gisteren reed ik vanuit het dichtbije Friesland naar het verre Den Haag. De zon scheen en de afspraak was laat in de middag.  De terrassen rond het Plein zaten vol, onder andere met Tweede Kamerleden in het wild. Heel toepasselijk, ik zat om de terrastafel met de gebroeders Laurens en Geerten Waling. Onderwerp:  hun idee voor de ‘151e Kamerzetel’. In een eerder blogbericht heb ik daar al gewag van gemaakt. Zie Een kamer met 151 zetels.

Plein, Den Haag. © Den Haag Marketing

Een mooi stel, die broers. Laurens had ik maar één of twee keer eerder ontmoet, dus toen ik zijn broer op het terras zag zitten was ik in de war. Ze lijken op elkaar! Laurens kwam wat later. Op zijn visitekaartje staat ‘innovatie-evangelist’. Mooie job title, maar hij gaat hem veranderen. Het wordt ‘innovator’, geloof ik. Zo noemen ze mij ook, niet verkeerd dus, maar zeker gedurende de komende paasdagen moet hij dat ‘evangelist’ misschien nog even vasthouden.

Continue reading Toenadering politiek en samenleving dankzij ICT